Klucze

W dniu 2 października od godziny 9.30 w gminie Klucze rozpocznie się akcja prewencyjno-porządkowa. Z uwagi na powyższe działania,  policja zwraca się do kierowców aby w tym dniu zachowali szczególną ostrożność wobec osób sprzątających rowy i pobocza w rejonie dróg w gminie Klucze.

Akcja prewencyjno-porządkowa sprzątanie w gminie Klucze rozpocznie się w sobotę o godzinie 9.30. Działania te podejmowane są z inicjatywy Radnego Rady Gminy Klucze Sebastiana Sierki.  Wynikają również z wniosków, które zostały zawarte podczas debaty społecznej, zorganizowanej 13 września 2021 roku w Szkole Podstawowej w Kluczach. Tematem debaty były wówczas „Dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy Klucze”. Pomysł ten zrodził się po konsultacji społecznej dzielnicowych oraz wynikał z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Działania należą teraz do priorytetowych zadań dzielnicowych i realizowane są w II połowie 2021 roku. Mają na celu zwiększyć działalność Policji w przeciwdziałaniu tworzenia dzikich wysypisk śmieci, podjęcia współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu wykrywania sprawców czynów zabronionych i likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz uprzątnięcia terenu przez odpowiednie służby.

Wysypywanie śmieci w lesie i tworzenie dzikich wysypisk, które powstają na skutek bezmyślnego i nieodpowiedzialnego działania człowieka, są zabronione prawem. Jest to wykroczenie, za które można dostać do 5 tysięcy grzywny.  To także  poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego lasów i zwierzyny. Pomimo tego  ludzie wciąż pozostawiają w lasach śmieci. Niezależnie od przyczyny problemu, dzikie wysypiska to największe współczesne zagrożenie lasów.

Przypominamy o konsekwencjach prawnych takiego zachowania.

Wysypywanie śmieci do lasu jest zabronione prawem. Grozi za to grzywna od 500 złotych nawet  do 5 tysięcy złotych. Artykuł 162 kodeksu wykroczeń stanowi, że:

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę — do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze