pytajnik2

Jaka przyszłość czeka szkoły podstawowe w gminie Olkusz? Czy placówki w Zawadzie, Sienicznie i Kosmolowie zostaną zlikwidowane? To gorący temat ostatnich dni. Wszystko za sprawą audytu oświatowego zleconego przez gminę oraz propozycji władz miasta dotyczących zmian w lokalnej oświacie. Społeczności olkuskich sołectw zapowiadają twardą walkę o przyszłość szkół.

Audyt oświatowy, czyli szukamy oszczędności
Gmina zleciła przeprowadzenie audytu latem ubiegłego roku. Za 15 tys. złotych, w oparciu o dane finansowe i demograficzne, wykonała go firma zewnętrzna. Władze gminy twierdzą, że dokument miał wskazać sposoby zmniejszenia kosztów dotyczących oświaty. Subwencja oświatowa w ubiegłym roku to 29 mln złotych, a kwota łącznych wydatków sięgnęła ponad 57 mln złotych.
Z wyliczeń dotyczących wydatków za 2014 rok na jednego ucznia szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi wynika, że najdroższe są placówki w: Sienicznie (13 tys. złotych), Zawadzie (12 tys. złotych), Braciejówce (11,5 tys. złotych), SP nr 10 w Olkuszu (11,3 tys. złotych), Zedermanie (11,1 tys. złotych), Gorenicach (10,8 tys. złotych) i Kosmolowie (10,7 tys. złotych).
Autorzy audytu wskazali dwa rozwiązania. Pierwsze z nich dotyczy likwidacji najdroższych placówek o najniższej efektywności, czyli szkół w Zawadzie, Sienicznie, Gorenicach, Kosmolowie i SP nr 10, a także Przedszkola nr 13.

Drugim rozwiązaniem jest redukcja zatrudnienia personelu obsługi i administracji, a w zamian wynajęcia zewnętrznej firmy sprzątającej i ochroniarskiej. Władze miasta zapewniają, że takie rozwiązanie nie jest brane pod uwagę. – Na pewno nie będziemy zatrudniać firm kosztem naszych pracowników. Postanowiliśmy za to przyjrzeć się możliwościom restrukturyzacji sieci szkół, z korzyścią dla dzieci i ich rodziców. Nie oznacza to, że pod uwagę nie bierzemy społeczności sołectw – twierdzi wiceburmistrz Bożena Krok.

Trzy sporne szkoły
Władze gminy uważają, że szkoły w Sienicznie, Zawadzie i Kosmolowie nie mogą funkcjonować tak, jak obecnie, z uwagi na liczbę uczniów i warunki lokalowe. – W ostatnim czasie zmieniły się przepisy dotyczące oświaty. Sześciolatki pozostawiono w przedszkolach, o trzy lata przesunięto też termin przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola. Wydaje się, że zaproponowanie teraz pewnych rozwiązań będzie korzystne dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Stąd pomysł na utworzenie dwóch przedszkoli w szkolnych budynkach w Zawadzie i Sienicznie oraz likwidację szkół, w których od września tego roku będzie bardzo mało dzieci. Z danych demograficznych wynika, że w ciągu kilku lat sytuacja ta nie ulegnie zmianie – mówi wiceburmistrz Bożena Krok. Z danych magistratu wynika, że we wrześniu tego roku w szkołach w Sienicznie i Kosmolowie przewiduje się po 53 uczniów, a w Zawadzie 37. W pozostałych wiejskich szkołach sytuacja wygląda następująco: Gorenice 58 uczniów, Braciejówka 78 uczniów, Zederman 85 uczniów i Osiek 175 uczniów.

Pozostawienie sześciolatków w przedszkolach oznacza, że we wrześniu naukę w pierwszych klasach rozpoczną te dzieci, które zostały odroczone, a także sześciolatki, których rodzice wyrażą na to zgodę. Z danych przekazanych do magistratu przez dyrektorów szkół wynika, że w obecnym roku szkolnym w gminie jest 123 odroczonych sześciolatków. Oznacza to, że nie w każdej szkole podstawowej zostaną utworzone pierwsze klasy. W Zawadzie, Sienicznie, Gorenicach i Braciejówce nie ma w tym roku siedmiolatków, w Kosmolowie i obwodzie SP 9 jest po dwóch.  – Na pewno nie wyrażę zgody na tworzenie klas pierwszych w obwodach szkół, w których jest po kilkoro potencjalnych uczniów. Gminy po prostu na to nie stać. Problem ten dotyczy również szkół miejskich. Niewątpliwie zaproponujemy rodzicom inne rozwiązania, które będą uwzględniać racje wszystkich zainteresowanych – mówi wiceburmistrz Krok.

Porozmawiajcie z nami!
Do naszej redakcji napisali mieszkańcy oburzeni polityką władz gminy w sprawie likwidacji szkół. Twierdzą, że cichaczem przygotowywany jest „plan wykończenia wiejskich szkół”. – Z mediów dowiadujemy się, że te plany były uzgadniane z mieszkańcami, nauczycielami i rodzicami. Gdzie w rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca. Pani burmistrz Krok zaprosiła potajemnie sołtysów i dyrektorów, żeby przedstawić sprawę, po czym na spotkaniu prosiła i nalegała, aby nie informować mieszkańców. Czy tak ma wyglądać działanie urzędu? – pytają oburzeni mieszkańcy.

Do zadanego przez nas pytania odniosła się wiceburmistrz Krok. – Nieprawdą jest, że nie spotykałam się z mieszkańcami wsi. Zostałam zaproszona na spotkania w Sienicznie w sprawie dalszych planów dotyczących szkoły i uczestniczyłam w nich. Przedstawiciele nauczycieli, rodziców oraz panie sołtyski z Sieniczna, Olewina i Wiśliczki byli na spotkaniu w Urzędzie Miasta. Rzeczywiście spotkałam się z dyrektorami i sołtysami i innych wsi (też w sprawie szkół), ale nie robiłam tego potajemnie. Spotkanie było tydzień wcześniej umówione, przedstawiłam sytuację szkół w ich wsiach i poprosiłam o spotkanie z mieszkańcami zaraz po zakończeniu ferii (terminy spotkań są już umówione). Nie nalegałam na utrzymanie w tajemnicy tematu spotkania, a jedynie nie chcąc wzbudzać niepotrzebnych emocji, prosiłam o dyskrecję do czasu spotkania z mieszkańcami i nauczycielami. Pragnę jeszcze raz jednoznacznie podkreślić, że nie zapadła żadna wiążąca decyzja w sprawie likwidacji jakiejkolwiek szkoły – odpowiada Bożena Krok.

Szkoła na wsi to coś więcej
Zdecydowany sprzeciw wobec planów gminy wyrażają rodzice i mieszkańcy wymienionych sołectw. Nie zgadzają się z argumentem, że to dla dobra ich dzieci. Podczas ostatnich spotkań w magistracie, o które zabiegali mieszkańcy, rodzice twardo bronili swoich racji, podkreślając, że w wielu miejscowościach szkoła jest miejscem, wokół którego skupia się kulturalne życie wsi. – Likwidacja szkoły spowoduje, że wieś umrze. Przecież te budynki stawiali nasi rodzice, dziadkowie. To kawałek naszej historii. Sami jesteśmy gotowi wiele rzeczy tam zrobić. Nasze dzieci osiągają sukcesy w nauce i sporcie, te szkoły muszą pozostać. Właśnie to będzie najkorzystniejsze dla naszych dzieci, a nie przenoszenie ich do innych placówek – przekonują zdeterminowani mieszkańcy. Do burmistrza wpłynęły też pisma w tej sprawie podpisane przez setki mieszkańców Zawady, Kosmolowa, Sieniczna, Olewina, Wiśliczki i Zimnodołu.
Gdyby placówka w Zawadzie została zlikwidowana, wówczas uczniowie uczęszczaliby do szkoły w Gorenicach, która zdaniem władz gminy ma lepsze warunki (salę gimnastyczną). Na takie rozwiązanie nie ma zgody rodziców. – Droga jest wąska, dziurawa i niebezpieczna. Nikt się nie zgodzi, aby uczniowie byli dowożeni takim traktem – argumentowali rodzice. 

Trzy alternatywy
Na ostatnich spotkaniach w urzędzie z przedstawicielami mieszkańców Zawady, Kosmolowa i Sieniczna padło kilka alternatywnych rozwiązań. Gmina przedstawiła swoje rozwiązanie, czyli utworzenie w szkolnych budynkach w Zawadzie i Sienicznie przedszkoli. Placówki tego typu na terenie gminy są zapełnione. – Stworzenie w tych miejscowościach przedszkoli z prawdziwego zdarzenia spowodowałoby, że rodzice z Olkusza i okolicznych miejscowości zapisaliby swoje dzieci właśnie tam – uważa wiceburmistrz Krok.

W trakcie spotkań mówiono też o kwestii pozostawienia szkół, ale w innej formule. Prowadzić by je mogły stowarzyszenia lub osoby fizyczne. Takie placówki działają w Witeradowie i w Żuradzie. Podczas spotkania z mieszkańcami Zawady z sali padło pytanie o możliwość utworzenia zespołu szkolno – przedszkolnego, z klasami I – III. Kolejne rozmowy na oświatowe tematy odbędą się we wszystkich zainteresowanych sołectwach. 

Mieszkańcy bacznie patrzą władzy na ręce
Zaangażowani w obronę szkoły w Zawadzie stworzyli stronę internetową (okrokzadaleko.pl), na której na bieżąco zamieszczane są informacje dotyczące ewentualnej likwidacji wiejskich szkół.  Z zamieszczanych tam informacji wynika, że mieszkańcy uważnie śledzą poczynania władz w tematyce oświaty, a determinacji w walce o szkoły im nie brakuje.

