Z roku na rok rośnie społeczna świadomość dotycząca zjawiska smogu i niebezpieczeństw, jakie niesie ono dla naszego zdrowia i życia. Zdecydowanie gorzej jest jednak z wiedzą na temat aktualnej zawartości zanieczyszczeń we wdychanym przez nas powietrzu. Czy władze samorządowe mogą lepiej informować nas w tej kwestii?

W Polsce stosunkowo łatwo sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy. Najczęściej wskazywanym źródłem wiedzy na ten temat są media i Internet. Dane z czujników Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej są bowiem jawne i dostępne na stronach prowadzonych przez tą instytucję. Nie wszyscy jednak o tym wiedzą. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie ING Banku Śląskiego, 51% mieszkańców naszego kraju w ogóle nie weryfikuje jakości powietrza. Około 40% ludzi sprawdza ją przynajmniej kilka razy w miesiącu. Tylko około 15% osób robi to kilka razy w tygodniu.

Dzięki sieci czujników zainstalowanych na terenie naszego miasta, dane dotyczące Olkusza dostępne są dla mieszkańców na stronie internetowej pod adresem: www.map.airly.eu oraz na stanie internetowej Urzędu: www.umig.olkusz.pl.

Od 11 października 2019 r. obowiązują w Polsce nowe normy informowania i alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza. Wartości średniodobowe dla poziomu informowania i poziomu alarmowego pyłu PM 10 wynoszą obecnie odpowiednio 100 i 150 ug/m3. Ustanowiono także 3 stopniową skalę zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem.

Komunikaty o wprowadzeniu 1 stopnia zagrożenia publikowane są na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Komunikaty o wprowadzeniu 2 i 3 stopnia są przekazywane przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego do ich powiatowych odpowiedników oraz publikowane w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania. Powiatowe Centra Zarządzana Kryzysowego są zaś odpowiedzialne za przekazanie tych informacji do gmin, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek ochrony zdrowia.

Komunikaty o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM1O na obszarze powiatu olkuskiego z powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, w obecnym sezonie grzewczym, przekazane zostały władzom Olkusza trzy razy. Treść otrzymanej wiadomości została przekazana do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych. Zamieszczono ją również na stronie internetowej UMiG w Olkuszu.

– Aby komunikaty o ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu poziomu alarmowego PM1O trafiły do jeszcze większej liczby osób planowane jest w przyszłości ich publikowanie na telebimie znajdującym się przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Przekazywanie mieszkańcom informacji o jakości powietrza jest również możliwe poprzez publikowanie wyników pomiarów online na elektronicznych tablicach stacjonarnych oraz monitorach LCD, w które wyposażane są środki komunikacji miejskiej. Tabor ZKG KM dysponuje takim wyposażeniem w 23 autobusach – tłumaczą władze miasta.

Aby wykorzystać monitory zainstalowane w pojazdach konieczny jest jednak zakup oprogramowania umożliwiającego ściąganie danych z serwera Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub innej tego typu instytucji. – Koszty zakupu oprogramowania według wstępnych informacji producenta wyposażenia Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej to około 5 tys. zł na jeden autobus. Dodatkowo trzeba doliczyć do tego jeszcze koszty serwisu i aktualizacji – informują przedstawiciele magistratu.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? – Czy byłaby to dobra forma informowania mieszkańców miasta o istniejącym zagrożeniu? Czy mieszkańcy Srebrnego Grodu byliby w stanie zaakceptować takie koszty? – Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o