Działają lokalnie


działaj lokalnie.jpg19 grup i stowarzyszeń realizujących społeczne inicjatywy dla mieszkańców otrzymało dotacje w ramach programu Działaj Lokalnie.

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze – koordynato programu na naszym terenie należy do Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. 

Oceniając zgłoszone projekty komisja brała pod uwagę m. in. dobrze zaplanowane działania i rozsądne koszty realizacji; współdziałanie mieszkańców, samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych; planowanie działań kierowanych do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie służących całej społeczności.

Komu i na co zostały przyznane dofinansowania?
Stowarzyszenie Turystyczno - Wędkarskie Biała Przemsza otrzymało 5 700,00 zł na stworzenie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Klucze i powiatu olkuskiego możliwości bezpiecznego uprawiania sportów wędkarskich poprzez rewitalizację jednego domu przy stawach na Osadzie, co ułatwi opiekunom sprawowanie pieczy nad podopiecznymi.

4 500,00 zł dotacji Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywopłotach przeznaczy na zebranie i opracowanie wspomnień mieszkańców wsi, a dotyczących okresu bitwy Legionów Polskich pod Krzywopłotami w 1914 r. aż do końca II wojny światowej. Przygotowane materiały zostaną przekazane do analizy historycznej do Ośrodka Badań i Dokumentacji, następnie zostanie wydana publikacja książkowa w ilości 200 sztuk.

Gminny Ludowy Klub Sportowy "Przemsza” Klucze zamierza zapewnić dzieciom, młodzieży, seniorom, a także drużynom piłkarskim z terenu gminy Klucze możliwość bezpiecznego i wygodnego uprawiania piłki nożnej i innych sportów drużynowych na zadbanym boisku. Murawa zostanie poddana regeneracji, zaplanowano także zakup sprzętu nawadniającego, a prace będą wykonywane przez wolontariuszy. Klub na ten cel uzyskał 5 500,00 zł.

Projekt grupy „Barbórka” wsparty kwotą 4 500,00 zł zakłada cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka w Przedszkolu im. Barbórki w Bolesławiu. W zajęciach wezmą udział również przedszkolaki z innych placówek i zaproszeni goście. Zaplanowano też gminny przedszkolny konkurs plastyczny "Każde dziecko swoje prawa ma i dobrze je zna", wystawę prac konkursowych, wykonanie przez rodziców przedstawienia na temat praw dziecka.

Inicjatywa „Tropicieli” (4 500,00 zł) polega na zmotywowaniu dzieci do podejmowania działań rekreacyjnych w przedszkolu w Krzykawie. W tym celu zostaną zorganizowane zajęcia z rękodzieła dla przedszkolaków z „zerówki”, zajęcia gimnastyczne „Wyginam śmiało ciało” i zajęcia taneczne „Zumba”.

Organizacja pleneru „Bolesław jak malowany ...”, promocja gminy Bolesław oraz pomoc najstarszym mieszkańcom z Domu Starców Eden w Laskach z wykorzystaniem sztuki jako art terapii – to założenia projektu grupy „Tworzące Bez Granic”. Kwota dofinansowania to 4 000,00 zł.

Stowarzyszenie „Wszyscy Razem w Bogucinie Dużym” otrzymało 3 000,00 zł na organizację cyklicznie odbywającego się święta wsi - „Dnia Ziemniaka” i zakup namiotu plenerowego, który będzie wykorzystywany podczas różnych wydarzeń skierowanych do mieszkańców, także przez inne organizacje wiejskie w okolicznych sołectwach.

Grupa „Poradne Gosposie” 3 000,00 zł przeznaczy na wypromowanie potraw tradycyjnych naszego regionu i naukę przystrajania potraw i stołu. Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży poprowadzą panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Hucisku.

2 000,00 zł przyznano grupie „Pozytywnie Zakręceni”, która zorganizuje warsztaty z robotyki w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu dla min. 25 dzieci w wieku 6-13 lat z gminy Klucze.

Rada Sołecka Klucz chce poprawić estetykę terenu wokół placu zabaw w parku górnym w Kluczach, a w szczególności wykonać projekt zieleni i dokonać nasadzeń drzew, krzewów liściastych i iglastych okrywowych oraz bylin. Kwota dotacji to 3 000,00 zł.

„Aktywne Klucze” pozyskały 1 500,00 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie wykładów z tematyki zdrowego żywienia oraz warsztatów kulinarnych ,,Zdrowie Na Talerzu’’. Odbędzie się też indywidualna konsultacja z dietetykiem.

Stowarzyszenie Babiniec (2 000,00 zł) organizuje spotkania z policjantem i strażakiem dotyczące bezpieczeństwa, przede wszystkim seniorów. Projekt jest skierowany do całej społeczności, głównie do osób 60+. Zaplanowano również wspólnie spędzanie czasu, m. in. na warsztatach z rękodzieła.

Integracja dzieci ze świetlicy z Bolesławia z byłymi wychowankami placówki, a także ze wszystkimi dziećmi biorącymi udział w projekcie z terenu gminy Bolesław poprzez udział w kreatywnych warsztatach, zajęciach sportowych oraz w zajęciach ruchowo-tanecznych – to projekt grupy „Świetliki” (4 000,00 zł).

Grupa 60+ organizuje Pustynny Marsz Seniorów. Projekt obejmuje zakup koszulek, wspólny posiłek oraz wykonanie przez seniorów pamiątkowych medali w postaci srebrnych dukatów. Zwieńczeniem marszu będą warsztaty wokalne dotyczące piosenek rajdowych. Kwota dotacji to 2 500,00 zł.

„Joga i medytacje w szkole jako sposób na koncentrację i twórczą energię” grupy „ Ekvilibro” to innowacyjny pomysł rodziców na zajęcia dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Kluczach. Chodzi o zajęcia z jogi, medytacji, treningu uważności (mindfulness) połączone z tradycyjnymi formami terapii psychopedagogicznej (1 700,00 zł).

„SmyK” pozyskał 1 000,00 zł na spotkania mieszkańców Cieślina i okolic na zajęciach sportowych: fitness (10 spotkań), wycieczek nordic walking (1,5 godz. instruktażu z instruktorem + samodzielne grupowe spacery z kilkami), a dla najmłodszych „zumba kids”.

Grupa „Gokusie” otrzymała 2 000,00 zł na edukację artystyczną najmłodszych mieszkańców gminy Klucze poprzez: warsztaty fotograficzne, kulinarne, chemiczne, logicznego myślenia, taneczne, projekcje filmów/bajek dla dzieci i warsztaty plastyczne tematycznie związane z obejrzanym filmem.

Koło Społeczno - Historyczne w Bydlinie (1 000,00 zł) planuje zebranie i przygotowanie fotografii, obrazujących efekty przemian politycznych, kulturalnych, społecznych, jakie dokonały się na terenie Bydlina na przestrzeni 30 lat. Projekt obejmuje publikację kalendarza na ten temat oraz
warsztaty dekoratorskie, na których powstaną przedmioty związane m. in. z tematyką patriotyczną.

Grupa „Aktywni z pasją” (1 000,00 zł) organizuje zajęcia z fizjoterapeutą na terenie gminy Wolbrom.


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.