Gdyby jakakolwiek placówka miała zostać zlikwidowana, radni do końca lutego muszą podjąć tzw. uchwałę intencyjną. Zainteresowani przyszłością szkół mieszkańcy zapowiadają: „Jeśli włodarze naszej gminy zdecydują się przeprowadzić zamach na wiejskie szkoły to nasi radni (21 osób) zostaną postawieni w roli tych, którzy podejmą ostateczną decyzję .Na szczęście obecny burmistrz zadbał o przejrzystość w działaniu radnych wprowadzając publikacje wyników głosowania. Chwała mu za to! (…) Jedno jest pewne, my jako ludzie możemy zapomnieć o szczegółach. Ważne jest tylko, żeby ktoś lub coś pomogło nam przypomnieć w odpowiednim momencie. Jedno jest pewne Internet nie zapomina. Treść raz wrzucona nigdy nie ginie. Wyniki głosowań w sprawie szkół (o ile do nich dojdzie) na pewno opublikujemy również na tej stronie” – czytamy na okrokzadaleko.pl.

W jednym z komentarzy do tematu odnieśli się również mieszkańcy Sieniczna, Olewina, Wiśliczki i Zimnodołu: „Panie Burmistrzu – Pragniemy Panu przypomnieć, że w kampanii wyborczej nie zapowiadał Pan likwidacji szkół i przedszkoli. Wręcz przeciwnie – w swoich ulotkach wyborczych opowiadał się Pan przeciw zamykaniu placówek oświatowych i wygrał wybory dzięki głosom wiejskich środowisk. Przyjmując teraz takie stanowisko wobec wsi, odwracając się od niej plecami i lekceważąc jej potrzeby, staje się Pan niewiarygodny w naszych oczach. Ponadto działania podejmowane przez Pana zmierzają do skonfliktowania mieszkańców wiejskich środowisk. My w pełni solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy protestują przeciw zamykaniu szkół i przedszkoli na wsiach. Nie chcemy być traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Ponieważ płacimy podatki, nie chcemy być lekceważeni i wprowadzani w błąd. Domagamy się respektowania naszego zdania przez tych, którzy są z nich opłacani. Zapewniamy Pana, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie dopuścić do pozbawienia naszych wsi jedynej placówki kulturotwórczej i oświatowej, jaką jest szkoła w Sienicznie”.

W sołectwach, których dotyczy problem dalszego funcjonowania szkół, odbędą się spotkania władz miasta z  mieszkańcami.  O dalszych losach oświatowych placówek będziemy informować na bieżąco.

73
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
73 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
1 Autorzy komentarzy
lilakwsiowyeeeyorkMłody Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
lilak
lilak

[quote name=”MIMI”][quote name=”eee”][Gdy mowa o pensjach pracowników, to należy pamiętać o tym, że nauczyciele zatrudnieni na wsi mają wyższą pensję od tych w mieście, bo karta nauczyciele gwarantuje im jeszcze dodatek wiejski i mieszkaniowy (taki relikt z dawnych czasów, gdy brakowało nauczycieli i miało to zachęcić do pracy na wsi, w trudnych warunkach). Wyższa pensja, kilku lub kilkunastu uczniów w klasie, więc koszty utrzymania ucznia znacznie większe. Nic dziwnego więc, że nauczyciele nie chcą powstania szkoły niepublicznej, bo kodeks pracy nie rekompensuje tych „uciążliwości” wiejskich.[/quote]Dlatego często to sami nauczyciele organizują bunt przeciwko zmianom i restrukturyzacji szkolnych placówek, mają o co… Czytaj więcej »

wsiowy
wsiowy

Bóg wybacza, Kosmolów nigdy.

MIMI
MIMI

[quote name=”eee”][
Gdy mowa o pensjach pracowników, to należy pamiętać o tym, że nauczyciele zatrudnieni na wsi mają wyższą pensję od tych w mieście, bo karta nauczyciele gwarantuje im jeszcze dodatek wiejski i mieszkaniowy (taki relikt z dawnych czasów, gdy brakowało nauczycieli i miało to zachęcić do pracy na wsi, w trudnych warunkach). Wyższa pensja, kilku lub kilkunastu uczniów w klasie, więc koszty utrzymania ucznia znacznie większe. Nic dziwnego więc, że nauczyciele nie chcą powstania szkoły niepublicznej, bo kodeks pracy nie rekompensuje tych „uciążliwości” wiejskich.[/quote]
Dlatego często to sami nauczyciele organizują bunt przeciwko zmianom i restrukturyzacji szkolnych placówek, mają o co walczyć

eee
eee

[
Gdy mowa o pensjach pracowników, to należy pamiętać o tym, że nauczyciele zatrudnieni na wsi mają wyższą pensję od tych w mieście, bo karta nauczyciele gwarantuje im jeszcze dodatek wiejski i mieszkaniowy (taki relikt z dawnych czasów, gdy brakowało nauczycieli i miało to zachęcić do pracy na wsi, w trudnych warunkach). Wyższa pensja, kilku lub kilkunastu uczniów w klasie, więc koszty utrzymania ucznia znacznie większe. Nic dziwnego więc, że nauczyciele nie chcą powstania szkoły niepublicznej, bo kodeks pracy nie rekompensuje tych „uciążliwości” wiejskich.

mimi
mimi

)… Dziś każdy ma samochód (w niektórych domach po 2-3) więc nie mówcie że to problem zawieźć dziecko do szkoły 2 km dalej….są darmowe gimbusy 😆 Czekam na argumenty….są w ogóle jakieś poza „nie bo nie”?[/quote] Bo szkoła na wsi to coś więcej. I nie jest to 2km tylko 6-10km i nikomu nie po drodze [/quote] Szkoła na wsi to coś więcej? znaczy większe koszty 😀 😀 😀 ….dziesiątki , setki tysięcy zł rocznie…. 😆 a 5-6 km to się jedzie 10minut….nie widzę problemu….gimbus jest za darmo ….[/quote] Jesli patrzysz tylko na koszty to popatrz na SP10. W audycie wyszlo… Czytaj więcej »

york
york

[quote name=”Młody”][quote name=”ofiara R.”].[/quote]

Burmistrz wie co robi, kobiety na stanowiskach są bezwzględne, mściwe, zachłanne, bez uczuć i bez wyrzutów sumienia …[/quote]

Całkowicie popieram tą opinię i wiem, że jak ktoś rozwali to wszystko to tylko one.

Młody
Młody

[quote name=”ofiara R.”]To nie burmistrz Krok podjeła tą decyzje… Roman Piasnik wydał polecenie a jego zastępca musi wykonywać zamysły pierwszego. Referendum ludzie! Odwołajmy tych co zapomnieli o Wsi i jej mieszkańcach.[/quote]

Burmistrz wie co robi, kobiety na stanowiskach są bezwzględne, mściwe, zachłanne, bez uczuć i bez wyrzutów sumienia …

Iza
Iza

[quote name=”rzeczywistosc”]Jeśli jakims cudem uratujemy szkole to bez zmiany dyrekcji nic się nie zmieni :sad:[/quote]
Na pewno trzeba zmienić dyrekcję

gomez
gomez

Cytuję gucio:
jedyna rada- baby z Zawady, Sieniczna i Kosmolowa wziąc sie do roboty i rodzic dzieci żeby zapełniać szkoły.

Zrób to sam.

Emma
Emma

[quote name=”edek”][quote name=”podatnik”][quote name=”edek”][quote name=”podatnik”]Pytanie do znawców: Dlaczego mam finansować z moich podatków puste szkoły (ok.30 dzieci)? Tyle dzieci to powinno być w jednej klasie a nie szkole 😀 Szkoła kosztuje (remonty budynku, prąd, ogrzewanie, pensje pracowników – trzynastki 😆 )… Dziś każdy ma samochód (w niektórych domach po 2-3) więc nie mówcie że to problem zawieźć dziecko do szkoły 2 km dalej….są darmowe gimbusy 😆 Czekam na argumenty….są w ogóle jakieś poza „nie bo nie”?[/quote] Bo szkoła na wsi to coś więcej. I nie jest to 2km tylko 6-10km i nikomu nie po drodze [/quote] Szkoła na wsi to… Czytaj więcej »

bubu
bubu

Cytuję podatnik[quote name=”podatnik”][quote name=”KingaZ.”][quote name=”podatnik”]Pytanie do znawców:Dlaczego mam finansować z moich podatków puste szkoły (ok.30 dzieci)? Tyle dzieci to powinno być w jednej klasie a nie szkole 😀 Szkoła kosztuje 😆 Czekam na argumenty….są w ogóle jakieś poza „nie bo nie”?[/quote]Już Ci daję argument. Czemu mieszkańcy wsi ze swoich podatków mają składać się na remont chodnika przy twoim bloku? .[/quote]ale remont chodnika przy bloku to jednorazowy wydatek np. 20 000 zł raz na 20 lat….a koszt utrzymania szkoły to 100, 200, 300 tysięcy zł miesięcznie 😆 poza tym szkołę można przenieść do innej szkoły i nie ponosić kosztów utrzymania budynku… Czytaj więcej »

ciekawski
ciekawski

[quote name=”szKODniczka”]Manifestacja Komitetu Obrony Demokracji odbędzie się w sobotę, 23.01.2016r. o 12:00 na Rynku w Olkuszu. Zapraszamy! https://www.facebook.com/events/477077272417461/%5B/quote%5D
Brawo Olkusz!!!

a kuku
a kuku

[quote name=”podatnik”]Pytanie do znawców:

Dlaczego mam finansować z moich podatków puste szkoły (ok.30 dzieci)?
Tyle dzieci to powinno być w jednej klasie a nie szkole 😀
Szkoła kosztuje (remonty budynku, prąd, ogrzewanie, pensje pracowników – trzynastki 😆 )…
Dziś każdy ma samochód (w niektórych domach po 2-3) więc nie mówcie że to problem zawieźć dziecko do szkoły 2 km dalej….są darmowe gimbusy 😆
Czekam na argumenty….są w ogóle jakieś poza „nie bo nie”?[/quote]
Ja też wolałabym dobre drogi na wsi, oświetlone ulice, odśnieżone ulice, wieś skomunikowaną .Chciałaby aby tam szły moje podatki

szKODniczka
szKODniczka

Manifestacja Komitetu Obrony Demokracji odbędzie się w sobotę, 23.01.2016r. o 12:00 na Rynku w Olkuszu. Zapraszamy! [url]https://www.facebook.com/events/477077272417461/[/url]

ja
ja

Fantastyczny blog. Blyskotliwy 😆 chcialoby się powiedziec jeszcze polska wies nie zginela…

m
m

Podgrzeje atmosferę: szybkie obliczenia pokazują, że z ostatniej dotacja do wodociągów 2,9milona pójdzie na miasto a tylko 0,1miliona na wieś. Dopłata do kanalizacji to 2,5PLN (miasto) podczas gdy do wody tylko 0,25PLN (miasto+wieś). Absolwenci olkuskich podstawówek nie powinni mieć problemów z weryfikacją tego, ale jakby co to pomogę 🙂

To tak a propos tego rzekomego utrzymywania wsi.

Co do samych szkół to też mam kilka ciekawych wyliczeń ale z nimi poczekam aż Pani Krok przyjedzie z wizytą 🙂

podatnik
podatnik

[quote name=”KingaZ.”][quote name=”podatnik”]Pytanie do znawców:Dlaczego mam finansować z moich podatków puste szkoły (ok.30 dzieci)? Tyle dzieci to powinno być w jednej klasie a nie szkole 😀 Szkoła kosztuje 😆 Czekam na argumenty….są w ogóle jakieś poza „nie bo nie”?[/quote]Już Ci daję argument. Czemu mieszkańcy wsi ze swoich podatków mają składać się na remont chodnika przy twoim bloku? .[/quote]ale remont chodnika przy bloku to jednorazowy wydatek np. 20 000 zł raz na 20 lat….a koszt utrzymania szkoły to 100, 200, 300 tysięcy zł miesięcznie 😆 poza tym szkołę można przenieść do innej szkoły i nie ponosić kosztów utrzymania budynku a chodnika… Czytaj więcej »

MiMI
MiMI

[quote name=”rzeczywistosc”]Jeśli jakims cudem uratujemy szkole to bez zmiany dyrekcji nic się nie zmieni :sad:[/quote]
nadeszła noc wymienić wszystkich dyrektorów 😀 😀

MiMI
MiMI

[quote name=”edek”][quote name=”podatnik”][quote name=”edek”][quote name=”podatnik”]Pytanie do znawców: Dlaczego mam finansować z moich podatków puste szkoły (ok.30 dzieci)? Tyle dzieci to powinno być w jednej klasie a nie szkole 😀 Szkoła kosztuje (remonty budynku, prąd, ogrzewanie, pensje pracowników – trzynastki 😆 )… Dziś każdy ma samochód (w niektórych domach po 2-3) więc nie mówcie że to problem zawieźć dziecko do szkoły 2 km dalej….są darmowe gimbusy 😆 Czekam na argumenty….są w ogóle jakieś poza „nie bo nie”?[/quote] Bo szkoła na wsi to coś więcej. I nie jest to 2km tylko 6-10km i nikomu nie po drodze [/quote] Szkoła na wsi to… Czytaj więcej »

KingaZ.
KingaZ.

[quote name=”podatnik”]Pytanie do znawców: Dlaczego mam finansować z moich podatków puste szkoły (ok.30 dzieci)? Tyle dzieci to powinno być w jednej klasie a nie szkole 😀 Szkoła kosztuje (remonty budynku, prąd, ogrzewanie, pensje pracowników – trzynastki 😆 )… Dziś każdy ma samochód (w niektórych domach po 2-3) więc nie mówcie że to problem zawieźć dziecko do szkoły 2 km dalej….są darmowe gimbusy 😆 Czekam na argumenty….są w ogóle jakieś poza „nie bo nie”?[/quote]Już Ci daję argument. Czemu mieszkańcy wsi ze swoich podatków mają składać się na remont chodnika przy twoim bloku? Bo we wsi to wszyscy wiedzą jak z remontami… Czytaj więcej »

m
m

Czy ktoś mógłby udostępnić kopie tego „audytu oświatowego”? Na BIP http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/Index/index.html chyba nie ma.

edek
edek

[quote name=”podatnik”][quote name=”edek”][quote name=”podatnik”]Pytanie do znawców: Dlaczego mam finansować z moich podatków puste szkoły (ok.30 dzieci)? Tyle dzieci to powinno być w jednej klasie a nie szkole 😀 Szkoła kosztuje (remonty budynku, prąd, ogrzewanie, pensje pracowników – trzynastki 😆 )… Dziś każdy ma samochód (w niektórych domach po 2-3) więc nie mówcie że to problem zawieźć dziecko do szkoły 2 km dalej….są darmowe gimbusy 😆 Czekam na argumenty….są w ogóle jakieś poza „nie bo nie”?[/quote] Bo szkoła na wsi to coś więcej. I nie jest to 2km tylko 6-10km i nikomu nie po drodze [/quote] Szkoła na wsi to coś… Czytaj więcej »

KingaZ.
KingaZ.

[quote name=”gucio”]jedyna rada- baby z Zawady, Sieniczna i Kosmolowa wziąc sie do roboty i rodzic dzieci żeby zapełniać szkoły.[/quote]
Gmina niech się weźmie do roboty,żeby te kobiety nie rodziły w UK,Szwecji,Norwegii

gucio
gucio

jedyna rada- baby z Zawady, Sieniczna i Kosmolowa wziąc sie do roboty i rodzic dzieci żeby zapełniać szkoły.

podatnik
podatnik

[quote name=”edek”][quote name=”podatnik”]Pytanie do znawców: Dlaczego mam finansować z moich podatków puste szkoły (ok.30 dzieci)? Tyle dzieci to powinno być w jednej klasie a nie szkole 😀 Szkoła kosztuje (remonty budynku, prąd, ogrzewanie, pensje pracowników – trzynastki 😆 )… Dziś każdy ma samochód (w niektórych domach po 2-3) więc nie mówcie że to problem zawieźć dziecko do szkoły 2 km dalej….są darmowe gimbusy 😆 Czekam na argumenty….są w ogóle jakieś poza „nie bo nie”?[/quote] Bo szkoła na wsi to coś więcej. I nie jest to 2km tylko 6-10km i nikomu nie po drodze [/quote] Szkoła na wsi to coś więcej?… Czytaj więcej »

ciekawy
ciekawy

[quote name=”olewin”]Artykuł zawiera wiele nieprawdziwych informacji. Uczestniczyłam w rozmowach z Panią burmistrz Krok. Nie padły tam zdania, o których Pani pisze.Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd.[/quote]

Taki komentarz nic nie wnosi, jakie konkretnie zdania nie padly? Mozesz uchylic rabka tajemnicy?

olewin
olewin

Artykuł zawiera wiele nieprawdziwych informacji. Uczestniczyłam w rozmowach z Panią burmistrz Krok. Nie padły tam zdania, o których Pani pisze.Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd.

anty
anty

[quote name=”www”][quote name=”ala”]”… W trakcie spotkań mówiono też o kwestii pozostawienia szkół, ale w innej formule. Prowadzić by je mogły stowarzyszenia lub osoby fizyczne. Takie placówki działają w Witeradowie i w Żuradzie. …”Ciekawe stwierdzenie. Pewnie, że ta „inna” formuła gminie pasuje – każda taka szkoła to jeden kłopot mniej na głowie dla gminy. A podatki płacą wszyscy na równi. Zostawmy gminne szkoły podstawowe w Olkuszu a wieś niech sama utrzymuje swoje i jeszcze z podatków dokłada do miejskich.[/quote]Tylko ciekawe na co wiosce wystarczy tych pieniędzy? Niech np. Zawada, opłaci sobie z samych swoich podatków, co zbiorą: sołtysa, szkoły, opłacają odśnieżanie… Czytaj więcej »

anty
anty
rzeczywistosc
rzeczywistosc

Jeśli jakims cudem uratujemy szkole to bez zmiany dyrekcji nic się nie zmieni 🙁

edek
edek

[quote name=”podatnik”]Pytanie do znawców: Dlaczego mam finansować z moich podatków puste szkoły (ok.30 dzieci)? Tyle dzieci to powinno być w jednej klasie a nie szkole 😀 Szkoła kosztuje (remonty budynku, prąd, ogrzewanie, pensje pracowników – trzynastki 😆 )… Dziś każdy ma samochód (w niektórych domach po 2-3) więc nie mówcie że to problem zawieźć dziecko do szkoły 2 km dalej….są darmowe gimbusy 😆 Czekam na argumenty….są w ogóle jakieś poza „nie bo nie”?[/quote] Bo szkoła na wsi to coś więcej. I nie jest to 2km tylko 6-10km i nikomu nie po drodze tam gdzie Pani Krok sobie wymyśliła. Dla przykładu… Czytaj więcej »

podatnik
podatnik

Pytanie do znawców:

Dlaczego mam finansować z moich podatków puste szkoły (ok.30 dzieci)?
Tyle dzieci to powinno być w jednej klasie a nie szkole 😀
Szkoła kosztuje (remonty budynku, prąd, ogrzewanie, pensje pracowników – trzynastki 😆 )…
Dziś każdy ma samochód (w niektórych domach po 2-3) więc nie mówcie że to problem zawieźć dziecko do szkoły 2 km dalej….są darmowe gimbusy 😆
Czekam na argumenty….są w ogóle jakieś poza „nie bo nie”?

bęc
bęc

[quote name=”a kuku”]Przecież Stowarzyszenie przynajmniej jego władze tworzą w dużej mierze nauczyciele szkoły , czy to forma obrony miejsc pracy ?[/quote]
Lepiej sprawdzić u źródła, a nie pisać takich bzdur!
Ciekawe komu solą w oku jest Stowarzyszenie w Sienicznie? A może „a kuku” chciałoby realizować się w biznesie oświatowym i zbijać kasę na dzieciach? …

wacek
wacek

Jest za mało dzieci i za mało kasy żeby utrzymywać wszystkie szkoły wiec ktorąś trzeba zamknąć….a że Żawada to taka wieś gdzie diabeł mówi dobranoc to najlepiej tam zamknąć 😆 no przecież te szkoły miastowe to mają więcej dzieci i pracowników , są bliżej świata , cywilizacji ,urzędów i poziom nauczania mają wyższy a dzieci też u nich mniej więc mogą wchłonąć te wsiowe szkółki ….dla tych dzieci to nawet lepiej…poziom nauczania wyższy,warunki lepsze: sala gimnastyczna…więc o co Ci rodzice się burzą? powinni być wdzięczni że ich dzieci będą lepiej wykształcone nie? 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

www
www

[quote name=”ala”]”… W trakcie spotkań mówiono też o kwestii pozostawienia szkół, ale w innej formule. Prowadzić by je mogły stowarzyszenia lub osoby fizyczne. Takie placówki działają w Witeradowie i w Żuradzie. …”Ciekawe stwierdzenie. Pewnie, że ta „inna” formuła gminie pasuje – każda taka szkoła to jeden kłopot mniej na głowie dla gminy. A podatki płacą wszyscy na równi. Zostawmy gminne szkoły podstawowe w Olkuszu a wieś niech sama utrzymuje swoje i jeszcze z podatków dokłada do miejskich.[/quote]Tylko ciekawe na co wiosce wystarczy tych pieniędzy? Niech np. Zawada, opłaci sobie z samych swoich podatków, co zbiorą: sołtysa, szkoły, opłacają odśnieżanie drogi,… Czytaj więcej »

Theon
Theon

[quote name=”ala”]”… W trakcie spotkań mówiono też o kwestii pozostawienia szkół, ale w innej formule. Prowadzić by je mogły stowarzyszenia lub osoby fizyczne. Takie placówki działają w Witeradowie i w Żuradzie. …”
Ciekawe stwierdzenie. Pewnie, że ta „inna” formuła gminie pasuje – każda taka szkoła to jeden kłopot mniej na głowie dla gminy. A podatki płacą wszyscy na równi. Zostawmy gminne szkoły podstawowe w Olkuszu a wieś niech sama utrzymuje swoje i jeszcze z podatków dokłada do miejskich.[/quote]

– to rolnicy na wsi płacą jakieś podatki ????? 😀 😀

a kuku
a kuku

Przecież Stowarzyszenie przynajmniej jego władze tworzą w dużej mierze nauczyciele szkoły , czy to forma obrony miejsc pracy ?

MIMI
MIMI

Po co inwestować w drogi plac zabaw jak korzysta się z niego 8-14 5 dni w tygodniu i jeszcze przy sprzyjającej pogodzie? Przecież jest Stowarzyszenie , które tak rozpisuje się na temat swojej pracy społecznej może ono wykaże się inicjatywą
A zebranie ? pamiętam to pierwsze z nowym burmistrzem , kiedy było tak mało ludzi , że nie można było dokonać wyboru Sołtysa???
GiGA – no może szkoła ma jakieś profity, Sam projekt był chyba dofinansowany ze środków unijnych, a koszty internetu dla mieszkańców są podobne do tych u innych operatorów działających na rynku.

xyz
xyz

„…likwidacji najdroższych placówek o najniższej efektywności, czyli szkół w Zawadzie, Sienicznie, Gorenicach, Kosmolowie i SP nr 10, a także Przedszkola nr 13.” A cóż to się stało, że z sześciu proponowanych do likwidacji placówek ostały się tylko trzy? Czy jest racjonalne utrzymywanie Przedszkola nr 13 skoro takie świetne i w dodatku z pełnowymiarową salą gimnastyczną będzie w Sienicznie. A SP 10? Od kiedy przestało być ciężarem dla Gminy? Czy aby obietnica,że nie będą likwidowane szkoły nie dotyczyła tylko tych miejskich? A ludzie na wsiach dali się po prostu zrobić w jajo. Jak to było naprawdę Panie Burmistrzu? 😉

MIMI
MIMI

[quote name=”Adam czort”]Odpowiedź dla Adam czort
Pięknie zostało wszystko wyliczone , większość z tych rzeczy wchodzi w normalną pracę szkoły jako placówki oświatowej, więc nie jest to nic więcej do czego zobligowani są nauczyciele w swojej pracy pedagogicznej.
Należy pamiętać , że małe jest piękne, ale duży może więcej i dotyczy to wszystkich sfer życia społecznego.

wiejski
wiejski

„Nie oznacza to, że pod uwagę nie bierzemy społeczności sołectw – twierdzi wiceburmistrz Bożena Krok.” Hmm, nagła zmiana zdania by lepiej wyglądać w oczach mediów? Jakoś wcześniej Pani Burmistrz twierdziła że społeczność nie jest dla niej partnerem do rozmowy, że będzie rozmawiała tylko z rodzicami szkół przeznaczonych do zamknięcia. Co z jej punktu widzenia jest zrozumiałe, zawsze łatwiej przeciwstawić się mniejszej grupce. Jednak PRowo strzał w kolano. Pani burmistrz, tym razem na w ciemię bitych nie padło, czego dowodem jest ich strona O KROK za daleko.

Adam czort
Adam czort

Niech pan Burmistrz Piaśnik, pani Krok oraz Radni obniżą sobie pensje o połowę, może coś się zaoszczędzi.
Pan Burmistrz wydał już 65 tyś złotych na same papiery :):):)
15 tyś audyt, który jest dokumentem opierającym się na fikcyjnych danych, a na pewno zawyżonych.
50 tyś złotych na same kosztorysy dostosowania oddziałów przedszkolnych, które prawdopodobnie nie zostaną wykonane.
Naprawdę świetna polityka do wydawania pieniędzy.
Odwołać Burmistrza oraz panią Krok

Adam czort
Adam czort

Odpowiedź na uszczypliwe pytanie MiMI „jakie życie kulturalne skupia się wokół szkoły w Sienicznie ?…”a no takie : 1. Jasełka 2. Dyskoteki 3. Zebrania 4. Plac Zabaw ( Nikt z rodziców nie chciał zabrać klucza do bramki, aby otwierać plac zabaw w wakacje w weekend. Nikt z pracowników Szkoły nie ma obowiązku ani takie wymiaru godzin pracy aby przyjechać i otworzyć bramkę do placu zabaw w sobotę czy w niedziele) Pan Burmistrz musiałby dać etat stróża. Bramka w wakacje musiałaby być cały czas otwarta, ale kto wtedy weźmie odpowiedzialność jak się coś stanie. 5. Zajęcia rytmiczne na które uczęszczają mieszkańcy… Czytaj więcej »

Prosto z Kosmolowa
Prosto z Kosmolowa

Czy pamięta ktoś jak piaśnik – jeszcze jako radny zapewniał, o tym, że będzie przeciwny likwidacji szkół i nie pozwoli na to. A teraz co? przyszło mu się zmierzyć z rzeczywistością. Piaśnik po co ci to było, czy nie lepiej nic nie robić, podpisywać dokumenty w wydziale komunikacji, od czasu do czasu wyjść sobie na rynek przespacerować się wrócić do biura podłubać palcem w nosie, spojrzeć na plac przez okna i czekać na 15.00. I tak 15 latek minęło.

mila
mila

[
Tak dobry pomysł, może wspólny dyrektor dla kilku placówek, łączenie szkół w zespoły – to też może być droga do zaoszczędzenia, 1x 70tys. to napewno mniej niż 3×70 tys.

Adam Czort
Adam Czort

W tym artykule jest pełno błędnych danych.
np: W szkole w Sienicznie jest 63 dzieci + 14 odział = 77, a z tego co wiem do oddziału i szkoły są chętni na zapisy.
Po drugie ! skąd oni wzięli takie sumy na dzieci to skandal, kto robił ten audyt i skąd miał dane. To powinno być sprawdzone w jaki sposób pan Burmistrz Piaśnik razem z panią Krok to wyliczają.

ala
ala

[quote name=”ala”]większość dzieci w Sienicznie i tak jest dowożona do szkoły , bo wieś jest bardzo rozrzucona. 53 dzieci w szkole na 6 klas wychodzi poniżej 10 osób w klasie, to lepiej niż w nie jednej prywatnej szkole w Katowicach czy Krakowie, czy stać gminę na taką rozrzutność?Może rozwiązaniem jest przykład Żurady i Witeradowa.W innych zakładach pracy przychodzi restrukturyzacja i nie ma zlituj się, redukcje , zamknięcia itp.[/quote] Tak, tylko szkola to nie zaklad, dzieci to nie produkt albo swinki. Do KAZDEJ szkoly gmina doplaca! Do jednych mniej do innych wiecej, zawsze tak bylo. Kazdy handlowiec powie ze dzieci to… Czytaj więcej »

Platinum II
Platinum II

No i się zaczyna. Inne gminy już to przerabiały i szkoda że włodarze z Olkusza nie biorą z nich przykładu. Wojną nic nie wskóracie! Zresztą ktoś tu podniósł słusznie temat i wskazał że skoro wiejskie placówki to sam koszt dla gminy to faktycznie należy baczniej przyjrzeć się tym dotacjom gminnym do innych instytucji. Przecież skoro jakieś przedsiębiorstwo (nawet zakład budżetowy gminy) jedzie na stratach to niestety ale trzeba ten tworek restrukturyzować albo poprostu brutalnie zlikwidować a zadanie dać do publicznej oferty i zapewniam że zadanie prywatna firma załatwi ekstra nie usprawiedliwiając się brakiem zyskowności. Nie ten to inny. Jakoś gmina… Czytaj więcej »

ala
ala

większość dzieci w Sienicznie i tak jest dowożona do szkoły , bo wieś jest bardzo rozrzucona. 53 dzieci w szkole na 6 klas wychodzi poniżej 10 osób w klasie, to lepiej niż w nie jednej prywatnej szkole w Katowicach czy Krakowie, czy stać gminę na taką rozrzutność?
Może rozwiązaniem jest przykład Żurady i Witeradowa.
W innych zakładach pracy przychodzi restrukturyzacja i nie ma zlituj się, redukcje , zamknięcia itp.

miastowy
miastowy

Pozostaje tylko czekać, kiedy krajany z Kosmolowa zlinczują Romana za tą decyzję. 😆