stok po

Tradycja, folklor, sołeckie inicjatywy, integracja mieszkańców, lokalni twórcy – to wszystko kryje się w małopolskich wsiach. Aby je docenić, władze województwa ogłosiły dwa konkursy, w których nagrodzone zostaną najpiękniejsze i nowatorskie sołectwa. 

 

Pierwszy z konkursów, „Małopolska – czas na wieś” skierowany jest do organizacji pozarządowych. Tutaj do podziału jest 500 tys. złotych.- Małopolska wieś wciąż kryje w sobie bezcenne skarby: tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie, wspaniały lokalny folklor, który w wielu przypadkach nie jest szerzej znany. Promować trzeba też lokalnych twórców – osoby, które często wykonują ogromną pracę, aby zachować i przekazać młodym dziedzictwo danego obszaru – podkreśla Leszek Zegzda, członek zarządu województwa małopolskiego.

Wachlarz zadań, jakie można zgłosić do konkursu jest szeroki. Może to być organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych upowszechniających dziedzictwo kulturowe małopolskiej wsi, promocja lokalnej twórczości, przygotowanie publikacji (folderów, serwisów internetowych) promujących wieś, organizacja warsztatów, pokazów, konkursów kulinarnych. Dotacje będą też przyznawane na inicjatywy dotyczące ochrony i propagowania lokalnych ras zwierząt i odmian roślin uprawnych, a także edukacji ekologicznej na obszarach wiejskich.
Realizacja zgłaszanych inicjatyw powinna odbywać się od 1 czerwca do 15 listopada. Oferty można składać do 13 kwietnia.

Drugi z konkursów to „Niezwykła małopolska wieś 2018”. Tutaj zgłoszeń dokonują gminy – mogą zgłosić tylko jedno sołectwo do jednej z dwóch kategorii: „Piękna małopolska wieś” i „Nowatorska małopolska wieś”. Termin upływa 20 kwietnia. Konkurs ogłaszany jest po raz drugi. W ubiegłym roku przyznano pomoc finansową dla 14 gmin na kwotę 254 tys. złotych. Najpiękniejszą wsią został Ostrów z gminy Proszowice, a najbardziej nowatorskim sołectwem Chrząstowice z gminy Wolbrom.

Konkurs ma wyróżnić sołectwa i ich mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Ocenie podlega m. in. estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Punktowane są również lokalne inicjatywy integrujące mieszkańców oraz kształtują świadomość patriotyczną i historyczną.
– Zachęcam do udziału w tym konkursie. Już poprzednia edycja pokazała, że sołectw, które zasługują na wyróżnienie jest znacznie więcej, niż mogliśmy nagrodzić. Pierwszymi laureatami zostały Ostrów i Chrząstowice. W tym roku dołączą do nich kolejne, zachwycające wsie. Kto to będzie? Dowiemy się najpewniej na przełomie sierpnia i września – zachęca wicemarszałek Wojciech Kozak.

Na nagrody przeznaczono 500 tys. złotych. Laureaci w obydwu kategoriach otrzymają po 60 tys. złotych, na dwa kolejne miejsca przypada odpowiednio po 50 tys. złotych i 40 tys. złotych. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wyróżnienia, maksymalnie po 30 tys. złotych. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych gminy na terenie nagrodzonego sołectwa.

Zgłoszenia do opisanych konkursów należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00 lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Małopolska – czas na wieś” lub dopiskiem „Niezwykła Małopolska Wieś”).
O dotrzymaniu terminu złożenia ofert decyduje data jej wpływu do UMWM, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowy regulamin oraz wzór oferty wraz z załącznikami w obydwu konkursach dostępne są na stronie www.malopolska.pl.

Fot. Chrząstowice – ubiegłoroczny zwycięzca w kategorii „Nowatorska małpolska wieś”.

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze