Trzyciąż100 1

Powstała w lutym 1917 r. jako Jednoklasowa Szkoła Ludowa. Wówczas z trudem zebrano 10 zainteresowanych edukacją uczniów w różnym wieku. Dziś, dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej i rodziców, funkcjonuje jako jednostka niepubliczna i ma pod opieką ponad 100 wychowanków. Szkoła Podstawowa w Trzyciążu obchodzi właśnie piękny jubileusz 100-lecia swojego istnienia.

Początki szkoły nie były łatwe – pierwsza nauczycielka, pani Aniela Broczkowska, rozpoczęła pracę z tylko z dziesięciorgiem dzieci w różnym wieku, które uczyły się wspólnie w jednym pomieszczeniu, wynajętym od mieszkańca wsi Michała Sikorskiego. Jednak już pod koniec pierwszego roku szkolnego nauczaniem było objętych już 50 dzieci. Od 1919 r. szkoła rozszerzyła zakres nauczania do czterech klas, w których wciąż uczył jeden nauczyciel. We wrześniu 1939 r. nabór do szkoły się nie odbył, ale po niedługim czasie destabilizacji, związanym z działaniami wojennymi, szkoła rozpoczęła pracę, choć program nauczania musiał zostać dostosowany do wymagań okupanta, m. in. zajęcia prowadzone były po polsku i niemiecku.

Po wyzwoleniu szkoła w Trzyciążu znów rozrosła się o dodatkową, piątą klasę, zatrudniono także drugiego nauczyciela. Z czasem okazało się, że w szkole potrzebnych jest więcej pomieszczeń. Powstała idea wybudowania na potrzeby lokalnej podstawowej edukacji nowego budynku. W 1956 r. powołano do życia komitet budowy szkoły, znaleziono odpowiednią działkę i przygotowano projekt. Wkrótce potem wmurowano uroczyście kamień węgielny, a budowla, w której znalazły miejsce pomieszczenia szkolne, a także mieszkania dla nauczycieli, została oddana do użytku na początku roku szkolnego 1958/59.

W latach 80-tych znów podniesiono stopień organizacyjny placówki do 8 klas. Konieczna była przebudowa budynku szkolnego, który stał się za mały w stosunku do nowych potrzeb. Szkolę podwyższono o drugą kondygnację, a w czasie prac budowlanych dzieci uczyły się w lokalach zastępczych.

Po reformie oświaty i powstaniu gimnazjów w roku 1999, podstawówka w Trzyciążu stała się placówką sześcioklasową, uczącą w systemie klas łączonych. W roku 2004 nadano szkole imię Jana Pawła II. Pięć lat później, bo od roku 2009 przy szkole rozpoczął działanie punkt przedszkolny. Natomiast z dniem 1 września 2012 r. szkoła publiczna została zlikwidowana i następnie powołana do życia jako placówka niepubliczna, którą od początku kieruje dyrektor Anna Kieca.

Obchodzoną uroczyście 16 maja br. rocznicę 100-lecia szkoły uświetnił piękny program artystyczny przygotowany pod opieką wychowawców przez wszystkie roczniki wychowanków placówki. Historię szkoły w bardzo barwny i szczegółowy sposób przypomniał gościom i społeczności szkolnej wieloletni pracownik Urzędu Stanu Cywilnego UG w Trzyciążu, 86-letni Tadeusz Półtorak, który był świadkiem wielu ważnych lokalnych wydarzeń i doskonale je pamięta. Na koniec uroczystości, w obecności licznie przybyłych gości, w tym władz samorządowych, na czele z wójtem Romanem Żelaznym, dyrektorów siostrzanych szkół z całej gminy Trzyciąż, radnych i przedstawicieli rodziców na korytarzu szkolnym odsłonięta została pamiątkowa tablica jubileuszowa, ufundowana przez Radę Rodziców.

 {joomplu:67404}{joomplu:67401}{joomplu:67396}

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o