Sytuacja epidemiologiczna z dnia na dzień gwałtownie się pogarsza. W związku z tym urzędy na terenie powiatu zmieniają zasady obsługi mieszkańców. Informacje na ten temat podajemy na bieżąco.

STAROSTWO POWIATOWE

W starostwie od poniedziałku, 12 października do odwołania zostaje wyłączona bezpośrednia obsługa mieszkańców. Osoby składające wnioski w formie papierowej mogą zostawiać je w skrzynce przy drzwiach wejściowych lub wysłać pocztą. Zalecany jest kontakt telefoniczny (32 643 04 14), mailowy (spolkusz@sp.olkusz.pl) lub przez ePUAP.

URZĄD GMINY W BOLESŁAWIU

Urząd w Bolesławiu także wyłącza bezpośrednią obsługę mieszkańców – od 12 października do odwołania.

Jakie zasady obowiązują? Urząd (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00) będzie dostępny bezpośrednio jedynie dla pracowników urzędu, Radnych Rady Gminy Bolesław, Sołtysów i jednostek organizacyjnych.

Wnioski można składać do urny w urzędzie. Bezpośredni kontakt z pracownikami nie będzie możliwy – kontaktować się można telefonicznie:

– Deklaracje, opłaty za wywóz odpadów komunalnych – (32) 6424-501, wew. 115,

– Działalność gospodarcza – (32) 6424-501, wew. 210,

– Ewidencja ludności – (32) 6424-501, wew. 109,

– Planowanie przestrzenne – (32) 6424-501, wew. 108

– Podatki – (32) 6424-501, wew. 214, 215,

– Rada Gminy Bolesław – (32) 6424-501, wew. 104,

– Referat Organizacyjno-Administracyjny – (32) 6424-501, wew. 204,

– Urząd Stanu Cywilnego – (32) 6424-501, wew. 110.

mailowo: bolesław@gminaboleslaw.pl lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /53k51fleok/SkrytkaESP

W sprawach związanych z Urzędem Stanu Cywilnego najlepiej dzwonić pod nr tel.: (32) 6424-501, wew. 110.

-Apelujemy o regulowanie płatności w formie przelewu bankowego (prosimy o skorzystanie z pomocy rodziny w tym zakresie). Za zaistniałe niedogodności przepraszamy. Zadbajmy wspólnie o zdrowie naszych bliskich – zwraca się do mieszkańców wójt gminy Bolesław Krzysztof Dudziński.

URZĄD GMINY KLUCZE

Dokumenty i wnioski wrzucane do skrzynki na parterze budynku, kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną, kontakt osobisty z pracownikiem Urzędu tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-mail – takie zasady obowiązują w Urzędzie Gminy Klucze od 8 października.

Wyjątek stanowią: rejestracja bieżąca zgonów, sporządzania aktów zgonów oraz składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego. W tych sprawach pracownicy USC przyjmą osobiście (na parterze urzędu).

Na parterze znajduje się kasa Urzędu, czynna w godzinach od 7.45 do 14.30. Mogą przy niej przebywać jednocześnie dwie osoby przy zachowaniu dystansu społecznego.

-Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do minimum osobistych wizyt w urzędzie. Dziękuję za dotychczasową postawę i wyrozumiałość. Na terenie urzędu obowiązuje interesantów nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz ten obowiązuje również pracowników urzędu w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów. Zaleca się używanie przez interesantów środków do dezynfekcji rąk po wejściu i przed opuszczeniem budynku urzędu – apeluje wójt gminy Klucze Norbert Bień.

Z pracownikami Urzędu najlepiej kontaktować się telefonicznie (32/642 85 08, 32/642 80 52) lub mailowo: klucze@gmina-klucze.pl

URZĄD MIASTA I GMINY W OLKUSZU

Tutaj również od 12 października bezpośrednia obsługa mieszkańców nie będzie możliwa. Urzędowe sprawy można załatwić drogą elektroniczną: poczta@umig.olkusz.pl lub przez ePUAP: Fil751m3lrx/skrytka, a także telefonicznie (32 626 01 00) lub dzwoniąc bezpośrednio do wydziałów:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi 32 626 01 20 — odpady, 32 626 01 67, 32 626 01 74;

Wydział Podatków i Opłat 32 626 01 95 — wymiar, 32 626 01 15 — księgowość;

Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem 32 626 01 11;

Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych 32 626 02 11;

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 32 626 02 08;

Wydział Spraw Obywatelskich 32 626 02 06, 32 626 02 07;

Wydział Spraw Społecznych 32 626 01 07;

Biuro ds. Koordynacji Funduszy UE 32 626 01 84;

Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków 32 626 01 02, 32 626 01 03, 32 626 01 04, 32 626 01 05;

Wydział Drogowo – Inwestycyjny 32 626 01 56, 32 626 01 57, 32 626 01 58;

Urząd Stanu Cywilnego 32 626 01 29;

Straż Miejska 32 626 01 40.

Z kolei Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny w godzinach 7.00 – 14.30 tylko w sprawach rejestracji urodzin i zgonów.

Papierowe wnioski można wysłać pocztą lub pozostawić w skrzynce przy wejściu do budynku (w godzinach pracy urzędu).

URZĄD MIASTA i GMINY W WOLBROMIU

-Uwaga Mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom! Od 12 października Urząd wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów! – głosi komunikat burmistrza Wolbromia Adama Zielnika.

Podobnie jak w innych urzędach, mieszkańcy są proszeni o kontakt jedynie drogą telefoniczną, elektroniczną: info@umigowlbrom.pl lub za pomocą skrzynki ePUAP (adres skrytki: /6100xgmoa3/skrytka)

Przy drzwiach od strony rynku zostanie umieszczona skrzynka na papierowe wnioski, które można również wysyłać pocztą. Jak informują władze miasta, w sprawach nieciepiących zwłoki interesanci będą przyjmowani przez pracowników UMiG, dyżurujących przy wejściu do Urzędu od strony ul. Krakowskiej, w godz. 7.00-15.00.

URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE

Tak, jak już informowaliśmy, urząd ponownie jest zamknięty dla petentów od wtorku, 6 października. Jak informują władze miasta, z powodu potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników, urząd do odwołania wyłącza bezpośrednią obsługę mieszkańców. Z poszczególnym i referatami można się kontaktować wyłącznie telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przez E-PUAP.

– W przypadku wniosków papierowych rekomenduje się wstrzymanie się z ich składaniem do czasu zakończenia zagrożenia epidemicznego, skorzystanie z usług operatora pocztowego (np. Poczty Polskiej) lub (wyjątkowo) pozostawienie pisma w skrzynce na korespondencję, umieszczoną przy drzwiach wejściowych do Urzędu – czytamy w komunikacie UM w Bukownie.

URZĄD GMINY W TRZYCIĄŻU

Od poniedziałku, 12.10.2020 r. Urząd Gminy w Trzyciążu wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów.
Pisma, wnioski, oświadczenia przyjmowane będą tylko do wyrzutni (pojemnika) udostępnionego przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Trzyciąż tj. przy głównym wejściu do budynku Urzędu.
Wszystkie sprawy w Urzędzie można załatwić poprzez:
a) kontakt telefoniczny pod numerem 12/389-40-01, 12/389-40-02, 12/389-40-28
b) pocztą elektroniczną pod adresem trzyciaz@ug.pl
c) skrzynkę ePUAP: /rxy7gq084p/skrytka
W razie konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie wizyta możliwa jest tylko po wcześniejszym umówieniu przez telefon, w wyznaczonej strefie na parterze budynku, wyłącznie pod nadzorem pracownika.

fot.freepik.com 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments