Olkusz

Latem pisaliśmy o dzikach, która wieczorami swobodnie spacerowały między blokami na olkuskich blokowiskach. Jak informowali wówczas nasi Czytelnicy, najczęściej można je było spotkać na Pakusce i na osiedlu Młodych, pojawiały się także w centrum miasta. Problem nie zniknął, a o działania władz miasta w tym zakresie pyta jeden z miejskich radnych.

Przypomnijmy, że w sierpniu pracownicy olkuskiego nadleśnictwa na naszych łamach tłumaczyli, że aby  przeciwdziałać migracji dzików na tereny zurbanizowane przede wszystkim należy  utrudnić im dostępu do pożywienia. Konieczne jest zamykanie altan śmietnikowych i niepozostawianie resztek jedzenia w dostępnych miejscach. Ważną rolę odgrywa również edukacja mieszkańców w kwestii niedokarmiania zwierząt i utrzymywania ogólnego porządku. Kiedy dziki już przyzwyczają się do przebywania w środowisku miejskim, bardzo ciężko jest je zniechęcić i przegonić.

Zgłoszenia dotyczące spacerujących po osiedlach dzików trafiały też na policję.

Problem niestety nie zniknął. Do naszej redakcji nadal docierają sygnały o gościach z lasu spacerujących między blokami na osiedlu Młodych. Tematem zainteresował się jeden z miejskich radnych.

– Coraz więcej tych dzikich zwierząt pojawia się na ulicach oraz osiedlach naszego miasta. Dziki spacerują już nie tylko w godzinach wieczornych, ale i dopołudniowych – pisze w swojej interpelacji radny Przemysław Kwiatkowski do burmistrza.

Radny pyta o wspólne plany gminy i nadleśnictwa w sprawie pozbycia się dzików z miasta, edukację mieszkańców w zakresie zagrożeń wynikających z bytności dzików w mieście oraz podjęte działania mające zapewnić bezpieczeństwo dzieci na osiedlowych placach zabaw.

– Dzikie zwierzęta w stanie wolnym są własnością Skarbu Państwa – odpowiada wiceburmistrz Łukasz Rychlewski, przypominając, że tereny miejskie nie są objęte obwodami łowieckimi, a w odległości mniejszej niż 150 metrów nie można wykonywać czynności związanych z polowaniem.

– Już na etapie opiniowania rocznych planów łowieckich na sezon 2020/21, obowiązujących od kwietnia 2020 do marca 2021, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zaapelował do kół łowieckich o zintensyfikowanie odstrzału dzików. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu wprowadził odstrzały sanitarne, zwiększając tym samym ilość dzików do odstrzału. Rok 2020 jest rokiem specyficznym. Wprowadzone ograniczenia pandemiczne związane z COVID – 19 między innymi ograniczyły możliwość wejścia do lasów i obwodów łowieckich przez myśliwych, jak również możliwość spacerów i wycieczek po terenach leśnych. Zwierzęta poczuły większą wolność i swobodę w okresie wiosennym, wędrując za pożywieniem. Fakt pojawienia się dzikich zwierząt w rejonie osiedli mieszkaniowych może sugerować w pewnym stopniu, że zwierzęta te są regularnie dokarmiane. Mieszkańcy ościennych osiedli, poprze wyrzucanie resztek jedzenia, a w niektórych przypadkach w konsekwencji wręcz celowego dokarmiania, przyczynili się do zaproszenia zwierzyny do dłuższego bytowania – uważa wiceburmistrz Rychlewski.

W lipcu olkuski burmistrz interweniował w Kole Łowieckim „Sokół” w sprawie nasilenia odstrzału dzików w rejonach przyległych do osiedli. Zwrócił się także do spółdzielni mieszkaniowych, by te poinformowały mieszkańców o zagrożeniu ze strony dzików oraz zakazie ich dokarmiania.

Pod koniec września odbyły się dwa spotkania zorganizowane przez burmistrza. Uczestniczyli w nich przedstawiciele kół łowieckich, Starostwa Powiatowego, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. – Jak wynika z informacji uzyskanych z kół łowieckich działających na terenie miasta i gminy Olkusz, zintensyfikowały one odstrzały dzików na terenach przyległych do osiedli, przekraczając roczne plany łowieckie już w połowie sezonu. Starostwo Powiatowe w Olkuszu prowadzi postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zezwalającej na odłów, odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny dzików, które zamieszkują tereny miejskie (w szczególności w rejonie zabudowy wielorodzinnej) – dodaje wiceburmistrz Rychlewski.

 A Wy jak postrzegacie problem dzików na osiedlach? Jak zwykle czekamy na Wasze opinie!

fot. pixabay.com

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o