Pięknym akordem muzycznym zakończył się odpustowy dzień Świętej Anny. 24. Odbył się wtedy kolejny koncert Letniego Festiwalu Organowego, jak zwykle organizowany w Bazylice św. Andrzeja  przez Stowarzyszenie Na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla, z niezmordowaną jego przewodniczącą Marią Rzepkową i Miejski Ośrodek Kultury, przy wsparciu proboszcza parafii – Mieczysława Miarki.

W części pierwszej wystąpił organista Łukasz Mosur. Artysta ten rozpoczął swoje spotkanie z muzyką w wieku 6 lat, jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, obecnie studiuje w Niemczech. Mimo młodego wieku (ma około 22 lata), zdobył liczne nagrody na konkurach organowych, uczestniczył w wielu festiwalach muzycznych i imprezach wysokiej rangi artystycznej, np. w Festiwalu Muzyki Jazzowej w Kościele na Skałce w Krakowie. Witając zebranych wyraził zadowolenie, że ma możliwość grania na naszych olkuskich historycznych organach zdając sobie sprawę, że nie jest łatwo opanować ich muzyczną specyfikę. Dlatego przedstawia utwory XVII- wieczne z kręgu organowej muzyki północnoniemieckiej Georga Bohma (1661-1773), muzyki polskiej z Gdańskiej Tabulatury Organowej – ok.1595, składającej się z wielu krótkich i pięknych utworów oraz z kręgu organowej muzyki południowoniemieckiej: Georga Muffata, Johanna Pachelbela (1653-1706) oraz Dietericha Buxtehude (ok.1637-1707).W półgodzinnym koncercie chce przedstawić specyfikę muzyki tego kręgu i czasu. Dla takiej muzyki organy Hummla są odpowiednim instrumentem. Słuchaliśmy więc pięknej muzyki kompozytorów, których nawet gorliwi melomani nie znają, nieosłuchanej, czytelnej dla słuchacza, w takim doborze repertuaru znakomicie brzmiącej w Bazylice. Sądzimy, że artysta również wyniósł z Olkusza cenne doświadczenia.

Druga część koncertu to oryginalne połączenie motywu Ave Maria, czyli Pozdrowienie Anielskie z poezją o tej tematyce. Pozdrowienie Anielskie – chyba najpiękniejsza modlitwa religijna – jest i była bardzo częstym motywem malarstwa europejskiego. Znajdziemy ten motyw również w Tryptyku Olkuskim. Program wykonali absolwenci i pracownicy Akademii Muzycznej w Krakowie: Ewa Diczuk-Kozioł – sopran, recytacja, Filip Słowiak – flet oraz Maria Guzik – akompaniament.

Poezja – to wiersze Jana Twardowskiego, znakomitego poety religijnego. Jego poezja kameralna, pełna  franciszkańskiego wzruszenia i zachwytu nad światem, jest wyjątkowo trudna do recytacji. Muzyka natomiast, to wykonane solo lub w duecie wokalno-muzycznym sześciu  znanych i mniej znanych  pieśni Ave Maryja: Ch.Gunoda, G. Cacciniego, L. Cherubiniego, G. Donizettiego, M. J. Oczki i najbardziej znana i najpiękniej, wzruszająco zaśpiewana przez solistkę pieśń F. Schuberta. Wszystkie te pieśni powstały z osobistego wzruszenia kompozytorów, ale również były okazją do zaprezentowania  kunsztu  wokalnego wykonawców. Słowa przecież są zawsze te same: „Zdrowaś Maryja… Oto ja służebnica Pana mojego…”
Każda sekwencja pieśni wzbogacona była wybitnymi utworami znakomitych kompozytorów: Vivaldiego, Bacha (piękna sonata Es-dur-Siciliana), Haendla i W. A. Mozarta. Całość była wspaniale, oryginalnie, skomponowanym półgodzinnym koncertem, który zachwycił i wzruszył  bardzo licznie zgromadzonych słuchaczy (Dodajmy: w różnym wieku! Również młodzież!). Koncerty Letniego Festiwalu Organowego nie tylko dostarczają wzruszeń artystycznych, ale wzbogacają naszą wiedzę o muzyce, o nazwiska kompozytorów, o formy muzyczne, takie jak preludium, fantazja, toccata, sonata, fuga. Następny koncert odbędzie się 7. sierpnia o godzinie 18.

Koszt koncertów pokrywa ze środków własnych Stowarzyszenie, a także Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu i Starostwo Powiatowe. Dlatego uzasadniony jest apel pani Marii Rzepkowej do olkuszan, aby zapisywali się do Stowarzyszenia, w miarę możności i okoliczności wspierali te piękne poczynania muzyczne.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o