dw_791

Niedawno pisaliśmy o problemie z hałasem mieszkańców osiedla Młodych z bloków położonych najbliżej drogi wojewódzkiej 791 na Chrzanów i Trzebinię. Liczne apele i pisma do zarządcy drogi – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – nie przyniosły rezultatu. Teraz okazało się, że nie będą przeprowadzane pomiary natężenia hałasu, o które zabiegali mieszkańcy.

Mieszkańcy od dawna skarżą się na hałas i spaliny, powodowane sporym ruchem aut ciężarowych. Dyrekcja ZDW stoi na stanowisku, że problem rozwiąże planowana śladem ul. Kochanowskiego obwodnica, która odciąży ruch ciężkich samochodów. Zarząd osiedla Młodych wystąpił do władz miasta o ograniczenie prędkości na odcinku od al. 1000-lecia do ul. Kochanowskiego oraz o zbadanie natężenia hałasu. Pismo trafiło do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Małopolski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Paweł Ciećko informuje, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wykonywał cykl pomiarów hałasu we wrześniu 2010 roku. Hałas mierzono m. in. na drodze 791, ale… na odcinku w Kluczach. Poziom hałasu w ciągu dnia (6.00-22.00) wyniósł tam 65,3 decybeli, natomiast w nocy 59,5 decybeli. Normy dla terenów, gdzie jest wielorodzinna zabudowa mieszkalno – usługowa wynoszą odpowiednio 60 i 50 decybeli. – Drogi o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie objęte są od ubiegłego roku opracowywaniem map akustycznych przez zarządców dróg (…). Obowiązkowi temu podlega m. in. odcinek o długości około 1 kilometra drogi wojewódzkiej 791 przebiegającej przez Olkusz – o natężeniu ruchu około 17 tys. pojazdów na dobę. Wynika to z opracowanej mapy akustycznej (…) w listopadzie 2011 roku. Należy jednak ustalić dokładny odcinek przejścia drogi 791 przez miasto, gdyż mamy do czynienia z dwoma fragmentami tego odcinka, przeciętymi przez drogę krajową 94, czyli odcinki relacji Olkusz – Zawiercie oraz Olkusz – Trzebinia, z rozpatrywanym rejonem ul. Krasińskiego – pisze wojewódzki inspektor Paweł Ciećko.

Inspektor wyjaśnia, że dla dróg o wzmożonym ruchu marszałek województwa opracuje program ochrony przed hałasem, w którym zostaną ujęte konkretne działania mające poprawić sytuację. Mieszkańcy będą mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach społecznych dotyczących olkuskiego odcinka drogi wojewódzkiej 791. – Aktualnie nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych pomiarów akustycznych w ramach badań monitoringowych WIOŚ w zakresie poziomu hałasu drogowego na wymienionym odcinku, zwłaszcza, że inspektorat nie posiada kompetencji ani instrumentów prawnych do podejmowania działań naprawczych w zakresie uciążliwości hałasów komunikacyjnych. Słusznym wydaje się wystąpienie mieszkańców o doraźne działania przeciwhałasowe w postaci ograniczenia prędkości pojazdów do czasu oddania do użytku nowej obwodnicy Olkusza – dodaje Paweł Ciećko.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze