Olkusz

Drogi, przedszkola, boiska, tężnia – do tegorocznego olkuskiego budżetu wpisano sporo nowych inwestycji. Zmiany jednogłośnie przyjęli miejscy radni.

Co zatem wpisano do tegorocznego budżetu? Budowę przedszkola w Osieku, rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Zedermanie, termomodernizację Przedszkola nr 5 w Olkuszu czy modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu. Nie zabrakło także nowych drogowych przedsięwzięć. Tutaj chodzi m. in. o dalszy ciąg remontu ul. Przemysłowej, przebudowę olkuskich traktów:  Widokowej, Pięknej, Tuwima, Zagaje, Gęsiej i ul. Nullo przy bloku 23,  jak również modernizację dróg w sołectwach: ul. Marii Dąbrowskiej w Sienicznie i traktu w Zawadzie. Do tego dochodzi budowa chodnika przy ul. Sławkowskiej, przebudowa chodnika przy ul. Żuradzkiej, budowa miejsc parkingowych oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Piłsudskiego.

Łączna kwota na inwestycyjne wydatki w tym roku wyniesie 26 mln złotych. – Dużym wsparciem są pozyskiwane przez nas dofinansowania, w ostatnim czasie przede wszystkim z programów rządowych. W tym miejscu pragnę podziękować Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie, z którym wielokrotnie się spotykałem, zarówno w Krakowie, jak i tu w Olkuszu. Często rozmawiamy przez telefon i widać, że ta współpraca przynosi wiele korzyści dla naszych mieszkańców. Dziękuję również pracownikom Urzędu, którzy angażują się w pisanie dobrych projektów i wniosków o dofinansowanie, bo bez tej pracy żadnych dodatkowych środków dla Olkusza by nie było – mówił olkuski burmistrz Roman Piaśnik.

Wśród nowych inwestycji są także: modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej na terenie Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego OSW „Czarna Góra”, przebudowa boiska w Sienicznie, dostawa i montaż trybun przy sztucznym boisku w Parku Czarna Góra, utwardzenie alejek w Silver Parku, doposażenie przedszkolnych i szkolnych stołówek.

Nowością jest również planowana budowa tężni solankowej na terenie Parku Czarna Góra.

Budżetowe zmiany objęły również dwie dotacje: dla powiatu olkuskiego na przebudowę drogi w Podgrabiu w kierunku Bogucina Dużego i dla województwa małopolskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.  Poza tym przeznaczono 4 mln złotych na wcześniejszy wykup obligacji.

Do poszczególnych inwestycji z pewnością będziemy wracać na naszych łamach, szczegółowo informując o kolejnych etapach ich realizacji.

fot.pixabay.com

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o