Powiat chce większej kontroli nad szpitalem

Władze powiatu olkuskiego domagają się większej kontroli nad olkuskim szpitalem. Ich zdaniem interes naszego samorządu nie jest wystarczająco reprezentowany w spółce Nowy Szpital w Olkuszu. Dlatego chcą, aby w Zarządzie spółki znalazło się miejsce dla członka wskazanego przez olkuskie Starostwo.


Na dzień dzisiejszy na czele spółki stoi dwuosobowy Zarząd, w skład którego wchodzą prezes Norbert Kubański i Jadwiga Pięta – członek Zarządu. Rada nadzorcza spółki składa się z trzech osób. Jedną z nich jest przedstawiciel powiatu olkuskiego, Tadeusz Chwast. Władze powiatu chcą poszerzenia składu Zarządu szpitala tak, aby znalazła się w nim w osoba desygnowana przez nasz powiat.


Jest to kolejny krok władz powiatu, mający na celu zwiększenie kontroli nad sytuacją w szpitalu. W Starostwie trwa analiza umów zawieranych przez Zarząd Spółki Nowy Szpital w Olkuszu z podmiotami zewnętrznymi na usługi pozamedyczne, w tym z Grupą Nowy Szpital Sp.  z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Zarząd powiatu zapoznał się także z analizą korzyści z przystąpienia olkuskiego szpitala do Grupy Nowy Szpital. Według przedstawicieli Starostwa analiza przygotowana przez pracowników GNS nie wykazała uzasadnienia korzyści finansowych wszystkich zawartych umów.

Władze powiatu wezwały więc Grupę Nowy Szpital do przekazania uzasadnienia merytorycznego i wskazania korzyści finansowych z zawartych umów na tzw. doradztwo. GNS ma także przedstawić Zarządowi powiatu koncepcję dostosowania szpitala do wymogów określonych przepisami prawa wraz z harmonogramem rzeczowym i finansowym niezbędnych inwestycji.

Władze powiatu zwróciły się także do Zarządu Spółki o udostępnienie umów, które były objęte kontrolą ZUS, a w rezultacie której szpital został obciążony karą finansową w wysokości ponad 2 mln 84 tys. zł. Wszelkie dokumenty nadesłane ze szpitala zostały opatrzone klauzulą poufności. W związku z powyższym wicestarosta Jan Orkisz zaproponował, aby Zarząd powiatu zwrócił się do biura prawnego Starostwa powiatowego o wydanie opinii prawnej dotyczącej skuteczności zastrzeganych jako poufne informacji.

Przypomnijmy, że powiat olkuski i Grupa Nowy Szpital w styczniu 2013 r. zawarły aneks do umowy zawartej w 2009 r. dotyczący szczegółowych warunków dalszej współpracy. Porozumienie to określa m.in. warunki i zakres prowadzenia inwestycji w Nowym Szpitalu w Olkuszu oraz zasady przekazywania powiatowi informacji o działalności spółki. Według porozumienia klauzula uniemożliwiająca upowszechnianie informacji miała być stosowana tylko w wyjątkowych przypadkach, mogących spowodować naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych lub gdy ujawnienie informacji mogłoby działać na szkodę Spółki.

Ponadto na wniosek wicestarosty Jana Orkisza Zarząd powiatu zdecydował, aby radcy prawni Starostwa przeanalizowali, czy problem nieodprowadzonych składek ZUS od pracowników, można uznać za działania na szkodę Spółki poprzez niedopełnienie obowiązków przez Zarząd szpitala.

A jakie jest zdanie Czytelników? Czy Waszym zdaniem działania władz powiatu przyczynią się do poprawy sytuacji w szpitalu? – Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl

Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Przegląd Olkuski nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Komentarze obraźliwe, szkalujące i naruszające ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego będą usuwane. Prosimy o rozwagę w formułowaniu wypowiedzi. Chcielibyśmy, żeby dyskusja była rzeczowa i pożyteczna dla innych internautów. Zastrzegamy sobie możliwość usuwania komentarzy, których forma i treść znacznie odbiegają od tematu artykułu, przyjętej etykiety internetowej oraz naszego regulaminu. Jako redakcja szanujemy wolność i swobodę wypowiedzi, ale cenimy sobie również dbałość o kulturę języka
UWAGA: jeśli chcesz zamieszczać komentarze pod własnym imieniem i nazwiskiem musisz się zarejestrować. Rejestracja i używanie awatarów zapobiega także podszywaniu się innych internautów pod wybrany przez Ciebie nick. Komentarze użytkowników ukazują się w czasie rzeczywistym. Zachęcamy do zgłaszania administratorowi komentarzy naruszających regulamin. font-weight: bold; padding: 10px;
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AB Media Sp. z o.o., Chrzanów, Wł. Sikorskiego 1f 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@abmedia.com.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usługi ”dodaj komentarz” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne
Apelujemy do naszych Czytelników o zamieszczanie przemyślanych komentarzy. Administrator portalu ma obowiązek udostępnić organom państwowym na ich wniosek dane użytkowników zamieszczających groźby karalne, komentarze obraźliwe bądź naruszające dobra osobiste. Nasz portal pozwala na dodawanie komentarzy bez rejestracji apelujemy jednak o niewykorzystywanie "pozornej" anonimowości do obrażania innych osób.
NIE HEJTUJĘ, BO SZANUJĘ !!!