zs4 wolontariat1

Idee wolontariatu  doskonale znane  są  młodzieży  Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu.  Od wielu lat działają na rzecz osób potrzebujących, pomagają  osobom starszym, chorym, samotnym, niełenosprawnym, dzieciom oraz kolegom i koleżankom ze swojej szkoły.

Organizatorem wszystkich akcji Klubu Wolontariackiego jest Bożena Noga – nauczyciel, wolontariusz ,  społecznik, która bardzo wiele czasu poświęca  swojej pasji – pomagania  ludziom w potrzebie i poprzez swoją postawę oraz  zaangażowanie  zachęca  uczniów do czynienia dobra dla  innych. Uwrażliwia ich społecznie, uczy empatii, życzliwości i zrozumienia potrzeb  drugiego człowieka. Młodzież wraz ze swoim opiekunem  znani  są   w środowisku lokalnym i doceniani za swoją bezinteresowną pracę, która przynosi wiele pożytku dla osób  indywidualnych i instytucji.

 

zs4 wolontariat2

Dzięki zaangażowaniu  i poświęceniu opiekuna  i uczniów Klub Wolontariacki  działa prężnie, a członkowie rozwijają  się uczestnicząc w szkoleniach, projektach unijnych (np. „EuroWeek – Szkoła Liderów, „Młodzież w działaniu” ) oraz  zdobywają doświadczenie w pracy z ludźmi przy wykonywaniu akcji wolontariackich. Pomagając młodzi ludzie nabywają umiejętność wykorzystania iorganizowania własnego czasu. Pogodzenia   z zajęciami w szkole i nauką  prac ponadprogramowych. W ramach działań   między innymi  pomagają w Domu Pomocy Społecznej  w Olkuszu , osobom niewidomym , współpracują z Przedszkolem Integracyjnym w Olkuszu, Zespołem Szkół Specjalnych w Olkuszu,  Ośrodkiem Terapii Zajęciowej   w Lgocie Wolbromskiej,   z organizacjami charytatywnymi (Res Sacra Miser, Caritas, Wszyscy dla Wszystkich, Centrum Wolontariatu, Stowarzyszeniem „Opoka” w Kluczach),  zbierają żywność  we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie i Res Sacra Miser, przeprowadzają zbiórki pieniężne  dla potrzebujących uczniów naszej szkoły, pomagają zbierać  plastikowe nakrętki  z butelek na  rehabilitację  dla dzieci niepełnosprawnych, uczestniczą w zbiórkach pieniężnych dla dzieci chorych  (z Caritasem) angażują się w akcję „Szlachetna paczka”.

zs4 wolontariat3

Uczniowie zaangażowani w pracę charytatywną zachęcają swoich kolegów do pracy wolontariackiej. W akcjach pomagają klubowi  również absolwenci. Uczniowie  zachęceni przez  swojego opiekuna biorą również  udział  w  konkursach z zakresu  wolontariatu (zdobyliśmy I miejsce na film o wolontariacie  „Jesteśmy dla Was”,  przeszliśmy  do II etapu konkursu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” , otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie „Barwy wolontariatu”). W ramach konkursu „Wolontariusz Roku” za pracę charytatywną  dwie uczennice  naszego Klubu Wolontariackiego  wyróżniono i jedna otrzymała nagrodę „Wolontariusz- uczeń”  a opiekuna Bożenę Noga  uhonorowano tytułem „Wolontariusza Roku 2011”  oraz  statuetką  Cordis Nobilis  z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz . Opiekun  Klubu Wolontariatu  co roku w nagrodę za prace  organizuje dla młodzieży wycieczki  turystyczne, które zespalają i integrują  grupę. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 4  to  grono wielu wspaniałych, wartościowych młodych ludzi i świetnych wolontariuszy.

ZS nr 4 w Olkuszu

zs4 wolontariat4

zs4 wolontariat5

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze