urna wybory

Na początku stycznia nastąpi inauguracja drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie. W grudniowych wyborach wyłoniono 10 rajców.

Wybory odbyły się w dwóch okręgach. W trzecim, obejmującym teren Miasta Bukowno dla wyboru 5 radnych spośród uczniów szkół podstawowych (poza SP 1 i SP 2) i ponadpodstawowych, zamieszkałych w Bukownie nie zgłoszono żadnej kandydatury.

W okręgu nr 1 (SP nr 1) spośród dziewięciorga kandydatów wybrano sześcioro: Dariusza Osucha, Mateusza Bernackiego, Julitę Chmurę, Joannę Figiel, Julię Kajdę i Jana Kopczyńskiego. Tutaj głosowało 109 uczniów. W SP nr 2 (okręg nr 2) 57 uczniów tej szkoły wybrało czworo radnych. Są to: Dawid Kutołowski, Marcel Czerniak, Kacper Kobyliński i Marek Wylaź.

– W ciągu minionych dwóch lat Młodzieżowa Rada Miejska I kadencji była inicjatorem i współautorem wielu inicjatyw, które zostały zrealizowane w naszym mieście. Udział w Młodzieżowej Radzie był także świetną szkołą samorządności dla samych młodych radnych. Warto wspomnieć, że dwóch członków Młodzieżowej Rady I kadencji: Sebastian Piasta i Adrian Suski wystartowało w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej, a Sebastian Piasta uzyskał w wyborach mandat radnego, stając się w ten sposób jednym z najmłodszych radnych miejskich w Polsce – mówi sekretarz miasta Bukowno Marcin Cockiewicz.

Pierwsze posiedzenie nowej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie odbędzie się 3 stycznia o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Młodzi radni, podobnie jak w pierwszej kadencji, wyłonią prezydium oraz komisje. Zajmą się przede wszystkim podejmowaniem uchwał w sprawach dotyczących młodzieży, przedstawianiem opinii w sprawach dotyczących młodzieży organom administracji samorządowej, a także inicjowaniem i promowaniem działań o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i ekologicznym. Sesje Młodzieżowej Rady będą odbywać się w trakcie roku szkolnego, w czasie wolnym od nauki, nie rzadziej niż raz na kwartał.

W statucie określono główne cele działania Rady. Są to: upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie Bukowna, organizację aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym oraz podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców.

Fot. fotolia.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments