Wolbrom

Nadzieje na efektywne wykorzystanie potencjału rekreacyjnego wolbromskiego zalewu mają wreszcie realne szanse się ziścić. Rozbudzone przed laty obietnicami rychłego zagospodarowania otoczenia malowniczego akwenu marzenia mieszkańców już kilkakrotnie gasły, wobec braku konkretnych środków finansowych. Tym razem ma być inaczej.

Jak informuje w lakonicznym komunikacie w mediach społecznościowych LGD Nad Białą Przemszą – już niedługo w każdej gminie powiatu olkuskiego zostanie wytyczona i oznakowana certyfikowana trasa nordic walking, a w gminach: Klucze, Olkusz i Wolbrom wytyczone i oznakowane zostaną trzy trasy rowerowe oraz turystyczne wraz z infrastrukturą przygotowaną specjalnie dla potrzeb rowerzystów. Zadanie, którego realizacja ma być współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, podzielono na obszary poszczególnych gmin, które partycypują w kosztach realizacji inwestycji. Na terenie gminy Wolbrom ma zostać w ramach realizacji tego zadania wytyczona i oznakowana 23,7 kilometrowa ścieżka rowerowa, która zostanie połączona ze ścieżką wokół Zalewu Wolbromskiego, gdzie zaplanowano również budowę blisko 2,5 km ścieżki dla wrotkarzy oraz 3 km ścieżki biegowej.

Gmina Wolbrom ogłosiła i rozstrzygnęła już przetarg o udzielenie podzielonego na dwie części zamówienia publicznego na „Utworzenie pętli rowerowej oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego, jako zintegrowanego produktu turystycznego na terenie gminy Wolbrom”. W efekcie zawarta została umowa z Firmą KRY-KOP Krystian Barczyk, która część pierwszą zadania, obejmującą budowę trasy turystycznej, zagospodarowanie i małą architekturę, zobowiązała się wykonać za kwotę 3.690.000,00 zł brutto, zaś część drugą (utwardzenie materiałem kamiennym gruntu w pasie przeciwpożarowym na działkach nr 182, 183, 184 w miejscowości Zabagnie) – kosztem 99.698,88 zł brutto. Zadanie na terenie gminy Wolbrom obejmuje zagospodarowanie otoczenia zalewu wolbromskiego z urządzeniem trasy biegowej i rolkowej z infrastrukturą przynależną w tym: remontem, umocnieniem i odtworzeniem linii brzegowej zalewu w koniecznym zakresie; instalacją oświetlenia zewnętrznego i instalacją teletechniczną oraz budową pomostów widokowych i pieszych w ciągu trasy biegowo – rekreacyjnej, wykonanie oświetlenia terenu wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie sieci monitoringu CCTV i zabudowę punktów dostępowych dla bezprzewodowej sieci WiFi.

Zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania, obszar opracowania o powierzchni 42 tys. m2 na terenie gminy Wolbrom został podzielony na trzy rodzaje terenu: o profilu społecznym – jako strefa aktywności pasywnej, strefa aktywności lądowej i aktywności wodnej.

Na terenie o profilu społecznym w strefie aktywności pasywnej ma powstać zielona plaża do swobodnego wykorzystywania, np. na wypoczynek rodzinny, piknikowanie czy gry zespołowe, taras nadwodny, wydzielone miejsca na paleniska, wiaty, altany, ławki piknikowe, leżaki oraz sezonowa mała gastronomia. W części terenu do aktywności lądowej znajdą się wspomniane wyżej trasy dla wrotkarzy, ścieżki dla biegaczy, z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu i trasa spacerowa. Trasy nordic walking będą wytyczone po drogach leśnych i polnych. Natomiast trasy rowerowe będą przebiegały przez drogi asfaltowe, jak również po ścieżkach i drogach szutrowo-kamienisto-piaskowych. Nie zapomniano o miejscach, gdzie obecnie nie da się przejść „suchą nogą”, więc w planach znalazł się pomost nad mokradłami, a przy nim punkt edukacyjny, związany z naturalnym i dekoracyjnym siedliskiem wodnym. Nowa infrastruktura ma łączyć się z wybudowanymi przed kilku laty przy drodze wojewódzkiej placem zabaw oraz siłownią zewnętrzną. W ramach strefy aktywności wodnej zaplanowano stanowiska dla wędkarzy, pomost do wędkowania oraz przystań wodną z wypożyczalnią sprzętu wodnego.

Na całej długości ścieżek przy zalewie mają być rozmieszczone ławki do wypoczynku, kosze na śmieci oraz oświetlenie energooszczędnymi oprawami ulicznymi, zwiększające komfort i bezpieczeństwo użytkowania po zmierzchu. W części zielonej plaży oraz wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przewidziano montaż dekoracyjnych opraw parkowych. Cały obszar ma być objęty monitoringiem i WiFi.

Według zapisów w umowie, zadanie ma być ukończone do 30 października 2021 r.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o