rodzinne1

Zbliża się kolejny tzw. okres zasiłkowy w Ośrodku Pomocy Społecznej. Od września swoim dochodom muszą przyjrzeć się rodziny, bo być może mają szanse na zasiłek rodzinny. Już teraz natomiast mogą składać wnioski osoby, które mają zasądzone alimenty, ale nie mogą ich wyegzekwować nawet poprzez komornika. Jeśli nie przekroczą dopuszczalnego dochodu, mogą liczyć na wypłatę pieniędzy z Funduszu Alimentacyjnego.

Okres świadczeniowy zakończy się we wrześniu. W tym roku w samym Olkuszu z Funduszu Alimentacyjnego korzystało 276 rodzin. To o około 20. więcej niż w 2010 r. Nowe świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego będą wypłacane od października. Ale żeby otrzymać je w tym terminie, już teraz trzeba złożyć wniosek. To wymaga zgromadzenia kompletu dokumentów. Potrzebne jest nie tylko zaświadczenie o dochodach za 2010 rok, które wyda Urząd Skarbowy, ale także potwierdzenie od komornika, że ten nie mógł ściągnąć alimentów od osoby, która zobowiązana jest je płacić. O świadczenia mogą się zatem ubiegać ci, którzy mają alimenty zasądzone wyrokiem sądu i zwrócili się do komornika o ściągnięcie długu, a ten nie mógł go wyegzekwować lub uzyskał tylko część należnej kwoty przez co najmniej 2 miesiące.

Kto do tej pory nie zwrócił się do komornika, musi to zrobić jak najszybciej, bo zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji otrzyma dopiero po pełnych 2 miesiącach od przekazania sprawy. A więc jeśli wniosek złoży do komornika w sierpniu, to i tak nie zdąży przed rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego. To jednak nie przekreśla możliwości zdobycia świadczeń z Funduszu – wnioskodawca straci jedynie środki za październik, bo wnioski do Funduszu Alimentacyjnego można składać przez cały rok, a świadczenia należą się już od tego miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Jeśli ktoś pobiera już świadczenia i chce zachować ich ciągłość, albo wcześniej zwrócił się do komornika o wszczęcie egzekucji długu, powinien już teraz udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej, który zajmuje się przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadczeń. Świadczenia zawsze są wypłacane z miesięcznym opóźnieniem – czyli jeśli złożymy wniosek np. w styczniu, to dopiero w lutym otrzymamy pieniądze i za styczeń, i za luty. Na początku nowego okresu świadczeniowego jest nieco inaczej. Tylko ci, którzy złożą wnioski w sierpniu, otrzymają pieniądze w pierwszym miesiącu nowego okresu, a więc w październiku. Natomiast dopiero w listopadzie ośrodek wypłaci alimenty tym, którzy złożą wnioski we wrześniu i październiku.

Trzeba pamiętać jednak, że równie ważny, jak zaświadczenie o nieściągalności długu, jest dochód rodziny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują tylko wtedy, gdy w przeliczeniu na osobę rodzinie nie przekracza on miesięcznie 725 zł. Nie wlicza się do niego jedynie kwot wcześniej uzyskanych z Funduszu Alimentacyjnego. Matka lub ojciec dostaną pomoc na dziecko również wtedy, gdy ponownie wezmą ślub lub żyć będą z nowym partnerem w konkubinacie. Muszą jednak pamiętać, że dochody nowego małżonka lub konkubenta zostaną wliczone do dochodów rodziny.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wyniosą tyle, ile wynoszą zasądzone alimenty, jednak nie więcej niż 500 zł na dziecko. Dłużnik musi oczywiście zwrócić Funduszowi całą kwotę, a za niedopełnienie tego obowiązku grożą mu konsekwencje karne.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze