Jak co roku przypominamy o obowiązkowych kontrolach stanu technicznego dużych obiektów oraz przewodów kominowych we wszystkich budynkach, także domach jednorodzinnych.

W wielkopowierzchniowych sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych i szkolnych, a także wszystkich budynkach o powierzchni zabudowy większej niż 2 tys. m2 lub o powierzchni dachów przekraczającej 1000 m2, dwa razy w roku musi zostać sprawdzony przede wszystkim stan wszystkich instalacji, przewodów kominowych, a także narażenie budynku na wpływy atmosferyczne. Kontrole te muszą być wykonane do końca listopada i do końca marca, przez osoby do tego uprawnione w danej specjalności budowlanej. Właściciele i zarządcy tego typu obiektów są zobowiązani do przekazania pokontrolnych protokołów do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że w przypadku braku otrzymania protokołu, kontrola przeprowadzana jest obowiązkowo. W przypadku złożenia protokołu, sprawdzanie takich obiektów przez pracowników PINB – u odbywa się wyrywkowo.

-Właściciele i zarządcy budynków zrozumieli konieczność wykonywania kontroli stanu technicznego obiektów. W ostatnich latach nie zdarzyło się poważniejsze zaniedbania w tym zakresie. Przypominamy także o obowiązkowych kontrolach stanu instalacji elektrycznych i odgromowych, które powinny być przeprowadzane co pięć lat – mówi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Grzegorz Swędzioł.

Podobnie jak w przypadku stanu technicznego budynków, także i te wyniki kontroli muszą trafić do inspektoratu (pocztą, przez ePUAP lub osobiście w siedzibie Inspektoratu – przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności z uwagi na pandemię).

Zaproś kominiarza!

Taką akcję społeczną prowadzi Krajowa Izba Kominiarzy pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jak co roku, Izba przypomina o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

-Komin jest bardzo istotnym elementem budynku, a w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie, może być też niezwykle groźny.  Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców – to fragment komunikatu prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków, wystosowanym w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego.

W komunikacie poinformowano także o strażackich statystykach za 2019 rok. Odnotowano wówczas 15 196 pożarów od urządzeń grzewczych na paliwa stałe, 249 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 562 pożary od urządzeń na paliwa gazowe. Należy także pamiętać, że nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi zatruciem czadem. Tego typu zdarzeń w sezonie grzewczym 2019 /2020 PSP odnotowała 3 074, w których było 1447 osób poszkodowanych i 37 ofiar śmiertelnych.

Zgodnie z przepisami właściciele wszelkiego rodzaju budynków, także domów jednorodzinnych, muszą pamiętać o sprawdzeniu przewodów kominowych. Taka kontrola musi być przeprowadzona przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami przynajmniej raz w roku. -Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa. Zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu – przypomina Krajowa Izba Kominiarzy.

fot. pixabay.com

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o