„Nawet kosztem przesunięcia w czasie innych inwestycji, podjąłem decyzję, że remont ul. Fabrycznej zrobimy kompleksowo, tak, aby do tematu nie wracać przez kolejne 40 lat” – argumentował burmistrz Wolbromia, zwracając się do radnych o zwiększenie nakładów na realizowaną od września 2019 r. modernizację ulicy, przejętej przez Gminę od Powiatu Olkuskiego. Zaplanowane wcześniej prace będą rozszerzone o wymianę sieci kanalizacji ściekowej i nowy wodociąg.

Przypomnijmy, że długo oczekiwany remont ul. Fabrycznej w Wolbromiu, stanowiącej alternatywny do ul. 1 Maja ciąg komunikacyjny w kierunku największych zakładów przemysłowych na terenie Wolbromia oraz sąsiedniej ul. Sportowej rozpoczął się hucznie symbolicznym wbiciem łopat przez przybyłych oficjeli, na czele z ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem, we wrześniu 2019 r. Na przebudowę obu ulic, o łącznej długości 1 285 metrów, Gmina Wolbrom pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych ponad 2,6 mln złotych, czyli połowę pierwotnie planowanych kosztów modernizacji. Prace, kosztem 4.324.600,86 zł brutto, zobowiązała się wykonać wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego – firma KRYMEX z Bytomia.

Podczas medialnego spotkania, związanego z oddaniem terenu pod budowę, burmistrz Adam Zielnik mówił, że rozpoczynająca się modernizacja jest możliwa dzięki podjęciu odważnej decyzji przejęcia przez Gminę Wolbrom w zarząd dróg powiatowych (ul. Fabryczna była wcześniej drogą powiatową). Akcentował też swoje przekonanie, że dobrze wykonane prace na Fabrycznej i Sportowej będą służyły użytkownikom dróg przez dziesiątki kolejnych lat. Podkreślał, że w przetargu udało się wybrać solidnego wykonawcę, z dobrymi referencjami, a jednocześnie obniżyć koszty, gdyż wartość kosztorysowa inwestycji obliczona była na 5 mln 200 tys. zł, w tym  50% dotacji, po przetargu uzyskano kwotę  4 mln 300 tys. zł, co dobrze rokuje na przyszłość.

Dość szybko okazało się, że przyszłość potrafi zaskakiwać, a nadmierny optymizm czasem może spalić na panewce. W ramach prac zleconych wyłonionej w przetargu firmie zaplanowano wykonanie na Fabrycznej i Sportowej podbudowy, nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej, budowę dodatkowej nitki kanalizacji (by rozdzielić wody opadowe od ścieków bytowych odprowadzanych dotąd kanalizacją ogólnospławną), oraz wykonanie zjazdów i chodników. Wcześniej, na podstawie przeprowadzonej przy udziale kamer wizji w terenie stwierdzono, że stara sieć kanalizacyjna, którą zamierzano pozostawić jako kanalizację sanitarną, oraz sieć wodociągowa, znajdujące się pod jezdnią ul. Fabrycznej są w dobrym stanie i nie będzie konieczności ich wymiany, tym bardziej, że koszt ich naprawy bądź budowy nowych sieci nie jest kosztem kwalifikującym się do rozliczenia dotacji…

Podczas ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu w porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbrom, w której zapisano zwiększenie środków na modernizację ulic Fabrycznej i Sportowej o 1,5 mln zł. Okazało się bowiem, że po wjechaniu w teren ciężkiego sprzętu i odkryciu leżących pod jezdnią rurociągów ich stan nie jest tak optymistyczny, jak zakładano. Jak stwierdził burmistrz Adam Zielnik: „po kilku nieprzespanych nocach, podjąłem decyzję o konieczności budowy nowej kanalizacji sanitarnej oraz nowej nitki wodociągu, bo nie wyobrażam sobie, aby po wykonaniu tak kosztownej inwestycji w razie awarii trzeba było rwać asfalt”. Stąd właśnie pojawiła się konieczność zabezpieczenia środków w WPF na poszerzenie zakresu niezbędnych prac. Burmistrz uzasadniając dodatkowy wydatek wyraził przekonanie, że na porycie nowych kosztów nie będzie potrzebna pełna, zabezpieczona w WPF kwota 1,5 mln zł, równa wartości kosztorysowej planowanych robót. Poinformował też, że zapis o konieczności zaciągnięcia przez Gminę na ten cel kolejnego kredytu jest czysto formalny, bo po dokonaniu z panią skarbnik finansowych przymiarek jest możliwość, aby w rzeczywistości prace były sfinansowane z nadwyżki finansowej z roku 2019, która będzie wykazana w marcu 2020 r., przy sprawozdaniu z realizacji ubiegłorocznego budżetu.

To nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców ul. Fabrycznej, którzy powinni się też cieszyć  z informacji, że również zakład gazowniczy zdecydował się wykorzystać remont ulic, by dokonać przeglądu i wymiany rur, doprowadzających do ich domów paliwo gazowe. Tym samym większość instalacji znajdujących się pod jezdnią zostanie zmodernizowana.

Harmonogram modernizacji ciągu ulic Sportowej i Fabrycznej przewiduje zakończenie prac do końca maja 2020 r.

1
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
1 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
1 Autorzy komentarzy
Robert Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Robert
Robert

Czy dobrze rozumiem. Gminę to będzie kosztowało 3,2 mln???
Koszt pierwotny 5,2 mln połowa to dotacja 2,6 mln.
Po przetargu 4,3 mln.
4.3mln-2,6 mln+1,5 mln=3,2 mln.