lo1 nowaeur

29 stycznia 2014 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu mieli zaszczyt uczestniczyć w symulacji prawyborów do Parlamentu Europejskiego, zorganizowanych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana z siedzibą w Warszawie. Nasza szkoła jako jedyna w województwie małopolskim oraz jedna z ośmiu szkół w Polsce wzięła udział w tym unijnym projekcie. Koordynatorami projektu zostali nauczyciele: mgr Aneta Kasprzyk, mgr Angelika Kubańska, mgr Artur Trepka i mgr Grzegorz Kaszewski.
Wybory poprzedziło spotkanie warsztatowe, prowadzone przez koordynatora całego wydarzenia, przedstawiciela Fundacji Schumana Pana Łukasza Grajewskiego,  które odbyło się 28 stycznia w budynku naszego liceum. Klasa 3A, 3C oraz wolontariusze organizujący happening i punkt informacyjny w Centrum Handlowym ATRIUM w Olkuszu z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie warsztatów, które rozpoczęły się o 8:55. Po krótkim wprowadzeniu w swoje działania koordynatorzy, którzy przybyli z Panem Łukaszem tłumaczyli celowość prowadzenia spotkań z młodzieżą koniecznością uświadomienia potencjalnym wyborcom roli Parlamentu Europejskiego oraz wagi wyborów do niego. Zwrócili uwagę na fakt, iż we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej wybory do Parlamentu Europejskiego cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem, a przecież Unię tworzy 28 Państw, zatem ich przedstawiciele mają realny i bezpośredni wpływ na funkcjonowanie samej
Unii, ale także na poziom życia mieszkańców poszczególnych krajów,  w tym Polski. “Biorąc udział w wyborach budujemy swoją przyszłość i tworzymy społeczeństwo obywatelskie” – mówili.

Wyjaśnili, iż realizowany przez Fundusz Schumana projekt- “Spotkania z Parlamentem Europejskim”- ma na celu poszerzenie wiedzy o Parlamencie Europejskim ,o roli, jaką odgrywa, a także przyczynienie się do zwiększenia zainteresowania wyborami. W tym celu przedstawiono prezentację multimedialną, dotyczącą działalności Parlamentu Europejskiego.

Niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przenieśliśmy się w wymyśloną na potrzeby projektu krainę o nazwie „Szumandia” do kraju należącego do Unii Europejskiej, posiadającego bogatą historię, tradycję oraz neutralne media. Po udzieleniu wszelkich informacji zostaliśmy podzieleni na grupy. Każdy po kolei podchodził do ustawionego na końcu sali stołu, losował jeden z siedmiu numerków i otrzymywał  dowód osobisty obywatela Szumandii. Powstało siedem grup o różnej ilości uczestników, a każda z nich różniła się od siebie zadaniami, które miała wykonać. Pierwszy zespół tworzył Komisję Wyborczą, pilnie strzegącą praw oraz zasad, które sama miała ustalić i zaprezentować wszystkim obecnym. Drugą wyłonioną grupą była sekcja medialna, czyli dziennikarze. Mieli  oni za zadanie przeprowadzać wywiady z przedstawicielami poszczególnych partii w celu przybliżenia poglądów i programów, których są wyznawcami i zaprezentowania ich na łamach lokalnej prasy. Pozostałe grupy tworzyły partie: liberałów – “Zieloni”, socjalistów (demokratów) – “Szumlandzka Partia Wolności”, centrolewicowców – “Wolność i Rodzina”, ludowców – “Nowa Europa” oraz konserwatystów -“Chrześcijańska Unia Jedności”.

Po otrzymaniu niezbędnych wiadomości o reprezentowanym przez nas kraju – “Schumandii” oraz wskazówek dotyczących kolejnych działań, mieliśmy stworzyć kampanię, wybrać lidera, rzeczników prasowych, kandydatów do Parlamentu Europejskiego i określić główne cele naszych partii. „Szumandii” oraz wskazówek dotyczących kolejnych działań , mieliśmy stworzyć kampanię, wybrać lidera, rzeczników prasowych, kandydatów do Parlamentu Europejskiego i określić główne cele naszych partii. Zorganizowawszy pracę, sprawiedliwie podzieliwszy obowiązki     przystąpiliśmy do działania. Tworzone były ulotki, życiorysy poszczególnych posłów, plakaty oraz cele i programy partyjne. Dziennikarze regularnie odwiedzając każdego z nas zbierali informacje potrzebne im do przygotowania gazetki lokalnej. Po ogłoszeniu reguł i zasad przez Komisję Wyborczą, rzuciliśmy się w wir pracy. W sali słychać było entuzjastyczne głosy, wykrzykiwane pomysły czy głośne westchnienia. Wykonywane  zadania przybliżyły nam problemy, z którymi zmagać  się muszą się prawdziwe partie w realnym życiu. Udzielaliśmy wywiadów, kręciliśmy spoty ,reklamujące nasze działalności oraz  prezentujące główne cele polityczne. Musieliśmy także dbać o przestrzeganie terminów.

O  12:00 rozpoczęła się debata z liderami partii politycznych, podczas której dowiedzieliśmy jakie są strategiczne cele i poglądy poszczególnych partii . Jako pierwsza zaprezentowała się   „Nowa Europa” . Mówiła ,że pragną  skupić się na modernizacji fabryk ,gdyż to  zmniejszyłoby wysokie bezrobocie, panujące w kraju. Zwrócili uwagę na trudną sytuację rodzin wielodzietnych oraz pracujących kobiet, na problem kolei, sieci rzecznych oraz młodzieży, która kończąc edukację nie może znaleźć pracy. W swoim programie uwzględnili konieczność integracji młodych ludzi ze swoimi rówieśnikami z pobliskich krain geograficznych np. „Śródlandii” i dalszych krajów za pomocą uzyskanych środków z UE. Śródminek-ser, czyli produkt regionalny miał być promowany na większą skalę z jednoczesnym podkreślaniem jego unikalności i wyjątkowości związanej z faktem,  iż mleko wykorzystane do jego produkcji pochodziło od czerwonych krów występujących tylko na tym terenie. Po dokonanej prezentacji partia ta przedstawiła spot reklamujący ser.  „Zieloni” skupili się w dużej mierze na zagadnieniu ekologii, natury oraz ochronie środowiska. Zwrócili uwagę na program Natura 2000, który obejmował znaczne tereny w państwie. Chcieli rozbudować sieć rzeczną, skupić się na polityce prorodzinnej,  mającej zapewnić i zachęcić małżeństwa do powiększania rodziny. Popierali rozwój rolnictwa, oraz przemysłu. Podjęli również problem dyskryminacji kobiet związany ze zróżnicowaniem płac .Wnosili o całkowite równouprawnienie płci. Chcieli, aby  płace  kobiet zostały zrównane z płacami mężczyzn.’’ Chcemy sprawić, żeby w samorządach zasiadało więcej kobiet, żeby zyskały możliwość udziału w decyzjach ,mających wpływ na życie lokalnych społeczności ,żeby miały równy status z mężczyzną i nie czuły się gorsze’’- przekonywali.

Konserwatywne  ugrupowanie „Chrześcijańska Unia Jedności”, podkreślało negatywne nastawienie  wobec imigrantów. Jego przedstawiciel jasno wyraził swoje stanowisko w tej  sprawie: „Nie chcemy ich, nie są nam potrzebni” -mówili. Był stanowczy i  kategoryczny. Stawiał na odbudowę fabryk oraz wszelkie działania mające zapewnić lepszy rozwój gospodarczy, społeczny, ekonomiczny oraz kulturowy swojego kraju. Nie chciał on spoglądać na problemy innych państw, ważna była tylko Szumandia.  „Wolność i Rodzina” postawiło na społeczeństwo, człowieka oraz rodzinę. Opowiedzieli się za polityką prorodzinną oraz  poprawą sytuacji w rolnictwie. Regionalny produkt (koloru czerwonego) promowany był jak wyjątkowy okaz, którego nie można znaleźć nigdzie indziej. „Szumlandska Partia Wolności” skupiła się w dużej mierze na poprawie warunków życia mieszkańców, polepszeniu stanu portów rzecznych, uruchomieniu zmodernizowanych fabryk oraz zachęcaniu  ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw. Dziennikarz ocenił wypowiedź lidera jako dążenie do stworzenia z wymyślonej przez organizatorów krainy światowego mocarstwa, poprzez ulepszenie jej oraz gruntowną odbudowę. Na sam koniec pokazała ona zebranemu społeczeństwu reklamujący spot.

Po zakończeniu bardzo sprawnie przeprowadzonej autoprezentacji, dziennikarze przystąpili do zadawania pytań. Były one formułowane i notowane na bieżąco podczas wypowiedzi, więc nikt nie wiedział komu będą one zadane oraz czego będą dotyczyć. Liderzy poradzili sobie jednak znakomicie. Po zakończeniu sesji, przyszedł czas na rozwianie wątpliwości widowni. „Chrześcijańska Unia Jedności” została oskarżona o poglądy nacjonalistyczne i ksenofobiczne, a ich reprezentant musiał tłumaczyć się z wypowiedzianych słów.

O  12:30 debata dobiegła końca, tym samym rozpoczynając ciszę wyborczą. Plakaty promujące zostały zerwane, a uczestniczy wyszli na krótką przerwę. Po jej zakończeniu rozpoczęło się głosowanie, nad którym czuwała Komisja Wyborcza. Każdy musiał złożyć podpis oraz wylegitymować się dowodem tożsamości, który dostał na  początku warsztatów. Po jego zakończeniu Komisja wraz opiekunem zmieniła salę w celu spokojnego przeliczenia głosów, a ci którzy zostali uczestniczyli w projekcji filmu o Paradzie Schumana.

Około godziny 13:00 zostały ogłoszone wyniki. Zagłosowało 56 osób, z 60 obecnych, z czego 1 głos był nieważny. “Chrześcijańska Unia Jedności” została zdyskwalifikowana przez Komisję za szerzenie poglądów nacjonalistycznych i ksenofobicznych. Wybrano posłów do Parlamentu Europejskiego, co upamiętniało wspólne zdjęcie. Cel został osiągnięty .  

Było to wspaniałe doświadczenie dla uczniów I LO, oraz inna jakże ciekawa  forma edukacji. Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem całego projektu, gdyż jeszcze długo po zakończeniu wspominali całe przedsięwzięcie. Oczekujemy na kolejne warsztaty i projekty unijne realizowane w  I Liceum Ogólnokształcącym im.  Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, gdyż łączą one teorię z praktyką i spełniają w pełni oczekiwania uczniów oraz wychodzą naprzeciw  wymaganiom rynku pracy.

Tekst: I LO w Olkuszu

lo1 nowaeuropa

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze