energia

Województwo Małopolskie przedstawiło wyniki kwalifikacji formalnej kart projektów subregionalnych, złożonych w ramach poddziałania 4.3.2 „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. We wszystkich 5 subregionach województwa złożono łącznie 178 kart projektów, z czego 165 uzyskało warunkową ocenę pozytywną. 37 zakwalifikowanych kart wpłynęło z terenu Małopolski Zachodniej, czyli w powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego. Wśród nich znalazły się wnioski przygotowane przez Gminy: Trzyciąż, Klucze, Bolesław i Wolbrom oraz Powiat Olkuski. 

 

W Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 wprowadzony został podział na 5 subregionów, czyli obszarów strategicznej interwencji w województwie małopolskim, wyodrębnionych w celu optymalnego wykorzystania zróżnicowanych przestrzennie potencjałów, wzmacniania czynników decydujących o atrakcyjności lokalizacyjnej, ale również niwelowania barier rozwojowych w wymiarze regionalnym. Nabór Kart Projektów jest elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Zakończony właśnie pierwszy etap naboru kart to dopiero początek starań o duże pieniądze, dzięki którym mogą zostać poprawione bilanse energetyczne wielu budynków użyteczności publicznej: szkół, urzędów i instytucji. Oto przegląd kart projektów złożonych przez samorządy z naszego powiatu: wniosek Gminy Trzyciąż, nr 3 na ogłoszonej liście, dotyczy projektu Termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w Zadrożu, Zespołu Szkół w Suchej, Zespołu Szkół w Zadrożu – oddział Przedszkolny. Jego całkowita wartość opiewa na kwotę 1 mln 400 tys. zł , a Gmina stara się o dofinansowanie w wysokości 840 tys. zł. Na 6 miejscu listy znalazł się wniosek  olkuskiego Starostwa dotyczący Kompleksowej termomodernizacji oraz wymiany instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynkach użyteczności publicznej powiatu olkuskiego, wyceniony na  ogólną kwotę 8 116 845 zł i wnioskowaną kwotą dofinansowania w wys. 4 870 107 zł . Na pozycji 8 widnieje wniosek Gminy Klucze, która zabiega o dofinansowanie w wysokości 1 581 774,91 zł (całość projektu wyceniono na 2 636 291,52 zł) na Poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV. Dalej, na pozycjach 9 i 10, znajdują się dwa wnioski Gminy Bolesław. Pierwszy – przewiduje Modernizację energetyczną budynku Urzędu Gminy Bolesław. Wartość kosztorysowa projektu to  254 190 zł, a wnioskowane dofinansowanie –  152 514 zł . Drugi projekt przewiduje dofinansowanie w wys. 529 977 zł  Kompleksowej modernizacji energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bolesław, a ogólny koszt projektu wyceniono na kwotę  883 295,00 zł.Pozycja 21 to wniosek Gminy Wolbrom, która chciałaby dokonać Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolbrom wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – wartość kosztorysowa projektu opiewa na kwotę 12 058 343,21zł, z czego dofinansowanie stanowiłoby kwotę  7 235 005,93 zł. Wolbrom chciałby zmodernizować 7 budynków szkolnych.

Zakwalifikowane formalnie karty projektów trafią teraz do oceny merytorycznej, której dokona Forum Subregionalne. Jej celem jest uzgodnienie ostatecznego wykazu projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na właściwym etapie konkursowym. Projekty, które znajdą się na przyjętej i zatwierdzonej w drodze uchwały Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Małopolskiego liście, zostaną poddane, już po opracowaniu pełnej dokumentacji, właściwej procedurze konkursowej: nabór wniosków o dofinansowanie, ocena formalna, ocena finansowa, ocena merytoryczna, podpisanie umów o dofinansowanie projektów.

Jak widać przed samorządami powiatu olkuskiego jeszcze sporo pracy w drodze po fundusze na termomodernizację wielu budynków użyteczności publicznej. Dodatkowym problemem jest zbyt mała w stosunku do oczekiwań pula środków na realizację wszystkich zamierzeń, dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie konkursowej dokumentacji.

 

2
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
2 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
Bukowianinbolo Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Bukowianin
Bukowianin

Bukowno jeszcze bogatsze – w ogóle wniosku nie złożyło.

bolo
bolo

A bogaty Olkusz żebrać w UE nie musi 😆 😆 😆