Gmina Trzyciąż

Kolejni mieszkańcy gminy Trzyciąż w przyszłym roku będą mogli przyłączyć się do kanalizacji zbiorowej. Już wkrótce ruszy realizacja zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi na terenie Gminy Trzyciąż – część południowa, etap 1 w miejscowości Milonki. W związku ze skutecznymi zabiegami o obwarowane szczegółowymi zasadami dofinansowanie z PROW, zadanie musiało zostać podzielone na dwa etapy.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części miejscowości Milonki będzie realizowana dzięki pozyskaniu przez Gminę Trzyciąż dofinansowania w wysokości ponad połowy kosztów inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Promesę na dofinansowanie wójt Roman Żelazny otrzymał z rąk wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki. Gmina zakończyła już postępowanie przetargowe na realizację inwestycji i wyłoniła wykonawcę robót. Będzie nim Firma Instalacyjno-Budowlana Halina Kasprzyk z Sieciechowic, która zaoferowała, że wykona zadanie za kwotę 1 977 575,19 brutto.

W zakresie przewidzianych prac do wykonania są m. in.: sieci kanalizacyjne sanitarne grawitacyjne i tłoczne o długości ponad 5 km, pompownia ścieków sieciowych z infrastrukturą: instalacjami elektrycznymi i AKP, ogrodzeniem, ukształtowaniem terenu zjazdem oraz stanowiskiem postojowym. Wszystkie ścieki zbierane systemem projektowanej kanalizacji oczyszczane będą w istniejącej oczyszczalni ścieków w Trzyciążu, do której doprowadzone zostaną poprzez nową, a następnie istniejącą już sieć kanalizacji sanitarnej, eksploatowaną przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż. Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej prowadzone są zarówno przez działki prywatne jak i w pasach dróg: gminnych i wojewódzkiej nr 794.

Przekazanie placu budowy nastąpi w marcu 2021 r., a wykonawca zapowiada, że rozpocznie prace kiedy tylko aura na to pozwoli. Zakończenie inwestycji planowane jest na maj 2022 r.

Jak informuje wójt Roman Żelazny – zabiegi o środki na kontynuację rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Milonkach już trwają.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o