tozch baner

Budowanie postaw przedsiębiorczych to jedno z najważniejszych zadań wspierających regionalny rynek pracy. Małopolska przeznaczyła na ten cel ponad 99 milionów złotych na lata 2016-2018.
Jednym z projektów, który został pozytywnie zarekomendowany do dofinansowania jest projekt „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”, który jako jedyny otrzymał dofinansowanie na obszar Małopolski Zachodniej, tj. powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski oraz wadowicki.

Załóż solidny biznes w Małopolsce

Na drodze do rozpoczęcia działalności gospodarczej mogą jednak pojawić się bariery, na pierwszy rzut oka niemożliwe do przejścia, które blokują marzenia o własnym biznesie. Założenie firmy kojarzy się często z biurokracją i nieprzychylnością instytucji. Przeszkodą dla uruchomienia własnej działalności gospodarczej może również okazać się brak wystarczających środków finansowych na start przedsiębiorstwa. Ten proces nie musi być jednak tak skomplikowany, jeśli jego podstawą będzie odpowiednie wsparcie finansowe i przygotowanie przyszłego przedsiębiorcy do prowadzenia firmy.

Pomagamy rozwijać postawy przedsiębiorcze
 
Małopolska wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i proponuje kompleksowe wsparcie w formie dotacji na zakładanie działalności gospodarczej. W każdym z pięciu subregionów Małopolski wyodrębniono operatora, który będzie wspierał przyszłych przedsiębiorców i wskaże im możliwości samodzielnego prowadzenia biznesu.
Ważnym elementem pomocy będą wysokiej jakości usługi szkoleniowo – doradcze na każdym etapie zakładania działalności gospodarczej oraz w początkowym okresie jej prowadzenia. Uczestnicy szkoleń skorzystają m.in. z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, dowiedzą się jakie są ich predyspozycje do samodzielnego założenia i prowadzenia firmy. Szkolenia prowadzą profesjonaliści, posiadający praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania własnymi firmami.
Efektem tych działań ma być powstanie nowych i trwałych firm w Małopolsce z solidną bazą know-how, które będą prowadzone przez przedsiębiorców z wiedzą biznesową.
Wsparcie będzie udzielane w następujących formach:
-szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej i przygotowania biznesplanu,
-wsparcie finansowe (bezzwrotne dotacje) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22.700,00 zł
-wsparcie pomostowe w formie doradztwa i szkoleń dla przedsiębiorców młodych stażem w początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej (do 12 miesięcy)

Kto może skorzystać z pomocy?

Podstawowymi pytaniami, które powalają zdecydować czy dana osoba, może zostać zakwalifikowana do projektu są pytania:
Czy Pani / Pan pracuje? Czy ma Pani / Pan skończone 30 lat?
Nasz projekt kierowany jest do osób pozostające bez pracy w wieku 30 lat i więcej, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, które należą do jednej z grup osób: kobiet, długotrwale bezrobotnych (tj. bez pracy przez co najmniej 12 m-cy), z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach (tj. do Liceum i Technikum włącznie), powyżej 50 roku życia.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że mężczyźni z wykształceniem policealnym i wyższym mogą uczestniczyć w projekcie, pod warunkiem bycia osobą: długotrwale bezrobotną, z niepełnosprawności, powyżej 50 roku życia.
Ważnym jest również fakt, że dana osoba była przedsiębiorcą, jej nie dyskwalifikuje. Osoby, które prowadziły działalność i wykreśliły ją na więcej niż 12 miesięcy wstecz, również mogą się starać o wsparcie w projekcie.

Emeryt, rencista i osoba na wychowawczym też może się aktywizować

Szczególną grupą osób wspieranych w ramach projektu są osoby z grupy: emerytów, rencistów. osób przebywających na urlopie wychowawczym, które spełniają definicję osób biernych zawodowo. Osoby te również, podobnie jak wszystkie inne grupy kwalifikują się do wsparcia w projekcie, pod warunkiem, że spełniają inne w/w kryteria kwalifikacji.

Informacje szczegółowe:
Strona projektu: www.czasnabiznes.eu

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie tel.: 32 645 19 98, e-mail: tozch@tozch.edu.pl

Punkty rekrutacyjne:
Chrzanów, Grunwaldzka 5 – dolny Partner (wejście w bramę od Al. Henryka między sklepem KACPEREK a sklepem ARKA z akcesoriami dla zwierząt)
Olkusz, ul. Kazimierza Wielkiego 15 (wejście od podwórza – I piętro nad Bankiem BGŻ obok biura PROBIZNES)

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Kris
Kris
4 lat temu

Każdy ma prawo narzekać. Dotacje są dla ludzi, którzy zrobią z nich pożytek.
To prawda, że wielu nie ma na jedzenie, ale wielu też ma i to całkiem sporo.

xyz
xyz
4 lat temu

I co z zrobić z taką „fortuną”? Waciki kupić? W całym Olkuszu wszędzie „lokale do wynajęcia”. Wszystko pada na pysk. Kto ma kupować lub korzystać z usług jak ludzie ledwo mają na jedzenie i opłaty.