konferencja_4

9 grudnia w Centrum Kultury w Olkuszu odbyła się konferencja podsumowująca oraz promująca zdrowy styl życia pn. „Pacjent – Rodzina -Terapia – wiele aspektów, jeden cel”, zorganizowana w ramach projektu powiatu olkuskiego „Nie zamykajcie drzwi”. Pomysłodawcą oraz realizatorem przedsięwzięcia był Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu.

W konferencji wzięło udział około 100 osób miedzy innymi: przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu olkuskiego działających w obszarze pomocy społecznej, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz instytucji kreujących politykę społeczną, radni Rady Gminy w Olkuszu, pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, służby kuratorskie, przedsiębiorcy zapewniający miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych działających na terenie powiatu olkuskiego, osoby chorujące psychicznie oraz ich rodziny, jak również osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Anna Kwaśniewska – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu przedstawiła prezentację podsumowującą projekt, podczas której szczegółowo omówiła zakładane cele realizacji zadania publicznego. Jak podkreśliła pani dyrektor – celem podstawowym projektu była readaptacja osób po przebytych kryzysach psychicznych poprzez umacnianie, umożliwienie osobom chorującym psychicznie powrotu do życia w społeczeństwie, ułatwienie wchodzenia na rynek pracy, uzyskiwanie kompetencji i ról społecznych. Projekt zakładał promowanie oraz dopasowywanie lokalnej sieci oparcia psychicznego do założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Miał też na celu stworzenie dialogu w zakresie modelowej współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami, które przygotowują beneficjentów pośrednich i bezpośrednich do usamodzielnienia, rozwoju na terenie powiatu olkuskiego zatrudnienia socjalnego i promowania instrumentów ekonomii społecznej. Zadaniem projektu było również wspieranie członków rodzin poprzez przekazanie fachowej wiedzy oraz naukę konkretnych zachowań i technik stosowanych jako skuteczne narzędzia aktywizowania chorego.

Podczas konferencji głos zabrał Jerzy Gierlacki – główny specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który przybliżył nowe rozwiązania systemowe w pomocy społecznej. Natomiast dr Hubert Kaszyński z Instytutu Socjologii UJ przygotował prelekcję dotyczącą aktywnych form pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dr Kaszyński omówił Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz przedstawił model psychiatrii środowiskowej w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. Duże zainteresowanie wśród słuchaczy wzbudził wykład Agnieszka Lewonowskiej – Banach ze Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychicznie. Pani Agnieszka przedstawiła zgromadzonym zakres ekonomii społecznej oraz dobre praktyki w zakresie wsparcia osób chorujących psychicznie.

Niemal każdy z prelegentów mówił o istotnej roli środowiska wobec podopiecznych. Ważne jest, aby tworzyć przyjazne otoczenie, edukować, przeciwdziałać dyskryminacji i stygmatyzacji, minimalizować panujące stereotypy dotyczące osób chorych psychicznie. Nowoczesna psychiatria przenosi ciężar leczenia, rehabilitacji i opieki na środowisko naturalne chorego. Odchodzi się od separowania i prób wyobcowania szpitali psychiatrycznych oraz innych podobnych ośrodków.

konferencja_2Najwięcej emocji zebranym dostarczyła wypowiedź uczestniczki projektu – pani Lidii, która opowiedziała swoją historię podkreślając rolę aktywności w procesie zdrowienia.

Podsumowaniem konferencji była burzliwa dyskusja, podczas której w obliczu narastającej na przestrzeni kilkunastu lat liczby osób z zaburzeniami psychicznymi, wszyscy obecni zgodzili się co do powagi problemu oraz potrzeby dalszych spotkań i rozmów nad poruszonymi w czasie spotkania tematami. Konferencja była także okazją do podziękowania uczestnikom projektu „Nie zamykajcie drzwi”, zarządowi powiatu w Olkuszu za możliwość jego realizacji, dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zespołowi projektowemu za czynny udział oraz wykazywane postawy prospołeczne. W przygotowania włączeni byli również uczestnicy projektu „Nie zamykajcie drzwi”. Zapewnili obsługę techniczną, cateringową, porządkową a także przygotowywali grafikę zaproszeń, programów oraz materiałów konferencyjnych. Należy podkreśli wysoki profesjonalizm Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu podczas organizacji i realizacji Konferencji pn. „Pacjent- Rodzina-Terapia – wiele aspektów, jeden cel”. Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego- Marka Sowy. Patronat medialny objął Przegląd Olkuski, Gazeta Krakowska oraz portal Olkuszanin

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Citizen
Citizen
11 lat temu

[quote name=”tekst”]…Patronat medialny objął Przegląd Olkuski…[/quote]
Największą korzyść przyniesie nagłośnienie w olkuskich mediach fatalnego stanu przychodni i warunków leczenia. Proponuję Przeglądowi, aby zawsze wnikliwiej zagłębiał się w tematykę, a nie dawał się mamić byle konferencyjkami z których tak naprawdę nic nie wynika.
Od leczenia są LEKARZE oraz PRAWIDŁOWO funkcjonujące za nasze pieniądze przychodnie państwowe… a reszta to bajki dla bardzo małych dzieci!

chora
chora
11 lat temu

Miałam wswoim życiu bardzo trudny okres i musiałam leczyć się w poradni zdrowi psychicznego . To było dla mnie dodatkowo bardzoprzykre doświadczenie i upokarzające.Ktoś tu pisał że czeka się w zimnej poczekalni dlugie godziny.to prawda.po wizycie wracalam do domu wyziębiona i zaraz chorowałam. Chorych zawsze jest bardzo dużo. Nic to leczenie nie pomoglo, rany z czasem samezagoily się. W Olkuszu nie istniej e prawdidłowe leczenie i pommoc. Prosiłabym przeglądo sprawdzenie namiejscu teg oco napisała.

Miastowy
Miastowy
11 lat temu

Państwo zdziera z nas wysokie podatki oraz na ZUS, a potem zdaje się i liczy na działających społecznie amatorów – z całym szacunkiem. Od leczenia chorych i opieki nad nimi powinni być lekarze i odpowiednio wyszkolone służby państwowe.
Dobrych i oddanych społeczeństwu ludzi w Polsce nie brakuje, zauważa się jednak pęd władz na każdym szczeblu do wyręczania się społecznikami przy każdej okazji.
.
Lekarze w przychodniach leczą byle jak (nie zawsze z własnej winy) za to gabinety prywatne kwitną na potęgę. Co prawda kiedyś (była już) ładna pani radna informowała, aby do pracy lekarzy po godzinach nie wtryniać się, a może by jednak trzeba?

Niech pan Gierlacki odwiedzi olkuską przychodnię Psychiatryczną przy ulicy Żuradzkiej. Mnóstwo pacjentów oczekujących godzinami w zimnie i przeciągach, a wizyta trwa zaledwie kilka minut. Jakie to jest leczenie? Od tego trzeba zacząć, a nie od wymądrzania się doktorów i profesorów!!!