Galeria Sztuki Współczesnej BWA oryginalną imprezą zainaugurowała kolejny rok artystyczny. Ta impreza to wystawa grafiki i malarstwa artystów – pedagogów. Zorganizowały ją cztery uczelnie artystyczne: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz PWSZ w Nowym Sączu. Jest to trzecia edycja  programu mającego skupić artystów – pedagogów z różnych uczelni, aby dać im możliwość konfrontacji  własnych osiągnięć artystycznych. Pierwsza wystawa miała miejsce w roku 2010 w Kielcach.

Na obecnej swe prace przedstawili: profesor Andrzej Marian Bartczak – ASP w Łodzi, profesor Małgorzata Bielecka – UJK w Kielcach, profesor Mikołaj Dawidziuk – Iwacik – ASP w Łodzi, profesor Marian Kępiński – ASP w Łodzi, profesor Zdzisław Olejniczak – ASP w Łodzi, profesor Krzysztof Wawrzyniak – ASP w Łodzi, profesor Teresa Żebrowska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Dariusz Kaca, Gabriel Kołat, Marzena Łukaszuk, Tomasz Matczak, Lesław Miśkiewicz, Agata Stępień, Danuta Wieczorek – pracownicy naukowi ASP w Łodzi, Waldemar Kozub, Katarzyna  Ziołowicz, Teresa Anna Ślusarek – pracownicy naukowo – dydaktyczni UJK w Kielcach oraz Marek Pokutycki – PWSZ w Nowym Sączu. Na wystawę przybyli  przedstawiciele każdej z uczelni – organizatorów programu.

Zobaczyliśmy więc grafikę, tak tradycyjną, jak i komputerową, czarno-białą i kolorową oraz nieliczne obrazy, które nie zapadły w pamięć. Całość – to sztuka abstrakcyjna, efektowne układy elementów geometrycznych i kolorystycznych. Ale – jak twierdzi dyr. Stanisław Stach – to tylko 1/3 wystawy, bo cała nie mogła się pomieścić w skromnej sali wystawowej naszej BWA, stąd pewien niedosyt, jakby niedopowiedzenie, które budzi obecna ekspozycja.

Zachodzi też pytanie: czy należy organizować takie okaleczone wystawy, niedające kompletnego pojęcia o całości, zapraszać gości, zabiegać o sponsorów? Wydaje się, że dalszy los naszej, coraz bardziej przeładowanej Galerii, zależy od tego, czy będzie ona mieć szansę na szerszy oddech przestrzenny. Otwarcia wystawy dokonali: kierownik Projektu, pomysłodawca oraz jej kurator Małgorzata Bielecka z Kielc i drugi z pomysłodawców Zdzisław Olejniczak.

Rozmawiamy z Dziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Łodzi prof. Zdzisławem Olejniczakiem:
– Panie Profesorze. Czy istnieje podział na artystów – pedagogów i „niepedagogów”,  bo tak można by również odczytać nazwę dzisiejszej wystawy?
– Nie, nie istnieje. Nam, pomysłodawcom i organizatorom tego programu, nie chodzi o wprowadzanie jakiegoś sztucznego podziału, ale o skupienie, zintegrowanie tej grupy artystów, którzy obok twórczości własnej zajmują się pedagogiką, kształceniem młodzieży uzdolnionej artystycznie. Chcemy, aby było to forum wymiany doświadczeń, konfrontacji  działań artystycznych. Zaprosiliśmy do programu artystów o znacznych a nawet bardzo dużych osiągnięciach, którzy nie ograniczają swojej aktywności do działań pedagogicznych, do kształcenia. Są to, jak widać, profesorowie uczelni artystycznych a także młodsi wiekiem pracownicy naukowo – pedagogiczni, którzy uważali za stosowne i celowe poddać się publicznemu osądowi na kolejnych wystawach. Prezentowana wystawa w Olkuszu została np. przedstawiona wcześniej mieszkańcom Częstochowy. Zamierzamy w kolejnych latach zaprosić do następnych projektów kolegów – artystów z innych uczelni plastycznych. Te wystawy mają również i aspekt pedagogiczny; pokazują studentom, że ich mistrz nie tylko potrafi uczyć, ale również wykazywać się własnym dorobkiem artystycznym. Nasza uczelnia, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ma wśród innych tak indywidualne kierunki kształcenia, jak projektowanie mody i tkaniny artystycznej, ma nawet Wydział Tkaniny i Ubioru, jakby nawiązując do przeszłych czasów, kiedy Łódź była centrum polskiego włókiennictwa. Ale przede wszystkim chwalimy się naszym uczelnianym centrum grafiki, kształcącym artystów grafiki warsztatowej, przestrzennej, multimedialnej, ekranowej itd. Album towarzyszący 14. Międzynarodowemu Triennale Małe Formy Grafiki Polska – Łódź 2011 zatytułowaliśmy „Łódź – miasto grafiki”. Pokazuje on  bogactwo łódzkiej sztuki, której twórcami są dawni i obecni artyści, „wychowankowie” naszej Akademii. Przykłady ich dokonań można zobaczyć na tej wystawie.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o