jura 1914 2017 2

Niedawno jeden z naszych Czytelników zaproponował, aby odbudować zamek w Bydlinie, uatrakcyjniając w ten sposób nasz region. Władze gminy na razie takich planów nie mają. Chcą za to upamiętnić miejsca Bitwy pod Krzywopłotami, tworząc ekspozycję elementów fortyfikacji wojskowych oraz odrestaurowując okopy legionistów.

W 2012 roku na terenie zamku zrealizowano projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  „Odnowa wsi – zabezpieczenie i konserwacja pomnika historycznego- ruiny zamku w Bydlinie”, w ramach którego zabezpieczono ruiny zamku jako tzw. trwałą ruinę oraz wyremontowano dojście do ruin zamku i balustradę.

Planowana teraz historyczna inwestycja dotyczy miejsca walki żołnierzy z IV i VI batalionu 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich (oddziałów wojskowych utworzonych z inicjatywy Józefa Piłsudskiego), które w dniach 17-18 listopada1914 roku stoczyły tu bitwę z armią rosyjską. Dzięki heroicznemu poświęceniu legionistów powstrzymano rosyjskie natarcie. W bitwie pod Krzywopłotami uczestniczyło około 1300 żołnierzy: polskich, austriackich i rosyjskich. 46 poległych legionistów pochowano na cmentarzu parafialnym w Bydlinie. Bitwa pod Krzywopłotami została nazwana przez Komendanta Józefa Piłsudskiego „legionowymi Termopilami”.

W opracowanej dokumentacji technicznej i konserwatorskiej zawarto sposób zagospodarowania pola bitwy oraz otoczenia historycznego Wzgórza św. Krzyża w Bydlinie. To jedno z miejsc (obok Krzywopłot i Załęża), gdzie dwa bataliony pod dowództwem Mieczysława Ryś – Trojanowskiego odpierały natarcia wojsk rosyjskich aż do przybycia austriackiej odsieczy. Wzgórze św. Krzyża wpisane jest do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków. W pierwszym etapie udostępnienia miejsca pamięci zwiedzającym mają zostać odrestaurowane okopy i położona niedaleko „Gawra”, która w czasie działań wojskowych stanowiła schron i miejsce wypoczynku dla żołnierzy. Zaplanowano też uporządkowanie zieleni i poprowadzenie ścieżek pieszo – rowerowych prezentujących m.in. elementy fortyfikacji. W linii okopów powstanie pokazowa gawra „ziemianka”.

Dzięki realizacji zadania uda się powstrzymać zanikanie okopów, a tym samym – jak podkreślają autorzy projektu – zostanie ocalone materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii naszego kraju. Dla starszych i młodszych będzie to miejsce, gdzie poznają historię I wojny światowej oraz historię Legionów Polskich.

Władze gminy chcą, aby to miejsce było chętnie odwiedzane przez osoby w każdym wieku. W projekcie ujęto więc rozwiązania architektoniczne, które ułatwią starszym osobom poruszanie się po zwiedzanym terenie. Miejsce ma być dostępne dla odwiedzających przez cały rok. Z kolei dla osób lubiących aktywny wypoczynek zaplanowano budowę ścieżek rowerowo – pieszych wokół historycznego wzgórza. Pojawią się tam również
tablice informacyjne oraz ławki. We wiacie stanowiącej pewnego rodzaju punkt informacyjny znajdzie się makieta wzgórza w formie rzeźby z betonu architektonicznego.

Szacunkowy koszt inwestycji to 507 tys. złotych. Gmina ubiega się o dofinansowanie na ten cel z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2018”. Samorząd złożył też wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Fot. Ubiegłoroczny Piknik Historyczny „Jura 1014”

 

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o