zss miejsce przyjazne2

Mija kolejny rok szkolny. Jak zwykle wiosną uczniowie ostatnich klas każdego etapu kształcenia zastanawiają się co dalej… Wybór odpowiedniej szkoły nie jest łatwy, musi ona spełniać oczekiwania zarówno ucznia, jak i rodziców. W szkole dziecko ma oczywiście zdobywać wiedzę ale jednocześnie ma to być miejsce bezpieczne i przyjazne. Decyzja o wyborze szkoły jest szczególnie trudna dla uczniów niepełnosprawnych, z deficytami rozwojowymi i różnymi innymi zaburzeniami. Rodzice szukają miejsca gdzie ich pociechy mogłyby w warunkach dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych zdobywać wiedzę i nowe umiejętności. 

Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu jest właśnie taką placówką. Szkoła jest przeznaczona dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim (w tym ze sprzężeniami, niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami zachowania, autyzmem, zaburzeniami psychicznymi i innymi deficytami). Zapewniamy optymalne warunki kształcenia dzieciom i młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Nauka w małolicznych klasach oraz indywidualne programy terapeutyczne opracowywane przez specjalistów z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, psychologii, logopedii, socjoterapii umożliwiają uczniom wyrównywanie deficytów oraz odnoszenie sukcesów na miarę ich możliwości. Proponujemy urozmaicone zajęcia, w tym logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne także z elementami arteterapii, zajęcia integracji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata oraz wiele innych. W pracy z uczniem wykorzystujemy między innymi metody pedagogiki zabawy KLANZY, gimnastyki mózgu P. Dennisona, Programy aktywności Knillów, Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metodę N. C. Kepharta, Metodę Dobrego Startu, metody komunikacji alternatywnej.

zss miejse przyjazne1

Zapewniamy kształcenie na wszystkich poziomach edukacyjnych:

Szkoła Podstawowa nr 8 /klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i zespoły edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym ze sprzężeniami/
Gimnazjum nr 5
/klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i zespoły edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym ze sprzężeniami /
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5
/klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, w tym ze sprzężeniami, o specjalnościach kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – zapewniamy realizację praktyk w szkole /
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
/klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym ze sprzężeniami /
Jesteśmy placówką przyjazną uczniom, ich rodzicom i opiekunom.

Szkoła oferuje m. in.:

  • Zdobywanie wiedzy i umiejętności dostosowanych do potrzeb rozwojowych i psychofizycznych dzieci i młodzieży
  • Zajęcia rewalidacyjne, psychoterapeutyczne, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne
  • Terapię polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata
  • Korzystanie z pracowni ceramicznej, gastronomicznej, komputerowej, mini siłowni, basenu
  • Udział w konkursach : międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich, międzynarodowych
  • Udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską
  • Opiekę w świetlicy szkolnej od 7.00 – 15.30
  • Możliwość bezpłatnego dojazdu do szkoły
  • Korzystanie ze stołówki

Wszystkich zainteresowanych edukacją w naszej szkole zapraszamy do udziału w zajęciach każdego dnia od 9.00 do 10.30. Szczegóły na: zssolkusz.edupage.org lub pod nr tel. 32 645 04 10.

ZSS w Olkuszu

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze