4

Jak rozpoznać u małego dziecka zaburzenia integracji sensorycznej? W jaki sposób wpływa to na rozwój malucha? Tego typu zagadnienia poruszano na konferencji „Oswój mój świat” zorganizowanej przez olkuskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”.

Na cykl wykładów do olkuskiego Centrum Kultury przybyli rodzice, nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego. – Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z objawami trudnych zachowań dzieci nie wynikających z ich złej woli, braku dyscypliny czy nieodpowiednich metod wychowawczych, lecz z powodu tzw. zaburzeń integracji sensorycznej (SI). Głównym celem konferencji było uświadomienie potrzeby wsparcia rozwoju takich dzieci poprzez wczesną diagnozę i terapię zwaną „naukową zabawą” (SI), w odpowiednio wyposażonym w specjalistyczny sprzęt gabinecie – opowiada Anna Skręt z „Res Sacra Miser”.

1

Prelekcję o objawach dysfunkcji układów sensorycznych i potrzebie wczesnej interwencji wygłosiła Katarzyna Kasica – Bańkowska, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego oraz pracownik Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Terapis”. Pod hasłem „Usłysz to, co robię, zobacz to, co mówię” dr Olga Przybyla z Uniwersytetu Śląskiego ukazała wpływ zaburzeń bazowych systemów zmysłowych na rozwój sprawności komunikacyjnych. Kolejny blok poświęcony był integracji odruchów mających wpływ na rozwój motoryczny dziecka i jego uczenie się. O tym oraz o wpływie dysfunkcji układów sensorycznych na rozwój społeczny i emocjonalny prelekcję wygłosiła Agnieszka Tomsia, fizjoterapeutka i terapeutka SI, pracująca na co dzień w Poradni TPD i „Totoro” w Krakowie. Prelegentki w prezentacjach multimedialnych przedstawiały zachowania dzieci, mogące wskazywać na zaburzenia integracji sensorycznej.

2

Nie zabrakło też przykładów ukazujących codzienną praktykę terapeutyczną w pracy z dziećmi z zaburzeniami bazowych systemów zmysłowych. Własne wieloletnie doświadczenie w tym zakresie zaprezentowało Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” prowadzące Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych a w nim m. in. gabinet terapii integracji sensorycznej wyposażony w specjalistyczny sprzęt.

Podczas konferencji zainteresowani mogli kupić różne pomoce dydaktyczne oferowane przez Wydawnictwo WIR.

3

Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Kierunek samodzielność – tworzenie kompleksowych warunków optymalnego rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu szansą na integrację społeczną”, który jest częścią programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Patronat nad spotkaniem objęli: posłanka Agnieszka Ścigaj, starosta olkuski Paweł Piasny oraz Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik. W organizacji konferencji pomagali wolontariusze z II LO w Olkuszu.

Fot. Karolina Guzik

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze