pieniądze

Mieszkańcy Małopolski, podobnie jak w ubiegłym roku, będą mogli zgłaszać i wybierać zadania przeznaczone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Nie znamy jeszcze dokładnych terminów dotyczących składania wniosków czy głosowania. Wiadomo na pewno, że zwiększono środki przeznaczono na obywatelskie projekty oraz zmieniono nieco zasady głosowania.

W tym roku do dyspozycji Małopolan przeznaczono 8 mln złotych (w ubiegłym roku było to 6 mln złotych). Kwota ta jest podzielona na sześć subregionów: tarnowski, sądecki, podhalański, Małopolski Zachodniej, krakowskiego Obszaru Metropolitalnego z wyłączeniem Krakowa oraz miasta Kraków. Łatwo więc policzyć, że do każdego z nich trafi po 1 mln 330 tys. złotych.

Kolejna zmiana dotyczy podziału subregionów. Powiat olkuski wraz z chrzanowskim i oświęcimskim trafiły do subregionu Małopolski Zachodniej.

Nieco inne zasady obowiązują przy składaniu wniosków z propozycjami zadań. Jak informują władze województwa, każdy z mieszkańców Małopolski, który ukończył 16 lat, będzie mógł w miejscu swojego zamieszkania zgłosić tzw. zadania małe i zadania duże. Za zadanie małe zostaną uznane wszystkie inicjatywy, które dotyczyć będą projektów z danego powiatu lub miasta Kraków, a ich wartość mieści się w granicach od 50 tys. złotych do 100 tys. złotych. Zadanie duże musi obejmować swym zasięgiem co najmniej dwa powiaty położone w danym subregionie lub Krakowie a jego wartość nie może być niższa niż 100 tys. złotych i wyższa niż 400 tys. złotych.

Wiemy również, że w tym roku mieszkańcy będą mogli oddać tylko jeden głos, wybierając spośród wszystkich zadań małych i dużych. Autorzy złożonych wniosków na etapie ich weryfikacji będą mogli wprowadzać jeszcze poprawki. Gdyby nastąpiła konieczność zmodyfikowania danego zadania już po głosowaniu, autor projektu zostanie w ten proces zaangażowany.

Czy tegoroczny BO okaże się równie popularny, jak jego ubiegłoroczna edycja?  Premierowy BO Małopolski cieszył się zainteresowaniem 79 708 osób. Łącznie zgłoszono 204 wnioski, z czego 152 zostały pozytywnie ocenione. Spośród wszystkich 120 zadań powiatowych wygrał projekt z Wolbromia – „Nic dwa razy się nie zdarzy” – zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin (82 088,00 zł). Celem projektu, na który oddano 3707 głosów, jest usprawnienie sfery poznawczej dzieci i młodzieży, wyjazdy integracyjne i spotkania dla dzieci i rodziców. Z kolei z Olkusza wygrało zadanie pn. „Wyposażenie Sali Doświadczenia Świata i Integracji Sensorycznej do rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym” (98 360,00 zł), na które głosowało 1470 osób. Chodzi o zwiększenie dostępności do profesjonalnych i wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych dostępnych bezpłatnie dla mieszkańców powiatu olkuskiego z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, a także wyposażenie sali w nowoczesne urządzenia rehabilitacyjne. 3529 osób zagłosowało na trzeci zwycięski projekt (o zasięgu subrergionalnym) „Wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny i uporządkowanie terenu parku wokół szpitala”. Na jego realizację przeznaczone zostało 286 535,41 zł.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze