W środę mogły się zakończyć negocjacje pomiędzy dyrektorem ZOZ a związkami zawodowymi w sprawie planowanych grupowych zwolnień. Mogły, ale dyrektor przedłużył je do poniedziałku. Już teraz wiadomo jednak, że uzyskanie pełnego porozumienia będzie trudne. Część związków zawodowych akceptuje pewne propozycje dyrektora, choć mają zastrzeżenia do przebiegu rozmów. Brakuje im np. kontaktu z kierownikami różnych komórek organizacyjnych szpitala. Są też związkowcy, którzy nie chcą zgodzić się nawet na częściowe porozumienie. A jeśli do takiego nie dojdzie, dyrektor sam opracuje regulamin zwolnień, na który pracownicy nie będą mieli już wpływu. Michał Sobolewski zapewnia o swoim optymizmie i dobrej woli. W rozmowach z pracownikami potwierdził swoje stanowisko, że zwolnienia obejmą znacznie mniej niż początkowo zakładane 215 osób. Czy dojdzie do ugody?

Dopóki trwają rozmowy ze związkami, dyrektor nie chce udzielać szczegółowych informacji. W środę, w czasie sesji Rady Powiatu przyznał, że udało się uzyskać porozumienie w pewnych płaszczyznach, ale chce nadal rozmawiać ze związkowcami. – Jestem optymistą i zmierzam do wypracowania porozumienia. Są obszary, gdzie już się porozumieliśmy. Jeżeli dalsze rozmowy nie przyniosłyby efektu, będę musiał sam zaproponować regulamin zwolnień, jednak nawet cząstkowe porozumienie będzie mogło spowodować, że regulamin ten będzie okrojony – mówił Sobolewski.

Nie wszyscy związkowcy wierzą w dobrą wolę dyrektora. Inni są skłonni dać mu szansę. – Ustawa wymaga, by negocjacje trwały minimum 20 dni. Ten termin dziś minął, a więc skoro nie podpisaliśmy porozumienia, dyrektor mógł śmiało zamknąć rozmowy i narzucić nam swój regulamin. Myślę, że gdyby o to mu chodziło, to tak właśnie by w tej chwili zrobił. A przecież takie porozumienie to korzyść dla nas, bo w nim jesteśmy w stanie coś uzyskać. Przecież walczymy o nasze miejsca pracy. Obawiam się jednak, że nie wszystkie związki chcą je podpisać, tak po prostu, dla zasady, żeby zademonstrować, że są przeciwko nowemu dyrektorowi – mówi jeden ze związkowców. Wypowiada się jednak anonimowo, bo nie chce być posądzony o to, że jest „za” dyrektorem. To jest źle widziane… Taka atmosfera nie sprzyja konstruktywnym rozmowom.

Oficjalnie wszystkie związki negatywnie zaopiniowały propozycję zwolnień grupowych, ale dziwne byłoby, gdyby opinia ta była pozytywna. Co istotne, jak przyznają niektórzy związkowcy, nie jest ona jednak ostateczna. – Jesteśmy przeciwni zwolnieniom, ale to, że wydaliśmy taką opinię, nie oznacza, że nie podpiszemy porozumienia, jeśli dyrektor uwzględni nasze warunki. To nasza karta przetargowa. Takie są negocjacje – przyznał Adam Gałka, przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy ZOZ w Olkuszu.

„Solidarność” nie zgodziła się m.in. z powodem zmian organizacyjnych podanych przez dyrekcję, a więc trudną sytuacją ekonomiczną naszego zakładu. – Z przeprowadzanych konsultacji i analiz sytuacji finansowej SPZOZ Olkusz, jak również sprawozdań finansowych wynika, ze ta sytuacja jest dobra i na dzień dzisiejszy nie grozi nam utrata płynności finansowej, mimo poniesionych dużych kosztów inwestycji. Powyższa sytuacja będzie zagrożona przez konieczność wypłat odszkodowań i odpraw dla osób objętych zwolnieniami grupowymi – zaznaczyli związkowcy „Solidarności”. Podkreślili też, że brak jest precyzyjnych wyliczeń, jaki jest sens zwolnień 215 osób, tym bardziej że podczas rozmów dyrekcji ze związkami zawodowymi okazało się, iż liczba ta zmniejszyła się do 70 – 100 osób. Związkowcy nie odczytują tego jednak za swój sukces. Jeszcze przed oficjalnym zawiadomieniem o zwolnieniach grupowych dyrektor informował bowiem radnych powiatowych, że zwolnienia nie będą dokonywane we wszystkich grupach pracowniczych. – Konsultacje, jakie były prowadzone między związkami zawodowymi a pracodawcą, nie omawiały wszystkich kwestii zwolnień grupowych. Nie było mowy o wysokości odpraw, terminie przeprowadzenia zwolnień grupowych. W dalszym ciągu nie znamy prawdziwej przyczyny zwolnień. W oczach naszej Komisji Zakładowej prawdziwą przyczyną zwolnień jest przekształcenie zakładu w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – kwituje „Solidarność”.

Z wyniku rozmów powinny być zadowolone pielęgniarki. Jak twierdzi Grażyna Gaj, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, dyrektor podtrzymał swoją deklarację, że zwolnień w tej grupie zawodowej nie będzie, natomiast mogą być „przesunięcia” personelu pomiędzy oddziałami. – Liczę, że tak jak zapewnia dyrektor, nie będzie ruchów kadrowych wśród pielęgniarek i że będą przestrzegane normy, jeśli chodzi o obsadę oddziałów. Chcę jeszcze wyjaśnić pewne kwestie. Wśród pracowników mówi się o pojedynczych dyżurach. Mam zapewnienia, że tak nie będzie, bo zresztą byłoby to niezgodne z prawem, jednak dyrektor musi to uściślić. Jednak nie wiem, co się stanie, jeśli porozumienie nie zostanie podpisane i będzie ustalony odgórnie regulamin. Wystarczy, że nie zgodzi się na to jeden związek i porozumienia nie będzie. Musimy wtedy czuwać, jak będzie to wyglądało. Chciałabym przekonać dyrektora, żeby lobby pielęgniarskie było jednym z ważniejszych czynników leczenia, obok lekarzy – mówi przewodnicząca. Jednak zgadza się z opiniami innych związków, że przebieg rozmów nie jest taki, jakiego życzyliby sobie pracownicy. Wprawdzie przedłużenie terminu negocjacji przez dyrektora daje możliwość dalszych rozmów, jednak istotna jest także ich forma. – Jesteśmy w dość wygodnej sytuacji, ponieważ reprezentujemy interesy tylko jednej grupy zawodowej. Inne związki mają trudniejszą sytuację. Ja nie mogę wypowiadać się za inne grupy zawodowe, bo nie znam ich specyfiki, a nie wiem, czy propozycje dyrektora są odpowiednie do ich potrzeb. Niestety, w czasie rozmów nie możemy opierać się na opiniach kierowników innych komórek. Dobrze by było, gdyby pracodawca umożliwił konfrontację z kierownikami poszczególnych komórek, żebyśmy mogli zająć stanowisko. Dopiero jeśli od nich usłyszę, że takie zatrudnienie im wystarczy, by sprawnie działać, mogę się opowiedzieć za zmianami – podkreśla Grażyna Gaj.

Największym oponentem wydaje się w trakcie rozmów Międzyzakładowy Związek Zawodowy Ochrony Zdrowia, którego wiceprzewodniczącym jest Jan Orkisz. Również on w swojej opinii podkreślił, że w konsultacjach nie brali udziału kierownicy tych komórek, których mają dotknąć cięcia. – Nie było woli pracodawcy, by była to wspólna decyzja – kwitują związkowcy w swoim piśmie. Nie zgadzają się też ze stanowiskiem dyrektora, że sytuacja zakładu jest zła. – Uzasadnieniem tego jest wzrost wynagrodzenia dyrektora i zastępców, które z 18 tys. zł w czerwcu wzrosło do ok. 34 tys. zł w sierpniu – wylicza związek. Zarzuca też, że mimo iż 4 listopada mija termin zawarcia porozumienia, związki nie otrzymały nawet projektu, który określałby sprawy pracownicze, w tym możliwość przekwalifikowania i przeszkolenia zawodowego. Trzeba tu jednak przypomnieć, że dyrektor przedłużył termin rozmów przedłużył do 9 października. Niepokój związku, jak wynika z pisma, wzbudził fakt, że dyrektor nie doszedł do porozumienia w sprawie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia. Wydaje się jednak, że osiągnięcie porozumienia w tej kwestii będzie wyjątkowo trudne, tym bardziej że Związek Pracowników Ochrony Zdrowia nie zgadza się z argumentami dyrekcji w tej kwestii. – Nie zgadzamy się z opinią dyrektora, że w naszym zakładzie są znaczne przerosty w grupie administracji, gdyż na 730 etatów w zakładzie jest 47 etatów pracowników administracji, co stanowi około 6 proc. Dla przykładu w Szpitalu w Świeciu na 318,5 etatów jest 40,1 etatu administracji, co stanowi 12,69 proc. ogółu. Przeprowadzona analiza wskazuje, że propozycja redukcji etatów nie wynika z faktycznego przerostu zatrudnienia, a jedynie z chęci osiągnięcia największego zysku przez spółkę Nowy Szpital – komentują związkowcy.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
88 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
szymuś
szymuś
12 lat temu

Jak to nie prosili a co robił Sobolewski , przecież wzywał ludzi i prosił .To również może źle wpłynąć na finanse NZOZ. Ale to już ich zmartwienie skad wezmą pieniądze. Konarski zapewniał że daje gwarancje finansowe na wypłaty, więc niech płaci.

ktoś
ktoś
12 lat temu

Szymuś ale o nieoddawanie do komornika nie prosili ci z GNS- oni do 13 nic nie mają- to jest obciążenie Starosty i jego zmartwienie- i niech się martwi.

szymuś
szymuś
12 lat temu

Myślę że nie ma się z czego cieszyć.Dopiero 4.01.10 zobaczymy jak będzie funkcjonował szpital.ilu faktycznie będzie pracowników i jak długo będą pracowali.Bo pakietu socjalnego nie chcieli zawrzeć ci ze Szczecina , dali kolejny raz do zrozumienia , że na pracownikach im wcale nie zależy.Umieją tylko prosić aby ludzie nie oddawali pozwów o 13 stki do komornika ( łącznie z Konarskim).Konarski mógł pomyśleć o tym wcześniej .Ale jak się nie umie myśleć to trzebz płacić .Ludzie już tyle lat są oszukiwani , że dzisiaj to wcale się nie dziwię że takie mają podejście ( Jak Kuba Bogu ,tak Bóg Kubie panie Konarski)

ktoś
ktoś
12 lat temu

No i witamy w Grupie Nowy Szpital

Wienczysławwwwww
Wienczysławwwwww
12 lat temu

bo to JAAAA nazywam sięOrkisz

Warcissssssław
Warcissssssław
12 lat temu

to nie prawda że nazywam się Orkisz

szymuś
szymuś
12 lat temu

Do bezstronnego. Mnie wcale nie przszkadzają uśmiechy wręcz przeciwnie śmiech to zdrowie.Chodzi mi uśmichy szydercze ale nie skierowane pod moim adresem bo ja nie jestem typowany do zwolnienia i raczej ludzie są mi przychylni.Proszę nie odbierać tego co piszę , że jest to wszystko kierowane pod moim adresem , ja piszę w imieniu tych co ze mną rozmawiają i mówią co im sie nie podoba.

bezstronny do szymus
bezstronny do szymus
12 lat temu

Zastanawiam się dlaczego tak pana boli to że się ktoś do pana uśmiecha .Pamiętam jeszcze nie tak dawno uśmiech pielęgniarki był obowiązkiem przeszkadza panu to że przez tyle lat uśmiechały się z obowiązku teraz robią to bo są szczęsliwe

szymuś
szymuś
12 lat temu

Ja osobiście i ptywatnie to przyznam że mam dużo znajomych ,bardzo dobrych pielęgniarek to których nic nie mam , ale wypowiedzi pielęgniarki mnie bardzo zabolały dlatego wystapiłem nie w swoim imieniu tylko ludzi , których dotyka ta niczym nie uzasadniona sytuacja.

szymuś
szymuś
12 lat temu

O to reakcja pielęgniarki jakiej sie spodziewałem.Krytykowć pielęgniarka może wszystkich tylko dlaczego nie odwrotnie,Wtedy jest oburzenie, trzeba p. pielegniarko nauczyć się szacunku do wszystkich grup pracowniczych bo personel niemedyczny wbrew temu co się myśli bez pozostałych wiele nie zdziała. To jest przykre dla pozostałych pracowników jakie jest podejście pielegniarek , a jeżeli nie jest pani pracownikiem paliatywnego to już nie moja wina. Wiem dobrze jakie było zadowolenie wśród pielęgniarek jak się rozeszła informacja ile ludzi z administracji ma być zwolnionych, zapewniam panią , że jest to bardzo przykre widzieć te dwuznaczne uśmieszki.

obserwator olkuski
obserwator olkuski
12 lat temu

.[quote name=”asia”]Przecież p Orkiszowi zależy na zatrudnieniu jak sam mówi najmniejszej liczby pielęgniarek ,czyli minimalnej obsady.Lepiej niech pan zostawi to osobom które się na tym znają ,niech pan już nic nie psuje pielęgniartwo to nie pana dziedzina i nie ma pan o tym żadnego pojęcia.[/quote]
Do „asi”. Żle odczytała pani intencje p. Orkisza. Zmierza on do tego , że jeżeli dzisiaj na całym oddziale dyżurują 2 pielęgniarki bo dyrekcja szuka oszczędności a minimalne normy zatrudnienia przewidują że musi być minimum 5 pielęgniarek, to tak powinno być. Był to tylko przykład. I to właśnie jest celem p. Orkisza by przestrzegać norm zatrudnienia, a nie stosować dla czyjegoś zysku ograniczenia zatrudnienia. Zresztą same p. pielęgniarki znacie najlepiej specyfikę swojego zawodu i standarty jakie powinny być stosowane na waszych oddz.. Tylko dlaczego o to nie walczy Przewodnicząca Związku Zaw. Pielęgniarek i Połżnych p. GAJ GRAŻYNA??????????????????????????

obserwator olkuski
obserwator olkuski
12 lat temu

Do piel. i asi.W wypowiedziach waszych bardziej można wyczuć frustrację, co wcale mnie nie dziwi, gdyż wielu ludzi podobnie jak wy ma już tego dosyć. Tych ciągłych rozbieżnych opinii na temat sytuacji ZOZ-u w Olkuszu, podawanie przez władze Olkusza nie prawdziwych faktów, manipulowanie opinią publiczną, a „de facto” nie liczenie się z tą opinią. Może to rzeczywiście zrobić duży zamęt w głowie.Tylko z drugiej strony proszę zauważyć, że kilka osób , które tworzą zarząd powiatu bez żadnych konsultacji ze społeczeństwem podejmuje decyzję o ODDANIU w prywatne ręce tak dużego majątku , można rzec dobra powiatowego na który pracowali nasi rodzice. Zakład który od 2 lat przynosi zysk , daje pracę naszym żonom i dzieciom. Oddaje się go panom ze Szczecina , którzy bez żadnych skrupułów każdą zarobioną złotówkę w naszym szpitalu wywiozą na północ Polski. Dlatego musimy zdecydowanie się temu sprzeciwić. I dziękować należy że jest taki Orkisz , który publicznie powiedział NIE !!!!!

asia
asia
12 lat temu

Przecież p Orkiszowi zależy na zatrudnieniu jak sam mówi najmniejszej liczby pielęgniarek ,czyli minimalnej obsady.Lepiej niech pan zostawi to osobom które się na tym znają ,niech pan już nic nie psuje pielęgniartwo to nie pana dziedzina i nie ma pan o tym żadnego pojęcia.

pielęgniarka
pielęgniarka
12 lat temu

Pielęgniarek brakuje, a będzie jeszcze mniej Nikt nie poświęci 8lat zycia na na naukę tego zawodu tylko po to aby słyszec tylko krytyki osób podobnych do pana szymusia jeśli ma pan jakieś problemy nich pan to wyjaśni z osobami których to dotyczy ,uogólnienia krzywdzą wiele osób .gaśnica to jest po to aby gasić niepotrzebne zarzewia konfliktów .Trzeba też schłodzić nadmiernie rozpalone głowy aby nie nakręcały spirali nienawiści pielęgniarki nie bedą braly udziału w tej waszej nierównej walce Oby pan szymuś zdążyl skorzystać z pomocy pielęgniarek przed zanikiem tego zawodu

gospodarny
gospodarny
12 lat temu

Starosta Olkuski proponuje w przyszłym budżecie powiatu kolejny kredyt w wysokości 20 mnl zł. Jeżeli Rada Powiatu wyrazi na to zgodę wówczas do 2020 roku powiat musi spłacić prawie 56 mln zł. rat kredytów i odsetek., a równocześnie przekazuje wyremontowany szpital, ,obcej spółce, która obiecuje ,że co roku osiągnie zysk w wysokości co najmniej 10 % wartości kontraktu tj. ok 4,5 mln zł. w 2010 r. Powiat w tej spółce ma tylko 30 % udziałow , czyli powiat przekazuje w 2010 r. ok. 3,2 mln zł zysku obcej spółce, która nie wniosła żadnego kapitału. Nasuwa się pytanie : po co było zadłużać powiat i z kredytów / prawie 10 mln. zł./ remontować szpital, by następnie przekazać go obcym ,aby czerpali z tego 70 % zysku? Czy w Radzie Powiatu nie ma radnych, którzy potrafią liczyć i podejmować decyzje jak prawdziwi gospodarze ? Dlaczego szpitala nie przekształcano w 2002 r. kiedy przynosił straty i wymagał remontów , przecież ten Starosta rządzi od 2002 r. ?

Jan Orkisz
Jan Orkisz
12 lat temu

Do „Pielęgniarki” zapewniam Panią / Pana że w czasie konsultacji ilości zwolnień grupowych, gdzie początkowo było wykazano do zwolnienia 87 pielegniarek i położnych, zwróciłem uwagę dyrektorowi na obowiązek ustalenia minimalnych norm pielęgniarek i położnych i złożyłem wniosek by Naczelna Pielęgniarka zaopiniowała obsady osobowe pielegniarek w każdym oddziale. W następny dzień konsultacji, dyrektor stwierdził że nie będzie zwolnień w grupie pielegniarek i położnych. Na najbliższym posiedzeniu Komisji Zdrowia Rady Powiatu, złożę wniosek by jedno posiedzenie tej komisji poświęcić minimalnym normom zatrudnienia pielegniarek i położnych w naszym szpitalu, by ten problem omówiła Naczelna Pielęgniarka, która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia jest uprawniona do propozycji tych norm kierownikowi zakładu.Żadnego obuwia nie zatwierdzałem, a rozmieszczenie gaśnic określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej a nie pielegniarka.

szymuś
szymuś
12 lat temu

Do pielęgniarki.Nie o to chodzi żeby analizować obowiązki poszczególnych ludzi.Bo o ile mi wiadomo podejście pielęgniarek z niektórych oddziałów do pacjenta bynajmniej pozostawia wiele do życzenia, nie zawsze najważniejszy jest pacjent tak dla lekarzy jak i dla pielęgniarek.Jako mieszkaniec niejednokrotnie miałem kogoś w szpitalu, więc coś otym wiem.Jedyny oddział na którego personel tak lekarski jak i pielęgniarski jeszcze nigdy złego słowa nie słyszałem to oddz. PALIATYWNY.Tam pracują ludzie którzy mają serca otwarte dla pacjenta, ale takie podejście powinien mieć właśnie personel medyczny.

pielęgniarka
pielęgniarka
12 lat temu

pan Orkisz powinien się zająsć bezpieczenstwem i higieną pracy bo za to mu płacą czy pacjenci są pd opieką odpowiedniej liczby personelu czy rozdwojony w kilku miejscach lekarz czy pielęgniarka jest wstanie odpowiednio sprawować opieke nad chorym to są zagadnienia które powinny interesowac najbardziej Sprawdzić czy wszędzie są gaśnice i czy personel ma odpowiednie obuwie do pracy .Czy pan chodziłby w takim ob uwiu jakie pan zatwierdził dla pielęgniarek kilka osob juz nogi sobie w nim połamało

szymuś
szymuś
12 lat temu

Bo tak się teraz nazywa ,że nie likwidują szpitala tylko przekształca.Różnica polega na tym ,ze nie będzie państwowego tylko prywatny szpital , Który będzie chciał wydusić jak najeięcej zysków do własnej kieszeni.Niby będzie można leczyć się z NFZ ale zapewne w minimalnym stopniu,jak kontrakt będzie mniejszy niż w tym roku a na to się zanosi to gdzieś około czerwca pieniądze NFZ się skończą i zacznie się prywata . Dlatego mieszkańcy , pacjenci pracownicy najlepiej chorować w pierwszej połowie roku bo potem to nas nie będzie na to stać.

pracownik
pracownik
12 lat temu

do Mariana.Pielęgniarek nie zwalniają w tym roku, ale co będzie od stycznia jak uda sie przejąć Szczecinowi szpital to zobaczymy ile pielęgniarek pozostanie bez pracy. Zobaczymy jak wtedy p .Gaj się wykarze jako związkowiec i Radna.To że teraz jest cicho o zwolnieniach pielęgniarek to wcale nie zasługa p. Gaj, to taka jest strategia dyrektora.Ale ja nie jestem wcale zwolennikiem żadnych zwolnień w szpitalu .Złoszczą mnie tylko takie opinie na temat J Orkisza. Orkisza wcale nie trzeba klonować jeden wystarczy bo dobrze sobie radzi.Faktem jest że ktoś chce zasiać nienawiść wśród pracowników , ale to jest coś czemu nie możemy się dać jako pracownicy.Udowodnione jest ,że zgoda buduje a nie zgoda rujnuje.

obserwator olkuski
obserwator olkuski
12 lat temu

Jeżeli ” czytelniku ” chcesz włączyć się do dyskusji to prosiłbym o więcej merytoryki. A jak już wcześniej zauważyłem czasami fakty bolą.

czytelnik do obsr
czytelnik do obsr
12 lat temu

o przepijaniu z dyrekcją to sam pan zaczoł i nie ładnie tak kobiety na forum oczerniać bez dowodów Ale ćoś mi się wydaje że ,jest pan w,pracy,i czym się pan zajmuje ….a dla pana wiadomości to w szpitalu już do rozkradania mało zostało bo zrobił to ktoś wczesniej Nawet personel ten najlepszy odszedł pod wpływem ciagłego straszenia zwolnieniami A teraz nowa dyrekcja personelu medycznego nie chce zwalniać to ktoś miesza w inny sposób żeby tylko zwrocić na siebie uwagę

obserwator olkuski
obserwator olkuski
12 lat temu

[quote name=”czytelnik”]panie obserwatorze ,jak człowiek wypije to sie w nim budzi inny człowiek który też by się napił w panu już sie chyba obudził i jest was już chyba kirkoro. nie rozumiem przeciwko czemu te wszystkie protesty .Umowy podpisane NIk znamion przestępstwa nie znalazl,szpitala nikt nie ukradł nadal stoi a wy nadal swoje Dla jasnosci. SZPITALA W OLKUSZU NIKT NIE LIKWIDUJE NIE WPROWADZAJCIE LUDZI W BŁĄD[/quote]
1.NIK jeszcze niczego nie kontrolował – odsyłam do do art. NIK nie zainteresował się olkuskim szpitalem.
2.Szpitala nikt nie UKRADŁ, ale może OKRAŚĆ
3.I dla jasności SZPITALA NIKT NIE LIKWIDUJE TYLKO PRYWATYZUJE dlatego proszę by taki czytelnik jak pan który czyta , lecz nic z tego nie rozumie innych czytelników w błąd nie wprowadzał. I proponuję tą buteleczkę odłożyć do barku, a sięgnąć po nią dopiero wieczorem bo nie dość że niezbyt składnie się pan wypowiada i zbyt dużo pan błędów robi, co można tłumaczyć lekkim nadużyciem. Panie dopiero południe.

czytelnik
czytelnik
12 lat temu

panie obserwatorze ,jak człowiek wypije to sie w nim budzi inny człowiek który też by się napił w panu już sie chyba obudził i jest was już chyba kirkoro. nie rozumiem przeciwko czemu te wszystkie protesty .Umowy podpisane NIk znamion przestępstwa nie znalazl,szpitala nikt nie ukradł nadal stoi a wy nadal swoje Dla jasnosci. SZPITALA W OLKUSZU NIKT NIE LIKWIDUJE NIE WPROWADZAJCIE LUDZI W BŁĄD

Jan Orkisz radny
Jan Orkisz radny
12 lat temu

Ponad 800 mieszkańców Powiatu Olkuskiego złożyło wnioski do Rady Powiatu w Olkuszu o uchylenie uchwały w sprawie likwidacji publicznego Szpitala Powiatowego w Olkuszu. Każdy mieszkaniec naszego powiatu może złożyć taki wniosek, a Rada Powiatu ma obowiazek jego rozpatrzyć w ciągu 30 dni na sesji. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany takim wnioskiem to proszę o kontakt ze mną, tel. : 0 602 532 076. Jeszcze można przerwać proces przygotowania do likwidacji publicznego szpitala w Olkuszu. Jestem przekonany że warto , póki nie jest za późno.Szpital powinien pozostać pod kontrolą samorządu powiatowego.

obserwator olkuski
obserwator olkuski
12 lat temu

[quote name=”marian”]panie pracowniku niech się pan odczepi od radnej ,Gaj ,bo chyba ona jedna ćoś robi bo pielęgniarek nie zwalniają,zazdrość panu czy może komuś zalezy zeby siać .nienawiść .NOWi postarajcie się aby was ludzie polubili ,bo my nie chcemy klonować pana Orkisza[/quote]
Może od końca. Pana Orkisza nie ma potrzeby klonować, dlatego że robi za dziesięciu, a pani Gaj już dawno przepiła brudzia z nową dyrekcją i prezesem GNS.

obserwator olkuski
obserwator olkuski
12 lat temu

Wreszcie rzeczowo została przedstawiona istota rzeczy. Może wszyscy sfrustrowani którzy psy wieszają na związku zaw. a zwłaszcza tym w którym działa p. Orkisz zrozumieją że jego działalność i intencje prowadziły do zminimalizowania skutków restrukturyzacji. Przecież jako radny wskazywał /co było jego obowiązkiem, ale dlaczego tylko jego/ wszystkie wady problemu, przez co narażał się na śmiech i kpiny na sali obrad. A zwłaszcza p. starosty. Pierwsze prezenty mikołajowe są już rozdawane panowie Kwaśniewski i Feliksik. Wypowiedzenia. Dlaczego nawet nie poddano pod dyskusję planu „A” restrukturyzacji? Przecież za zmianami byli wszyscy pracownicy ZOZ-u. Dlaczego odbyło się to bez dialogu społecznego? Dlaczego żadnej opinii nie wzięto pod uwagę? Bo były negatywne? Mamy we władzach kilkunastu radnych , którym wydaje się że są alfą i omegą. Chyba że kierowali się zupełnie innymi motywami. I to właśnie ludzi najbardziej boli. Nasi wybrańcy zrobili zrobili swoje a resztę ran czas wygoi.

marian
marian
12 lat temu

panie pracowniku niech się pan odczepi od radnej ,Gaj ,bo chyba ona jedna ćoś robi bo pielęgniarek nie zwalniają,zazdrość panu czy może komuś zalezy zeby siać .nienawiść .NOWi postarajcie się aby was ludzie polubili ,bo my nie chcemy klonować pana Orkisza

Nosferatu
Nosferatu
12 lat temu

Związki zawodowe zachowują się prawidłowo. Konsultacje dot. zwolnień grupowych mogłyby mieć sens tylko wtedy gdyby istniał nadal SP ZOZ. Również teraz miałyby sens ale tylko w przypadku gdyby zarząd czy dyrekcja wystąpiły z rozwiązaniami korzystniejszymi niż zawarte w ustawie o zwolnieniach grupowych. O ile wiem dyrekcja nie przedstawiła takich propozycji, a więc zgodnie ze sztuką prowadzenia negocjacji organizacje związkowe nie mają żadnego interesu w zawieraniu takiego porozumienia. Tak czy inaczej bez porozumienia pracownicy zwalniani i tak muszą otrzymać to co gwarantuje im ustawodawca. Pozytywem dla pracowników jest to że mogą unikać wręczenia im wypowiedzeń i utrudniać przejmującemu redukcję zatrudnienia przed przejęciem zakładu. Nie rozumiem zatem pretensji do związków i osobiście Janusza Orkisza. Zgoda związków na takie porozumienie byłaby kapitulacją i dopiero wtedy byłyby uzasadnione pretensję. Zasada pracodawca Vs pracobiorca jest zawsze aktualna.

Nosferatu
Nosferatu
12 lat temu

Jeśli chodzi o przyszłość szpitala to przejmujący nie będzie prowadził działalności w zakresie w jakim życzyłby sobie tego powiat. Będzie prowadził taką działalność jaka przyniesie mu realnie jak największe zyski a jest to ściśle skorelowane z tym jakie usługi możliwe do wykonania na bazie obecnego szpitala będą najkorzystniej zakontraktowane z NFZ . Z całą pewnością będzie to działalność ograniczona do usług charakterystycznych dla szpitali powiatowych w podstawowym zakresie oraz nową działalność w zakresie najkorzystniej kontraktowanych usług medycznych pod jednym wszakże warunkiem że pomieszczenia szpitalne zostaną dostosowane do wymogów ustawowych a to musi dokonać się do 2012 roku. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione pozostanie prowadzenie w części pomieszczeń obecnego szpitala działalności w zakresie typowym dla zakładu opiekuńczego lub w zakresie diagnostyki specjalistycznej, jeżeli te usługi zakontraktuje NFZ Innych usług medycznych będzie można oczekiwać np w Chrzanowie.

pracownik
pracownik
12 lat temu

Śmieszą mnie te wypowiedzi , ktoś ma interes aby tak pisać nie rozumiem dlaczego ?W modzie jest czepianie się tych ludzi którzy chcą coś zrobić dla szpitala , pacjentów i pracowników .Jak radna G.Gaj siedzi cicho jak myszka i nic nie robi to specjalnie nikt sie jej nie czepia , to dlaczego?Jak ktoś jest ,,kupiony” to siedzi cicho żeby sie nie narazić dyrekcji , Konarskiemu i tych tam poplecznikom. A Orkisz że działa to sie na nim psy wiesza . Obłuda ludzka nie zna granic.!!!!!!!!!!

Nosferatu
Nosferatu
12 lat temu

W prywatnych firmach od kadry kierowniczej wymaga się asertywności wobec pracowników stanowczości często bezwzględności a przede wszystkim działania na rzecz firmy. Jeżeli w interesie firmy są zwolnienia pracowników kierownicy muszą typować pracowników do tych zwolnień nie oglądając się na ich sytuację materialną ale uwzględniając wytyczne zarządu. Stanowczość i bezwzględność w takich przypadkach jest poczytywana przez zarząd firmy jako zaleta kierownika, jako reprezentanta zarządu wobec podległego sobie personelu. To że kierownik zarządzający majątkiem znalazł się jak się dowiaduję z komentarzy w pogotowiu ratunkowym, zarząd będzie poczytywał jako jego słabość dyskwalifikującą jego osobę na stanowisku kierowniczym.Takie cechy jak empatia wobec pracowników ( wczuwanie się w ich rolę, problemy)jakieś wyrzuty sumienia, w nowoczesnym systemie zarządzania są wadą a nie zaletą osoby kierującej. Dla niej naczelnym zadaniem jest dobro firmy, a dobrem firmy jest jak największy zysk.

szymuś
szymuś
12 lat temu

Ludzie co ma sie zmienić na lepsze?Wcale lepiej nie będzie bo teraz przyjmują lekarze w poradniach całkowicie za darmo.W prywatnym szpitalu będzie tak jak u Gądkowej w Wolbromiu, że kontrakt sie skończy i darmowe wizyty u specjalistów również. Różnica polega na tym ,że w publicznym nie można pobierać pieniędzy za przyjmowanie pacjentów , a w prywatnym nie ma sie łudzić że ktoś będzie leczył za friko. Wystawią rachunek i nikt im tego nie zabroni. Jak ma być lepszy dostęp do specjalistów ja wiadomo ,że kontrakt ma być mniejszy , a tym samym mniej leczonych pacjentów za pieniądze publiczne.To jest tylko mydlenie oczu ,że będzie lepiej . Nie ma co na to liczyć.

Nosferatu
Nosferatu
12 lat temu

Chyba nikt nie miał złudzeń że będzie jakiś mikołaj czy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W prywatnych firmach regułą jest że wydatki socjalne określa zarząd a związki zawodowe istnieją tylko wtedy, kiedy zarząd firmy na to zezwoli. W prywatnych firmach podczas indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych przejęcie pracowników jest zwykle warunkowane rezygnacją z przynależności związkowej i pracownicy z reguły na to przystają. Kierowanie pretensji do radnych którzy zgodzili się przekształcać olkuski szpital jest niecelowe, gdyż posunięcie takie było dla nich jedynym wyjściem i zrobiliby to na każdych warunkach. Zresztą i te nie są korzystne dla powiatu. Radni przez wiele lat nie potrafili uporać się z problemami szpitala czy też ZOZ-u i zadecydowali o pozbyciu się tego problemu za cenę niewielkich acz stałych wpływów z dzierżawy. Doskonale też wiedzą że raczej wcześniej niż później przejmujący zadania stanie się właścicielem majątku zakładu lub przynajmniej jego decydującej części

rozsadny
rozsadny
12 lat temu

do „NOWEGO” proponuję zklonować radnego Orkisza chociaż 12 razy, aby w radzie powiatu miał wiekszość, by nie musiał walczyć sam o mieszkańcow i pracownikow szpitala.

Nosferatu
Nosferatu
12 lat temu

Jak widać po komentarzach nerwy ludziom puszczają. Czyżby ktoś spodziewał się czegoś innego po przekształceniu? Drodzy komentatorzy wszystko dzieje się wg sprawdzonego już dawno w takich przypadkach szablonu. Zanim dojdzie do przejęcia tego zakładu w interesie przejmującego jest aby doszło do zwolnienia jak największej ilości pracowników. Nie jest istotne czy zwolnienia te są uzasadnione czy nie. Ważna jest natomiast sama ilość. Im więcej tym mniej problemów będzie miał przejmujący. Nie wiadomo tylko, czy organ założycielski, czyli starostwo zdawało sobie sprawę, że w przypadku małej skuteczności obecnych wypowiedzeń pozostanie mu balast w postaci kulkudziesięciu ludzi w kadłubowym tworze, jakim będzie tzw ZOZ Olkusz w Bolesławiu i jak tam poradzi on sobie z ich zwolnieniami. Twór ten miał uzasadnić to że SP ZOZ nie jest likwidowany a tylko ogranicza się jego działalność czyli przekształca. Starostwo musi się przygotować na to że poniesie wszystkie koszty związane ze zwolnieniami.

obserwator olkuski
obserwator olkuski
12 lat temu

Do „olkuszanki” Nerwy puszczają jak się przeczyta parę słów prawdy o sobie.

chory
chory
12 lat temu

Szanowna Pani Marto! Ile Pani daje czasu nowej dyrekcji? Bo czas leci a poza obietnicami nic sie nie dzieje. Mnie nie interesuje kto jest dyrektorem, ile zarabia, ile zwolnił ile zatrudnił, kto jest właścicielem szpitala itd Mnie interesuje czy jak pojadę z chorą matką do szpitala ze skierowaniem to nie będę czekał 4 godz. na Izbie Przyjęć. Dlatego ludzie piszcie czy jest lepiej niż dawniej, czy jest gorzej niż dawniej, to umożliwi ocenę prac nowej dyrekcji.

olkuszanka
olkuszanka
12 lat temu

olkuszanka..do…obserwator olkuski… 8)
przestan juz obserwowac (widoczny na wszystkich forach)
…bo i Tak nic nie jestes w stanie zmienic….
nie zrobiles tego wczesniej(. a sama obserwacja do niczego nie prowadzi.)…wiec teraz tym bardziej…moze zajmiesz sie praca….to nowy dyrektor bardziej Ciebie doceni….

marta
marta
12 lat temu

trzeba sobie zadać pytanie szanowny panie ,,chory” jak było do tej pory ,chyba na żadne zadane przez pana pytanie nie ma potwierdzającej odpowidzi.To co będzie to się okaże, mleko już, się rozlało.moze przez jakiś czas dać szansę nie mieszać inie szkodzić i zobaczymy ,co będzie dalej.wszyscy dobrze wiemy że panowie radni zapasowego planu na uzdrowienie szpitala nie mają

obserwator olkuski
obserwator olkuski
12 lat temu

Do „olkuszanki”. Bardzo proszę wyrażać się we własnym imieniu, gdyż znam osoby które publicznie wołały precz z Orkiszem a prywatnie ustawiały się przed jego biurem i błagały – panie Orkisz ratuj pan. Czy to on stworzył listę zwolnień? Bo z tego co wiem to oprócz pracowników którzy nabyli uprawnienia do świadczeń nie opiniował ani jednego wypowiedzenia pozytywnie. Dlaczego nie wywołujecie imienia pana starosty i pani przewodniczącej R.P. którzy się najbardziej przyczynili do obecnej sytuacji, a teraz siedzą cichutko i przyglądają się jak ludzie wydrapują sobie oczy. Do „ali”. O fundusz unijny starostwo wystąpiło z wnioskiem już prawie 2 lata temu. Cel- rozbudowa szpitala. Ale skoro priorytetem pana starosty było podniesienie wynagrodzenia ówcześnie urzędującemu dyr. a jego przyjacielowi do 12.500zł. to niestety ale olkuski wniosek został przełożony na listę rezerwową na ostatnią pozycję. Dlatego na początku roku apel p. Orkisza do wójtów i burmistrzów. Czytała pani post 42

chory
chory
12 lat temu

Spór powinien dotyczyć zadowolenia pacjentów z fachowej opieki medycznej. Pan dyrektor rządzi już jakiś czas, więc zadajmy pytania pacjentom: Czy zauważyłeś poprawę w funkcjonowaniu szpitala i poradni? Czy leczą Cię uśmiechnięci, wypoczęci i dobrze wynagradzani lekarze? Czy możesz się zarejestrować do specjalisty przez telefon, albo po 15.00? I pytania do pracowników: Czy organizacja pracy jest lepsza? Czy lepiej zarabiacie? Czy atmosfera w pracy w szpitalu( który został uratowany od bankructwa i świetlana przyszłość przed nim) jest dobra, a załoga zmotywowana? Czy już się buduje OIOM? Ilu specjalistów przybyło? itd itp

olkuszanka
olkuszanka
12 lat temu

P Orkisz…zakoncz swoje wywody ….jak widac nic nie zrobiono dla szpitala…pracownikow ,ktorych macie na liscie(70)….wiec lepsze bedzie milczenie…a swoja polityke nie podpisywac sie pod ZOZ..mamy juz tego dosc

ala
ala
12 lat temu

Do pana Orkisza nie rozumiem celowości zabiegania o wsparcie szpitala ze środków unijnych w sytuacji , gdy wszyscy wiedzieli ze zmieni się podmiot zarzadzający szpitalem komu i w jakim celu miałyby byc przekazane te środki

nowy
nowy
12 lat temu

Proponuje zbanowac Pana Orkisza. Kto za? 😮

Jan Orkisz radny
Jan Orkisz radny
12 lat temu

Pierwszy mój artykuł w sprawie ratowania Publicznego Szpitala Powiatowego w Olkuszu, ukazał sie 29 stycznia br. w Przegladzie Olkuskim jako „Apel o pomoc dla szpitala” skierowany do wszystkich radnych wójtów i burmistrzów gmin Powiatu Olkuskiego. Apel ten opublikowałem w momencie kiedy dowiedziałem się, że Olkuski szpital nie otrzyma środków z Unii Europejskiej na jego modernizację i rozbudowę. Szkoda,że samorządowcy gmin i powiatu oraz Posłowie nie poparli mojej inicjatywy, a Pan Starosta Olkuski nie zwrocił się o pomoc do gmin w tej sprawie. Przecież troska o warunki do ochrony zdrowia jest zadaniem wszystkich samorządów.Zachęcam Panią / Pana „ala” do zapoznania sie z Apelem przez zakładkę „Goracy temat Olkuski Szpital”

obserwator olkuski
obserwator olkuski
12 lat temu

Do „ali ” Temat prywatyzacji szpitala rozpoczął się od zlecenia opracowania planu naprawczego i oceny stanu ekonomiczno- naprawczego SP ZOZ Olkusz. Zlecono ten audyt w sierpniu 2008r. firmie Consulting Tempo Beata Bokiej. Do końca tego samego roku opracowanie było gotowe. Materiał do tego opracowania w dużej większości zbierany był drogą telefoniczną. Zawierał on wiele błędów i nieścisłości. W styczniu 2009r. poddany został dyskusji na sesjach rady powiatu. Przez głosowanie został przyjęty. Jedynie sprzeciwili ci sami radni, którzy sprzeciwiają się prywatyzacji do dzisiaj. A jest ich tylko 5-ciu. Żadne argumenty przez nich stawiane przez pozostałych 18 radnych nie zostały uwzględnione. Nawet tak zasadniczy jak przestępcza działalność szefowej firmy Cons. Tempo Beaty B. Odsyłam do artykułu- /wysz. Google -przekręcili dziewięć milionów złotych/. Dlatego odpowiadam pani że początek sprzeciwu tej piątki radnych przeciwko całej reszcie to audyt, intencja prywatyzacji i prywatyzacja.

ala
ala
12 lat temu

p obserwatorze ,ja sie nie pytam kto glosował przeciw ,ale czemu tak pózno ,Ktoś,chyba celowo czekał do końca aby wypłynąć na wierzch na fali sprzeciwu .Chyba ktoś liczył ,że z podziału łupów ,przypadnie mu więcej ,a pozostał tylko strach przed zwolnieniami

ktoś
ktoś
12 lat temu

No 🙂 i doszliśmy do istoty problemu, czyli patrząc dalej nawet jeśliby Powiat rozwiązał umowę za jakiś czas to zostanie ( i mieszkańcy też)szczęsliwym posiadaczem gruntu i starych murów…

obserwator olkuski
obserwator olkuski
12 lat temu

A może o to chodzi by przejąć sprzęt i wyposażenie szpitala po cenie księgowej. A przecież zawsze można odsprzedać po cenie rynkowej.