Powiat A.N.Q.A.

W obliczu zaistniałej sytuacji wielu z nas chce pomóc naszym sąsiadom ze wschodu. Poniżej przedstawimy informacje dotyczące punktów zbiórek darów, potrzebnego asortymentu oraz innych form pomocy. Informacje aktualizowane będą na bieżąco.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu przygotowała Bazę Informacji. Powstała baza to kompendium aktualnych i ważnych informacji, które będą pomocne w funkcjonowaniu i odnalezieniu się narodu ukraińskiego w naszym kraju i regionie. Baza również ma pomóc polskim obywatelom, którzy są chętni udzielić jakiejkolwiek pomocy. Baza będzie na bieżąco aktualizowana.

МІСЬКА БІБЛІОТЕКА В ОЛЬКУШІ ПРИГОТУВАЛА ІНФОРМАЦІЯ ДАНИХ. ВОНА МІСТИТЬ АКТУЛЬНУ І ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ,ЯКА ДОПОМОЖЕ У ФУНКЦІОНУВАННІ І ПРИСТОСУВАННІ ЛЮДЕЙ ДО УМОВ В ПОЛЬЩІ І РЕГІОНІ. БАЗА ТАКОЖ ПОВИННА ДОПОМОГТИ ГРОМАДЯНАМ ПОЛЬЩІ ЯКІ ОХОЧІ ДОПОГТИ. БАЗА БУДЕ ПОСТУПОВО ОНОВЛЮВАТИСЬ.

Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy/НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ.

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina
https://pomagamukrainie.gov.pl/

URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW/ВІДДІЛ У СПРАВАХ ІНОЗЕМЦІВ.

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

GRANICZNE PUNKTY RECEPCYJNE/ ПРИКОРДОННІ ПУНКТИ РЕЦЕПЦІЙНІ

https://www.gov.pl/web/granica/punkty-recepcyjne

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE/МАЛОПОЛЬСЬКЕ ВОЄВОДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ В КРАКОВІ

 

https://www.malopolska.uw.gov.pl/index.aspx

 

MAŁOPOLSKA PRZYJAZNA CUDZOZIEMCOM/ПРИВІТНА МАЛОПОЛЬСЬКА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

https://malopolska.uw.gov.pl/mpc/

POMOC PRAWNA/ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/adwokaci-i-radcy-dla-ukrainy-listy,513758.html
https://www.uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy
https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/adwokatura-organizuje-pomoc-prawna-dla-obywateli-ukrainy-ofiar-konfliktu-wojennego/

POMOC MEDYCZNA/МЕДИЧНА ДОПОМОГА

https://www.nfz-krakow.pl/dla-swiadczeniodawcow/komunikaty/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,2870.html
https://www.gov.pl/web/zdrowie/finansowanie-leczenia-cudzoziemcow-w-polsce
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

POMOC PSYCHOLOGICZNA/ДОПОМОГА ПСИХОЛОГІЧНА

https://www.uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy
https://oik.krakow.pl/?view=article&id=153:wsparcie-psychologiczne-dla-spolecznosci-ukrainskiej-przebywajacej-w-krakowie-2&catid=8
https://sowa.uj.edu.pl/

POLSKA AKCJA HUMANITARNA/ПОЛЬСЬКА ГУМАНІТАРНА АКЦІЯ

https://www.pah.org.pl/

SKOORDYNOWANE DZIAŁANIA POMOCOWE W MAŁOPOLSCE/СКООРДИНОВАНІ ДОПОМІЖНІ ДІЇ В МАЛОПОЛЬСЦЕ

https://www.malopolska.pl/pomoc-dla-ukrainy

KOALICJA OTWARTY KRAKÓW – ORGANIZACJE POMAGAJĄCE  PRZYBYWAJĄCYM DO KRAKOWA/КОАЛІЦІЯ ВІДКРИТИЙ КРАКІВ-ДОПОМІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ПРИЇЖДЖИХ ДО КРАКОВА

http://otwarty.krakow.pl/

https://www.facebook.com/koalicja.otwarty.krakow/

POLSKI CZERWONY KRZYŻ /ПОЛЬСЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ

https://pck.pl/

CHCESZ POMÓC/SZUKASZ POMOCY/ХОЧЕШ ДОПОМОГТИ/ШУКАЄШ ДОПОМОГИ

https://pomagamukrainie.gov.pl/

 

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO/КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

https://www.uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy
https://www.uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy/-/journal_content/56_INSTANCE_xrbBNRAqjVfJ/10172/150026107

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy

DWUJĘZYCZNA BAZA WIEDZY (JĘZYK POLSKI I UKRAIŃSKI) Z  DARMOWYMI OGŁOSZENIAMI Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE POMOCY/ДВОЯЗИЧНА БАЗА ІНФОРМАЦІЇ (МОВА ПОЛЬСЬКА І УКРАЇНСЬКА) З БЕЗПЛАТНИМИ ОГОЛОШЕННЯМИ,З ПОДІЛОМ НА КАТЕГОРІЇ ДОПОМОГИ

https://ukraina.services/dodaj-ogloszenie/

PRACA/РОБОТА

https://olkusz.praca.gov.pl/
https://pl.jobrapido.com/
https://www.olx.pl/praca/
https://www.pracuj.pl/

KOMUNIKACJA/ МІСЬКЕ СПОЛУЧЕННЯ

http://zkgkm.pl/bezplatne-przejazdy-srodkami-komunikacji-miejskiej-dla-uchodzcow-wojennych-z-ukrainy/

SERWISY INFORMACYJNE PO UKRAIŃSKU/ІНФОРМАЦІЙНІ СЕРВЕРИ ПО УКРАЇНСЬКИ

https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2908359,Wiadomosci-po-ukrainsku-w-Programie-1-Polskiego-Radia

https://www.telepolis.pl/rozrywka/telewizja-i-vod/grupa-polsat-plus-oferta-nowy-kanal-ukraina-24

https://belsat.eu/pl/news/02-03-2022-bielsat-udostepnil-swoja-antene-ukrainskiej-telewizji/
http://www.polukr.net/uk/
https://www.ukrinform.ua/

https://www.facebook.com/interkonekt/posts/5225337694152421

PORADNIK DLA OSÓB GOSZCZĄCYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY/ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ ПРИЙМАЮЧИХ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

https://us.edu.pl/poradnik-dla-osob-goszczacych-uchodzcow-z-ukrainy/

MIESZKANIA/ПОМЕШКАННЯ

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=168CYAtRoeK_YIEnD8PJm6dx17d09xrSN&hl=pl&ll=52.41945242233885%2C20.06891795503516&z=5

SŁOWNIK FRAZ POLSKO-UKRAIŃSKO-ROSYJSKO-ANGIELSKI/СЛОВНИК ФРАЗ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ

https://www.facebook.com/JezykoweKontrowersje/posts/152380057178105

SŁOWNIK FRAZ POLSKO-UKRAIŃSKO-ROSYJSKO-ANGIELSKI DLA WOLONTARIUSZY I RODZIN, KTÓRE PRZYJMUJĄ POD OPIEKĘ PRZYJEZDNYCH Z UKRAINY/СЛОВНИК ФРАЗ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ І СІМЕЙ,ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ПІД ОПІКУ ПРИБУЛИХ З УКРАЇНИ

https://www.facebook.com/OJRNaWostok/posts/4864572526964381

SŁOWNICZEK PRZYDATNYCH SŁÓW I ZWROTÓW/СЛОВНИК ПОТРІБНИХ СЛІВ І ЗВОРОТІВ

https://www.facebook.com/JezykoweKontrowersje/posts/152094350540009

GRUPY NA FACEBOOKU /ГРУПИ НА ФЕЙСБУЦІ

OLKUSZ POMAGA UKRAINIE/ОЛЬКУШ ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ

https://www.facebook.com/groups/759346225039960/

 

 • UBRANIA, BUTY … I INNE. POSZUKUJĘ / ODDAM./ОДЯГ,ВЗУТТЯ….ТА ІН.ШУКАЮ/ВІДДАМ

https://www.facebook.com/groups/759346225039960/posts/762502158057700/

 

 • PRACA DLA OSÓB Z UKRAINY: DAM PRACĘ / SZUKAM PRACY/РОБОТА ДЛЯ ОСІБ З УКРАЇНИ:ДАМ РОБОТУ/ШУКАЮ РОБОТУ

https://www.facebook.com/groups/759346225039960/posts/761890894785493/

 

 • MIEJSCA ZBIÓREK RZECZY DLA UKRAINY (CAŁY POWIAT OLKUSKI)/МІСЦЯ ЗБОРУ РЕЧЕЙ  ДЛЯ УКРАЇНИ(ЦІЛИЙ ОЛЬКУШСЬКИЙ РАЙОН)  

 

https://www.facebook.com/groups/759346225039960/posts/759354265039156/

UKRAINA W SERCU BUKOWNA/УКРАЇНА В СЕРЦІ БУКОВНА

https://www.facebook.com/groups/997456191174321/

PODAJĘ DŁOŃ UKRAINIE – TRANSPORT, NOCLEG, WSZELKA POMOC – ДАЙ РУКУ УКРАЇНІ-ТРАНСПОРТ,НОЧІВЛЯ,БУДЬ-ЯКА ДОПОМОГА

https://www.facebook.com/groups/321268766696111/
https://www.facebook.com/luxmed/posts/5556062677743599

URZĘDY W POWIECIE OLKUSKIM/УЖЕНДИ В ПОВІТІ ОЛЬКУШСЬКИМ

URZĄD MIASTA I GMINY W OLKUSZU /МІСЬКИЙ ВІДДІЛ В ОЛЬКУШІ

https://www.umig.olkusz.pl

STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU /СТАРОСТВО ПОВІТУ ОЛЬКУША

https://www.sp.olkusz.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W OLKUSZU /БІРЖА ПРАЦІ В ОЛЬКУШІ

https://olkusz.praca.gov.pl/

URZĄD GMINY BOLESŁAW/ ВІДДІЛ ГМІНИ БОЛЕСЛАВ

https://www.gminaboleslaw.pl

URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE /МІСЬКИЙ ВІДДІЛ В БУКОВНІ

http://www.umbukowno.pl/

URZĄD GMINY KLUCZE / ВІДДІЛ ГМІНИ КЛЮЧЕ

https://gmina-klucze.pl

URZĄD GMINY TRZYCIĄŻ /ВІДДІЛ ГМІНИ ТРИЦЬОЖ

https://gminatrzyciaz.pl

URZĄD MIASTA I GMINY WOLBROM / МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ВОЛЬБРОМ

https://wolbrom.pl/

POWIATOWY URZĄD PRACY W OLKUSZU / БІРЖА ПРАЦІ В ОЛЬКУШІ

https://olkusz.praca.gov.pl

SPIS SZKÓŁ W POWIECIE OLKUSKIM/СПИСОК ШКІЛ В ПОВІТІ ОЛЬКУШСЬКИМ

http://www.spisszkol.eu/typ/?powiat=olkuski&t=publiczna

SPIS PRZEDSZKOLI W MIEŚCIE OLKUSZ/СПИСОК САДОЧКІВ В МІСТІ ОЛЬКУШ

https://przedszkolowo.pl/baza-przedszkoli/przedszkola/olkusz/4015#

POWIAT OLKUSKI DLA UKRAINY /ПОВІТ ОЛЬКУШСЬКИЙ ДЛЯ УКРАЇНИ

https://www.sp.olkusz.pl/aktualnosci/komunikaty/powiat-olkuski-dla-ukrainy

PAŃSTWOWE PLACÓWKI ZDROWIA POWIATU OLKUSKIEGO/ДЕРЖАВНІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ ПОВІТУ ОЛЬКУСЬКОГО

 • Eskulap Sp. z o.o.  ul. Kr. K. Wielkiego 110, 32-300  Olkusz/
  Link: https://eskulap-olkusz.pl/
  Tel.:  (32) 647-01-05
 • OLMED Sp. z o.o.  ul. Nałkowskiej 1, 32-300 Olkusz
  Link: https://www.olmed.olkusz.pl/kontakt
  Tel.: (32) 643 37 13 oraz 516 182 637  -Poradnia ogólna/ЗАГАЛЬНА ПОРАДНЯ
  (32) 643 37 95 oraz 572 310 535  -Poradnia dziecięca/ДИТЯЧА ПОРАДНЯ
 •  Eskulap  (koło Skarbka) ul. K.K. Wielkiego 28, 32-300 Olkusz /ЕСКУЛАП(БІЛЯ СКАРБКА)
  Link: https://eskulapolkusz.pl/
  Tel.:  (32) 647 40 30, (32) 210 98 40
 • Specjalistyczne Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego  ul. K.K. Wielkiego 64 ( wejście od tyłu budynku), 32-300 Olkusz/СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР ПСИХОТЕРАПІЇ І РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ(ВХІД В ЗАДІ БУДИНКУ)
  Link: https://cpro.org.pl/kontakt/
  Tel.: 506-916-721, 32 645-07-44
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Bolesławiu ul. Laskowska 4A, 32-329 Bolesław
  Link: brak str. internetowej przychodni/ОСЕРЕДОК ЗДОРОВ’Я В БОЛЕСЛАВЮ
  Tel.: 32 642-40-12
 • Przychodnia MEDBUK  ul. Zwycięstwa 9, 32-332 Bukowno/ПРИЙМАЛЬНЯ МЕДБУК В БУКОВНО
  Link: https://www.medbuk.com.pl/
  Tel.: (32) 642 10 33, (32) 646 03 03 , 514 109 565,
 • Przychodnia Wielospecjalistyczna  – Filia w BUKOWNIE, /ПРИЙМАЛЬНЯ БАГАТОСПЕЦІАЛІСТИЧНА-ФІЛІЯ В БУКОВНІ
  ul. Zwycięstwa 9, 32-332 Bukowno
  link: http://wol-med.pl/index.php/bukowno
  Tel.: Poradnie specjalistyczne  698-983-467, 698-983-377
 • SPZOZ w Trzyciążu, ul. Zdrowa 6, 32-353 Trzyciąż/ПРИЙМАЛЬНЯ В ТРИЦЬОЖУ
  Link: http://spzoztrzyciaz.pl/
  Tel.: (12) 3894 023, (12) 419 8881
 • SPZOZ w Trzyciążu filia w Imbramowicach, Imbramowice 140, 32-353 Trzyciąż
  Link: http://spzoztrzyciaz.pl/ /ПРИЙМАЛЬНЯ В ТРИЦЬОЖУ,ФІЛІЯ В ІМБРАМОВІЦАХ
  Tel.: (12) 3894 807
 • NZOZ „ZDROWIE” Sp. z o.o. , ul. Zawierciańska 14, 32-310 Klucze/ПРИЙМАЛЬНЯ „ЗДОРОВ’Я” КЛЮЧЕ
  Link: https://www.zdrowie-klucze.pl/p,105,kontakt
  Tel.: (32) 6428413, 660-287-460, 660-287-471
 • Miejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL-MED. Sp. z o.o. (Przychodnia Wielospecjalistyczna w Wolbromiu), ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom/МІСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТЕР  ВОЛ-МЕД(ПРИЙМАЛЬНЯ БАГАТОСПЕЦІАЛІСТИЧНА У ВОЛЬБРОМІ) Link: http://wol-med.pl/index.php/kontakt Tel.: (32) 644-10-29

PUNKTY ZBIÓREK RZECZY DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY /ПУНКТИ ЗБОРУ РЕЧЕЙ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

GMINA OLKUSZ/ГМІНА ОЛЬКУШ

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu , Al. 1000-lecia 15C /ОСЕРЕДОК ДОПОМОГИ  В ОЛЬКУШІ
  Czynny 7 dni w tygodniu,/ЦІЛОДОБОВО 7 ДНІВ В ТИЖНІ
  Poniedziałek – Piątek  w godzinach 15.00 – 20.00/ПОНЕДІЛОК-П’ЯТНИЦЯ
  Sobota, Niedziela w godzinach 12.00 – 20.00/СОБОТА,НЕДІЛЯ
 • OSP Braciejówka, Braciejówka 86  32-300 Olkusz ОСЕРЕДОК ДОПОМОГИ БРАЦЄЮВКА
  Czynne Poniedziałek w godzinach 16.00 – 20.00/ПОНЕДІЛОК
  Koordynatorzy punktu/КООРДИНАТОРИ ПУНКТУ :  Mazur Ewa tel. 515-008-676, Frączek Dariusz tel. 508-344-741
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 na Pomorzanach/ГРУПА ШКІЛЬНО-САДОЧКОВА НОМЕР 2 У ПОМОЖАНАХ
  Czynny w godzinach 7.00 – 15.00
 • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Olkuszu, ul. Polna 5/САДОЧОК АКАДЕМІЯ ПШЕДШКОЛЯКА В ОЛЬКУШУ
  Czynne Poniedziałek – Piątek w godzinach 6.30 – 17.00/ПОНЕДІЛОК-П’ЯТНИЦЯ
 • Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, ul. Nullo 29/МІСЬКИЙ ДІМ КУЛЬТУРИ В ОЛЬКУШІ
  Czynny: Poniedziałek – Piątek w godzinach 8.00 – 20.00/ПОНЕДІЛОК-П’ЯТНИЦЯ
  Sobota, Niedziela w godzinach 14.00 – 20.00/СОБОТА,НЕДІЛЯ

POWIAT OLKUSKI/ПОВІТ ОЛЬКУСЬКИЙ

 • I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, ul. Polna 8 ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ В ОЛЬКУШІ НОМЕР 1
 • II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, ul. Żeromskiego 1/ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ НОМЕР 2 В ОЛЬКУШІ
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, ul. Korczaka 7/ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЛІЦЕЙ НОМЕР 4 В ОЛЬКУШІ
 • Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu, ul. Górnicza 12/ШКОЛА №1
 • Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu, ul. Nullo 32/ШКОЛА №3
 • Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu, ul. Legionów Polski 1/ШКОЛА №4
 • Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Skalska 18 /ШКОЛА В ВОЛЬБРОМІ
 • Dom Dziecka „Dworek Marzeń” w Olkuszu, ul. Żuradzka 21 ДИТЯЧИЙ БУДИНОК „ДВОРЕК МРІЙ” В ОЛЬКУШІ
 • Bursa szkolna w Olkuszu, ul. Legionów Polski 3/ШКІЛЬНА БУРСА В ОЛЬКУШІCzynne Poniedziałek – Piątek w godzinach 7.00 – 19.00/ПОНЕДІЛОК-П’ЯТНИЦЯ
  Sobota w godzinach 9.00 – 17.00/СОБОТА

GMINA WOLBROM

Dom Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2 /БУДИНОК КУЛЬТУРИ В ВОЛЬБРОМІ
Czynny : Poniedziałek  8.00 – 13.00/ПОНЕДІЛОК
Wtorek  8.00 – 20.00/ВІВТОРОК
Środa  8.00 – 20.00/СЕРЕДА
Czwartek  8.00 – 22.00/ЧЕТВЕР
Piątek  8.00 – 22.00/ПЯТНИЦЯ
Sobota  8.00 – 22.00/СОБОТА
Niedziela  14.00 – 22.00/НЕДІЛЯ

GMINA BOLESŁAW/ГМІНА БОЛЕСЛАВ

 • Parafia Polskokatolicka w Krzykawie – Małobądzu, ul. Kmieca 9 32-329 Małobądz/ПАРАФІЯ КАТОЛИЦЬКА В КРИКАВІ
 • Budynek Gminy Bolesław, ul. Główna 58/БУДИНОК ГМІНИ БОЛЕСЛАВ
  Czynny od godziny 7.00/З 7:00
 • Delikatesy Centrum Krze/ЦЕНТЕР ДЕЛІКАТЕСИ

GMINA KLUCZE/ГМІНА КЛЮЧЕ

 • OREW na Papierni, DAWNY ZESPÓŁ SZKÓŁ NA PAPIERNI, ul. Zawierciańska 15, 35-310 Klucze/ОРЕВ НА ПАПЕРНІ КЛЮЧЕ
  Czynne Poniedziałek – Piątek  w godzinach  8.00 – 20.00 /ПОНЕДІЛОК-ПЯТНИЦЯ
 • OSP w Chechle, Plac Partyzantów 3 /ОСЕРЕДОК ДОПОМОГИ ХЕХЛЕ
  Czynne Poniedziałek – Piątek w godzinach  16.00 – 18.00/ПОНЕДІЛОК-ПЯТНИЦЯ
 • Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, ul. Osada 15
  Czynne Poniedziałek – Piątek w godzinach  8.00 – 20.00/ЦЕНТЕР ПІДТРИМКИ І ТЕРАПІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ І ЇХ СІМЕЙ

Zgłoszenia od osób oferujących miejsca w swoich nieruchomościach, z których mogliby skorzystać Ukraińcy szukający schronienia, przyjmowane są pod całodobowym numerem telefonu  608-346-786. W zgłoszeniach należy podawać m.in. : /ПРИЙОМ ВІД ОСІБ ЯКІ ДАЮТЬ МІСЦЯ В СВОЇХ НЕРУХОМОСТЯХ,З ЯКИХ МОГЛИ Б СКОРИСТАТИ УКРАЇНЦІ ЯКІ ШУКАЮТЬ ЗАХИСТУ,ПРИЙМАЮТЬСЯ ЦІЛОДОБОВО ПІД НОМЕРОМ ТЕЛ. 608-346-786
– dokładną lokalizację;/ТОЧНЕ МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ
– liczbę osób, które mogą zostać przyjęte;/КІЛЬКІСТЬ ОСІБ,ЯКІ Б МОГЛИ ПРИЙНЯТИ
– termin, od którego miejsca będą dostępne i na jaki czas./НА ЯКИЙ ЧАС ДОСТУПНЕ
Akcję koordynuję Starostwo Powiatowe w Olkuszu./ АКЦІЮ КООРДИНУЄ СТАРОСТВО ПОВІТУ В ОЛЬКУШІ.

Poszukiwani są również wolontariusze. Ich zadaniem będzie obsługa punktów, w których można składać dary. Zbiórki trwają w kilkunastu punktach w całym powiecie. Każdy chętny może się zgłosić za pośrednictwem maila : pomocukraineolkusz@gmail.com 
ШУКАЄМО ТАКОЖ ВОЛОНТЕРІВ. ДО ОБОВ’ЯЗКІВ НАЛЕЖИТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПУНКТІВ,В ЯКИХ МОЖНА ЗАЛИШАТИ РЕЧІ. ЗБІР ТРИВАЄ В КІЛЬКОХ ПУНКТАХ В ЦІЛОМУ ПОВІТІ. КОЖЕН ОХОЧИЙ МОЖЕ ЗГОЛОСИТИСЯ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ ПОЧТУ: pomocukraineolkusz@gmail.com .

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu przygotowała Bazę Informacji. Powstała baza to kompendium aktualnych i ważnych informacji, które będą pomocne w funkcjonowaniu i odnalezieniu się narodu ukraińskiego w naszym kraju i regionie. Baza również ma pomóc polskim obywatelom, którzy są chętni udzielić jakiejkolwiek pomocy. Baza będzie na bieżąco aktualizowana.
МІСЬКА БІБЛІОТЕКА В ОЛЬКУШІ ПРИГОТУВАЛА ІНФОРМАЦІЯ ДАНИХ. ВОНА МІСТИТЬ АКТУЛЬНУ І ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ,ЯКА ДОПОМОЖЕ У ФУНКЦІОНУВАННІ І ПРИСТОСУВАННІ ЛЮДЕЙ ДО УМОВ В ПОЛЬЩІ І РЕГІОНІ. БАЗА ТАКОЖ ПОВИННА ДОПОМОГТИ ГРОМАДЯНАМ ПОЛЬЩІ ЯКІ ОХОЧІ ДОПОГТИ. БАЗА БУДЕ ПОСТУПОВО ОНОВЛЮВАТИСЬ.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze