Przebieg obwodnicy Wolbromia

Dla mieszkańców ta wiadomość zabrzmi zgoła nieprawdopodobnie. A jednak – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg na budowę oczekiwanej od wielu lat obwodnicy Wolbromia. Postępowanie dotyczy pierwszego jej odcinka od ul. Miechowskiej do ul. Brzozowskiej. Co prawda ta część nie rozwiąże jeszcze problemów komunikacyjnych miasta, ale budzi konkretne nadzieje.

Losy wolbromskiej obwodnicy w obecnym kształcie ważą się już od wielu lat (wcześniejsze plany to kolejne lata wstecz). Przypomnijmy: koncepcję trzech wariantów przebiegu południowej obwodnicy Wolbromia, które opracowano na zlecenie burmistrza Jana Łaksy przedstawiono mieszkańcom m. in. na dość burzliwym spotkaniu w Wierzchowisku 20 czerwca 2009 roku. Następnie zapadła decyzja, który z wariantów będzie realizowany. W umowie z kwietnia 2010 r. zapisano, że w kosztach inwestycji prowadzonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie będzie partycypowała gmina Wolbrom, na której zlecenie została przygotowana uproszczona koncepcja budowy przedmiotowej drogi, wykonana przez Pracownię Studiów i Projektów Drogowych „Klotoida”.

Następnie przez ponad półtora roku oczekiwano na decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uwarunkowaniach środowiskowych, która została wreszcie wydana w październiku 2012 r. Opracowywanie decyzji środowiskowej, wymagało tyle czasu z uwagi na fakt, iż projekt obwodnicy opiniowano w całości, a nie w poszczególnych częściach, co uznano wtedy za istotne dla skutecznego ubiegania się o fundusze unijne. – W optymistycznym wariancie, obwodnica w swej zasadniczej części mogłaby, przy dużym zaangażowaniu lokalnych samorządowców różnych szczebli, być realizowana w ciągu najbliższych 5 lat. Inwestycja ta jest bardzo ważna, bo pozwoli nie tylko przejąć ruch tranzytowy z centrum miasta, ale przede wszystkim poprawi warunki ruchu pojazdów oraz stan bezpieczeństwa – mówił wtedy ówczesny burmistrz Wolbromia Jan Łaksa.

We wrześniu 2013 r. wybrano wykonawcę projektu architektonicznego, który na zlecenie krakowskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  wykonała firma „Projekty i Nadzory Drogowe Europrojekt Andrzej Kula” z Bielska Białej. 1 lipca 2014 r. radni Sejmiku Województwa Małopolskiego podjęli uchwałę o wpisaniu budowy dwóch etapów obwodnicy Wolbromia do Wieloletniego Planu Finansowego Województwa. Uchwałę o wyrażeniu zgody na współfinansowanie tego zadania z budżetu gminy podjęli też 18 sierpnia tego samego roku członkowie Rady Miejskiej w Wolbromiu. Umowy określające szczegółowe zasady finansowania dwóch pierwszych etapów obwodnicy Wolbromia podpisali pod sam koniec ubiegłej kadencji, tj. 13 listopada 2014 r. ówczesny marszałek Marek Sowa oraz burmistrz MiG Wolbrom Jan Łaksa wraz ze skarbnikiem Janem Turkiem. Od tego czasu realizację inwestycji przesuwano wieloma aneksami.

W czasie wieloletnich starań o budowę obwodnicy pojawiły się też ostre głosy przeciwne projektowi w jego obecnej formie, płynące głównie ze strony mieszkańców Wierzchowiska i Brzozówki, oczekujących, że obwodnica ominie ich miejscowości, rozpoczynając się od wschodniej, a nie zachodniej strony tych sołectw. Także część lokalnych polityków wspierała i czyniła rozmaite zabiegi o zmianę koncepcji przebiegu obwodnicy, nasilone w ostatniej kampanii wyborczej i tuż po wyborach samorządowych. Na tym etapie zmiana przebiegu obwodnicy groziła jednak przepadnięciem projektu na kolejne długie lata.

Pierwotny plan przewidywał budowę południowo – zachodniej obwodnicy Wolbromia, wraz z budową skrzyżowań z istniejącą siecią drogową na odcinku od DW 783 do DW 794 w trzech etapach. Etap I – odcinek od DW 783 (ul. Miechowska) do DW 794 (trasa na Kraków w okolicy kolonii Grabie), etap II – kontynuacja drogi w kierunku DW 783 (ul. Szosa Olkuska) i etap III, na razie pozostający w sferze koncepcji i raczej bardzo odległy – odcinek od DW 783 (ul. Szosa Olkuska) do DW 794 (ul. Żwirki i Wigury), w ciągu którego miałby powstać wiadukt nad uciążliwą dla kierowców linią kolejową. W ramach inwestycji przewidywano też budowę drogi łączącej projektowaną obwodnicę Wolbromia z drogą wojewódzką nr 783 w ciągu ul. Krakowskiej.

Ogłoszony przez ZDW w Krakowie 2 listopada 2016 r. przetarg dotyczy pierwszego etapu budowy obwodnicy, która połączy trasę na Miechów (pierwsze rondo zaplanowano w ciągu ul. Miechowskiej za przejazdami kolejowymi przed Wierzchowiskiem) z kolejnym rondem, które będzie wybudowane na Brzozówce. Wykonawca będzie miał do zrealizowania roboty budowlane wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Na oferty ZDW w Krakowie czeka do 14 grudnia. Według ostatnich planów ten etap obwodnicy ma powstać w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą, czyli – jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie – nawet pod koniec przyszłego roku.

4
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
4 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
jaawujekjhikydtTom2 Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
jaa
jaa

wszystko chyba ok prawda?

wujek
wujek

A dlaczego nie dostanie. Źle napisany wniosek? Czego zabrakło?
Niby zaakceptowali bo przekroczył 55%punktów rankingowych, ale od czego to zalezało. Za to te punkty.Jestem ciekawy i inni chyba też. Jakie były kryteria przyznawania dotacji. od czego to zależało. Jest gdzieś w internecie lista tych co dostali.
Trzeba w przyszłym roku znowu napisac wniosek.

A co basenem też się starali.
A zamiast modernizowac basen lepiej by było go zburzyć i postawić na nowo nowoczesny.
koszt chyba niwiele większy.

jhikydt
jhikydt

[quote name=”Tom2″]Witam

Ja tak przy okazji się zapytam. Czy Wolbrom dostanie dotacje ok. 20 mln na modernizację oczyszczalni ścieków. Miało być wiadomo do końca września.[/quote]
Nie dostanie

Tom2
Tom2

Witam

Ja tak przy okazji się zapytam. Czy Wolbrom dostanie dotacje ok. 20 mln na modernizację oczyszczalni ścieków. Miało być wiadomo do końca września.