Przegląd przepisów antysmogowych

Jakość powietrza, którym oddychamy pozostawia wiele do życzenia. Jedną z przyczyn powstawania smogu jest spalanie niskiej jakości paliw w przestarzałych piecach. Na przestrzeni ostatnich lat problem ten nasilił się do tego stopnia, że konieczne było uregulowanie tej kwestii poprzez nowe przepisy prawne. W obliczu nowego sezonu grzewczego postanowiliśmy przypomnieć naszym czytelnikom najważniejsze z nich.

Dyskusja na temat smogu z roku na rok przybiera na sile. Zdaniem części naukowców i polityków, będzie on jednym z największych wyzwań dla naszego kraju w tym stuleciu. Z drugiej strony nie brakuje jednak głosów bagatelizujących to zjawisko. Abstrahując od tych skrajnych ocen, należy jednoznacznie podkreślić, że walka z nadmiernie zanieczyszczonym powietrzem jest zajęciem trudnym i kosztownym, a jego ciężar w dużej mierze spada na mieszkańców domów jednorodzinnych.

W styczniu 2017 roku Sejmik województwa małopolskiego przyjął tzw. „Uchwałę antysmogową”. Ma ona za zadanie ograniczać powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń. Zgodnie z nią, na terenie całego województwa nie można instalować kotłów lub kominków o parametrach gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach. Na dostosowanie się do nowych przepisów wyznaczono okresy przejściowe. Do końca 2022 roku konieczna jest wymiana tych kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Do końca 2026 roku trzeba będzie zaś wymienić kotły, posiadające 3 lub 4 klasę emisji zanieczyszczeń.

Uchwała wprowadziła także wymagania dla jakości paliw. W Małopolsce nadal można stosować do ogrzewania węgiel. Zabronione jest jednak korzystanie z odpadów takich jak muły i floty węglowe oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Pojawił się także obowiązek doposażenia domowych kominków w urządzenia redukujące emisję zanieczyszczeń. Od 2023 roku dopuszcza się używania tylko kominków spełniających wymagania tzw. „ekoprojektu” lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Jednostki niespełniające tych wymagań od 2023 roku muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu.

Swoje regulacje uchwala także strona rządowa. W październiku 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które określa restrykcyjne normy emisji spalin dla pieców produkowanych i instalowanych w Polsce. Wprowadzone zmiany mają na celu całkowitą eliminację kotłów na paliwa stałe, które nie będą miały najwyższej, piątej klasy parametrów emisyjnych. Ministerstwo Energii podniosło zaś normy jakości dla węgla spalanego w domowych piecach i małych kotłowniach. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawcy paliw stałych muszą teraz przekazywać swoim klientom świadectwa jakości dotyczące sprzedawanego towaru, ponosząc jednocześnie pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość i rzetelność informacji zawartych w tych świadectwach.

Za niedostosowanie do powyższych przepisów grozi szereg kar, którym poświęcony będzie oddzielny artykuł. A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? Czy waszym zdaniem nowe zakazy i nakazy przyczynią się do poprawy jakości powietrza? – zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl

 


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.