synapsy1

Wystarczy duet nauczyciel-animator kultury, pomysł na przedsięwzięcie, udział w warsztatach przygotowujących do jego realizacji, no i stworzenie projektu, który zyska pozytywną ocenę jury, a tym samym fachową pomoc i dofinansowanie we wcieleniu pomysłu w życie. Jeszcze jedno, ważne, projekt służyć ma rozwojowi edukacji kulturowej dzieci. To wszystko możliwe jest dzięki programowi SYNAPSY, któremu poświęcone było spotkanie aktywnych w obszarach kultury mieszkańców naszego powiatu z przedstawicielami programu. Spotkanie odbyło się 27 lutego 2017 r. w olkuskim MDK, a wzięło w nim udział 25 osób.

Wśród uczestników spotkania byli nauczyciele inicjujący i prowadzący z dziećmi pozalekcyjne zajęcia, pracownicy instytucji kultury oraz aktywni społecznicy z olkuskich organizacji pozarządowych. Gości z Krakowa przedstawił im Michał Mączka, kierownik Działu Artystycznego MOK. „SYNAPSY – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce” reprezentowali: Elżbieta Kaproń, zajmująca się koordynacją merytoryczną programu, a także Anna Miodyńska i Damian Gałuszka.

Na wstępie Anna Miodyńska wyposażyła olkuszan w niezbędną wiedzę o programie, który realizowany jest przez Małopolski Instytut Kultury dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018. Jego założeniem jest stworzenie systemu działań przyczyniających się do kształtowania takich umiejętności i postaw, jak kreatywność, współpraca, innowacyjne działanie, zaufanie. Osiągane to jest i ma być, gdyż program trwa trzy lata, poprzez różnorodne inicjatywy podejmowane razem przez przedstawicieli środowisk odpowiedzialnych za kształtowanie dzieci, czyli nauczycieli i animatorów kultury.

Dobrym praktykom w zakresie owych inicjatyw, zrealizowanym już i kontynuowanym na terenie naszego województwa, wiele miejsca poświęciła Elżbieta Kaproń. Wśród przedstawionych przez koordynującą SYNAPSY przykładów były m.in. zwieńczone spektaklem interdyscyplinarne warsztaty teatralno-taneczno-plastyczne oraz zaprojektowany i wykonany przy aktywnym udziale dzieci plac zabaw, a właściwie miejsce spotkań oraz rozrywki dla mieszkańców niewielkiej miejscowości. Prelekcja ta dostarczyła również cennych informacji o zasadach dofinansowania wybranych projektów.

synapsy2

Kolejna część spotkania poświęcona była głównie diagnozie lokalnych, olkuskich potrzeb i potencjału, czyli temu, czego faktycznie brakuje tu dzieciom w zakresie edukacji kulturowej, a także możliwościom zaspokojenia tych potrzeb. Kolejnym istotnym celem rozważań były konkretne rozwiązania, być może przyszłe projekty. Nad tymi problemami nauczyciele i animatorzy kultury z powiatu olkuskiego pracowali w kilku zespołach, a wyniki burz mózgów zostały poddane analizie i podsumowane.

To jednak nie koniec, bowiem zdecydowanych na opracowanie i zgłoszenie do dofinansowania własnych projektów czeka jeszcze udział w organizowanych przez MIK bezpłatnych warsztatach. Podczas zajęć tych zainteresowani zostaną wszechstronnie i gruntownie przygotowani do jak najlepszego zaplanowania oraz wcielenia w życie swych pomysłów.

Czy olkuskim nauczycielom i animatorom kultury uda się stworzyć projekty, które uzyskają dofinansowanie? Trudno w tej chwili o tym wyrokować, jednak optymizmem napawają ich dotychczasowe doświadczenia z przedsięwzięć realizowanych w szkołach, stowarzyszeniach i instytucjach kultury. Trzymamy zatem kciuki. Niezależnie od wyników starań o granty, spotkania takie jak to z pewnością są wartościowym źródłem wiedzy oraz inspiracji dla ludzi, którym chce się robić coś więcej dla innych, niż tylko to, co wynika z ich zawodowych obowiązków.

Więcej informacji o programie MIK znaleźć można na stronie synapsy.malopolska.pl

MOK Olkusz

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze