"Adamczykówki" po ocenie

drogowe remontyWojewoda Małopolski ogłosił Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, zwanego potocznie „adamczykówkami”. Na liście ocenionych pozytywnie wniosków są trzy, złożone przez gminy z naszego terenu oraz jeden – przygotowany przez Powiat Olkuski.

Na dobrej, 9 pozycji listy wniosków gminnych uplasował się projekt Gminy Bukowno, która chce przebudować 1273 m odcinek obwodnicy - drogi gminnej K120095. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 764 398 zł, a całość inwestycji oszacowano na 3 528 796,85 zł.

Na miejscu 15 listy znajduje się wniosek Gminy Olkusz, zamierzającej przebudować ul. Głowackiego w Olkuszu na odcinku od skrzyżowania z ul Długą do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą. Całkowity koszt modernizacji oszacowano wstępnie na kwotę 2456991,87, z czego 1 222 653 zł ma pochodzić z dofinansowania z budżetu państwa.

Na dalekim, 34 miejscu listy znalazł się projekt Gminy Wolbrom, która chciałaby przebudować dwie, liczące w sumie blisko 1300 m ulice: Fabryczną oraz Sportową w Wolbromiu. Wolbrom wnioskował o dofinansowanie w wysokości 2628 787 zł, a całkowity koszt modernizacji dróg oszacowano na 5 257 525,17 zł.

Pozytywnie oceniono także jeden z wniosków Powiatu Olkuskiego – szanse na dofinansowanie ma projekt „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Bolesław DP1068K”. Plan przewiduje, że całość zadania będzie kosztowała wstępnie 6687 039,06 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 3 mln zł.

Według harmonogramu przewidzianego dla tego postępowania naborowego – do 20 listopada wnioskodawcy mają czas wniesienie ewentualnych zastrzeżeń do Wstępnej listy rankingowej wniosków, ale jedynie w zakresie oceny merytorycznej. Do 30 listopada natomiast – wojewoda ma czas na ogłoszenie ostatecznych list rankingowych, do 20 grudnia zatwierdza je minister właściwy do spraw transportu, a do 31 grudnia – lista zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania wniosków będzie ogłoszona przez wojewodę.

 


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.