warsztaty

Jak zawsze w czwartek, tak też i 3 listopada w sali widowiskowej MDK odbył się wykład Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczelnia ta tym razem przemieniła się w Akademię Sztuk Pięknych, bowiem wykładowcą był artysta malarz Czesław Gałużny, a temat prelekcji brzmiał: „Obszary sztuki. Malarstwo i nie tylko”. Przed wspomnieniem tego wykładu warto cofnąć się w czasie do początku września br., kiedy to w MOK – Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy pt. „Razem” sosnowieckiej grupy plastycznej „Relacje”, działającej pod kierunkiem artystycznym Czesława Gałużnego.

warsztaty uczestnicy

Również we wrześniu, w otoczeniu prac zgromadzonych na tej wystawie, Czesław Gałużny i członkowie grupy „Relacje” przeprowadzili cykl spotkań dla młodzieży i studentów pt. „Podróż w obszary sztuki”. Były to żywe lekcje rysunku i malarstwa. W ich trakcie Czesław Gałużny prezentował etapy powstawania obrazu, okraszając pokazy te fachowymi komentarzami i poezją, zaś towarzyszący mu twórcy opowiadali o swych pracach.

wernisaz

Nie po raz pierwszy mamy okazję gościć Czesława Gałużnego i jego dzieła, a także przekonać się o zaangażowaniu tego malarza, rysownika i poety w życie artystyczne naszego miasta. Początki nawiązanych przez niego w Olkuszu przyjacielskich kontaktów i – rzecz oczywista – licznych wystaw oraz plenerów, sięgają drugiej połowy ubiegłego wieku. Kto z czytelników pamięta Powiatowy Dom Kultury przy ul. Gęsiej? Czesław Gałużny pamięta doskonale.

wyklad 1

Z nieskrywaną radością i satysfakcją wspominał swe wizyty w Olkuszu podczas spotkania ze studentami OUTW. Trudno byłoby pominąć kilka dekad owocnej współpracy, utrzymywanych do dziś serdecznych znajomości. Po tym wstępie Czesław Gałużny zabrał słuchaczy w podróż po obszarach sztuki. Wiele miejsca poświęcił dwóm jej aspektom, ilustrując wykład filmem dokumentalnym i zdjęciami obrazów.

wyklad 2

Pierwszy z tych aspektów, to środki artystycznego wyrazu. Nie tylko kompozycja i konstrukcja klasycznego obrazu, ale też np. instalacji, czego przykładem były pokazane na zdjęciach wielkoformatowe, kolorowe kwadraty wkomponowane przez artystę w rozmaite elementy otoczenia. Drugim z szeroko omówionych przez Czesława Gałużnego obszarów sztuki były relacje twórca – odbiorca. Ta część wykładu dała słuchaczom sposobność do nauczenia się odczytywania inspiracji autora, a przede wszystkim tego, co za pomocą swego dzieła twórca chciał innym przekazać.

wyklad 3

Wśród uczestników wykładu obecni byli członkowie uczelnianych grup: malarskiej i multimedialnej, zgłębiający na fakultatywnych zajęciach tajniki plastyki, fotografii oraz filmu. Wykład ten bez wątpienia atrakcyjnym był nie tylko dla nich. Wszak znajomość sztuki i umiejętność jej świadomego odbioru każdemu daje możliwość czerpania pełni wrażeń z wizyt w galeriach i muzeach.

Z życiorysem artystycznym Czesława Gałużnego można zapoznać się odwiedzając stronę internetową: www.galuzny.pl. Tam również zamieszczone są zbiory jego obrazów, a także wiersze. Zachęcamy do odwiedzenia tej strony.

wyklad sluchacze

Wykłady i zajęcia fakultatywne w OUTW odbywają się dzięki dotacji pozyskanej przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” i Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

MOK Olkusz

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o