opp

Do końca kwietnia mamy czas, aby rozliczyć się z fiskusem. Wypełniając zeznanie podatkowe warto pomyśleć, komu chcemy przekazać 1 procent podatku. Potrzebujących naszej pomocy jest wielu. Dzieląc się pieniędzmi, wspieramy w leczeniu, rehabilitacji, pomagamy rozwijać działalność różnorodnych organizacji. Zachęcamy do przekazania 1 procenta osobom i organizacjom z powiatu olkuskiego.

Nie bądźmy obojętni na los potrzebujących! To bardzo proste – wystarczy tylko zdecydować, na jaki cel chcemy przekazać nasze pieniądze.

 

TWOJA POMOC NA PEWNO PRZYDA SIĘ CHORYM DZIECIOM!

 1 2017 dzieci

 

W POWIECIE OLKUSKIM DZIAŁAJĄ ORGANIZACJE, KTÓRE NA CO DZIEŃ POMAGAJĄ WIELU OSOBOM. JEŚLI CHCECIE JE WSPOMÓC, WYSTARCZY W ODPOWIEDNIEJ RUBRYCE ZEZNANIA PODATKOWEGO WPISAĆ NAZWĘ I NUMER KRS.
W TYM ROKU 1 PROCENT MOŻNA PRZEKAZAĆ NASTĘPUJĄCYM ORGANIZACJOM:

STOWARZYSZENIE OTWARTYCH SERC AKTYWNYCH KOBIET (S.O.S.) W OLKUSZU
Stowarzyszenie pomaga osobom niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności, promuje ich osiągnięcia, wspiera je w znalezieniu pracy. Prowadzi także Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet (S.O.S.) w Olkuszu
KRS 0000016137

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OLKUSZU
Olkuska OSP należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Technicznego i Drogowego. Strażacy zajmują się również zabezpieczaniem szlaków komunikacyjnych. Uczestniczą w akcjach poszukiwawczych i porządkowych, organizują konkursy dla uczniów.
Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu
KRS 0000037823

STOWARZYSZENIE „ZIEMIA KLUCZEWSKA” W KLUCZACH
Organizacja wspiera działania edukacyjne, rozwijające pasje  i zainteresowania dzieci i młodzieży wszystkich szkół gminy Klucze, pomaga również dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
Stowarzyszenie „Ziemia Kluczewska” w Kluczach
KRS 0000056335

POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W OLKUSZU
Organizacja zrzesza kluby sportowe z powiatu olkuskiego. Środki pozyskane z odpisów podatkowych przeznaczane są na działalność ludowych zespołów sportowych, m. in. na organizację zawodów.
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olkuszu
KRS 0000075550

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE
W głównej siedzibie Stowarzyszenia w Kluczach działa schronisko dla osób bezdomnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Organizacja angażuje się w akcje charytatywne, wspiera bezrobotnych.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
KRS 0000087073

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO „KLUCZ”
Stowarzyszenie działa głównie w sferze pomocy społecznej, przeciwdziała ubóstwu, patologiom i wykluczeniu społecznemu. Zajmuje się szeroko rozumianą profilaktykę środowiskową, działa na rzecz zwalczania bezrobocia, promuje ideę wolontariatu. Prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbarku.
Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Klucz”
KRS 0000160271

STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE „RES SACRA MISER” W OLKUSZU
Stowarzyszenie prowadzi świetlicę opiekuńczo – wychowawczą oraz Centrum Wolontariatu. Pomaga rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi. Organizuje akcje charytatywne, zajmuje się również wydawaniem żywności potrzebującym.
Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu
KRS 0000171499

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WITERADÓW „RAZEM”
Głównym celem Stowarzyszenia jest m. in. wspieranie wszechstronnego rozwoju Witeradowa i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja zabiega o środki na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym. Promuje też aktywny wypoczynek.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Witeradów „Razem”
KRS 0000216240

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY, KULTURY I POMOCY SPOŁECZNEJ „WSZYSCY DLA WSZYSTKICH”
Wspieranie rozwoju nauki, wychowania, upowszechnianie kultury, integracja osób niepełnosprawnych z młodzieżą z różnych środowisk – tym przede wszystkim zajmuje się Stowarzyszenie. Prowadzi również Osiedlowy Klub „Przyjaźń”.
Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”
KRS 0000219768

STOWARZYSZENIE NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU
Głównym celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana opieka nad olkuskimi organami. Organizacja angażuje się w ich promocję organizując koncerty organowe, konferencje oraz wyjazdy studyjne. Pozyskuje również fundusze na renowację organów.
Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu
KRS 0000240900

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IMBRAMOWIC „DŁUBNIA U ŹRÓDEŁ”
Organizacja działa na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zajmuje się m. in. aktywizacją mieszkańców wsi, ochroną przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz promocją zdrowego stylu życia.
Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowic „Dłubnia u źródeł”
KRS 0000265998

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W WOLBROMIU
Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim integracją osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością. Przy wsparciu miejscowego samorządu prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu
KRS 0000323834

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W OLKUSZU
Stowarzyszenie działa na rzecz i w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodzin oraz opiekunów prawnych, prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olkuszu
KRS 0000371992

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC OLKUSZ
W rubryce cel szczegółowy należy wpisać ZHP Hufiec Olkusz (Urząd Skarbowy przekazuje kwotę 1 proc. na konto Chorągwi Krakowskiej ZHP, a Chorągiew przesyła ją dalej do Hufca Olkusz i jego jednostek. Można również wskazać konkretną drużynę).
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Olkusz
KRS 0000273492

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO POWIATOWE OLKUSZ
Organizacja działa na rzecz osób całkowicie niewidomych, niewidomych z dodatkową niepełnosprawnością oraz słabowidzących.
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe Olkusz
KRS 0000088851

KLUB SPORTOWY „FLIKA”
Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Klub prowadzi zajęcia taneczne w przedszkolach i szkołach, organizuje imprezy sportowe, wspiera talenty sportowe. Współpracuje z klubem „Kubuś” na osiedlu Słowiki.
Klub Sportowy „Flika”
KRS 0000445561

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze