W Polsce mamy cztery główne kategorie dróg: gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Za drogi gminne odpowiada wójt, burmistrz lub prezydent miasta, za powiatowe starosta, za wojewódzkie marszałek, a za krajowe podległa ministrowi infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.  W naszym powiecie wójtowie i burmistrzowie, poprzez utworzone w tym celu wydziały i referaty, odpowiadają za drogi gminne.

Zarząd Drogowy, będący instytucją samorządu powiatowego, zarządza siecią dróg powiatowych, a Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie trasami wojewódzkimi o numerach: 773 (Sieniczno – Kosmolów), 791 (Niesułowice – Olkusz – Klucze – Rodaki), 783 (Olkusz – Wolbrom – Wierzchowisko) oraz 794 (Milonki – Trzyciąż – Wolbrom – Strzegowa). GDDKiA administruje z kolei olkuskim odcinkiem drogi krajowej nr 94 pomiędzy granicą województwa w Sławkowie a Przeginią. Te instytucje odpowiadają za stan dróg, a także ich oznakowanie, zarówno poziome, jak i pionowe. Pozostałe trakty należą do innych instytucji. Właścicielami mogą być prywatne osoby, firmy lub np. Nadleśnictwo Olkusz.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o