dzieci szkola

Rządowy program „Wyprawka Szkolna” obejmujący w najbliższym roku nauki uczniów z niepełnosprawnościami, funkcjonuje również w Olkuszu. Składając odpowiedni wniosek do dyrektora szkoły, w której wiedzę zdobywa niepełnosprawne dziecko, można liczyć na dofinansowanie zakupu podręczników. Termin składania odpowiednich wniosków mija 8 września.

Dofinansowanie obejmuje podręczniki do kształcenia ogólnego, w tym książki do kształcenia specjalnego lub podręczniki do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku przez ministra do spraw oświaty i wychowania. O pomoc w zakupie niezbędnych pomocy szkolnych starać się mogą rodzice uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Rządowy projekt zakłada dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, a także muzycznych, plastycznych, sztuk pięknych, czy baletowych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym, znacznym lub sprzężonymi, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub do szkoły średniej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 8 września 2016 r. do dyrekcji szkoły, do jakiej w nadchodzącym roku szkolnym uczęszczać będzie uczeń.

W roku szkolnym 2016/2017 na realizację programu „Wyprawka Szkolna” rząd przeznaczy prawie 24 miliony złotych. Szacuje się, że z tej pomocy skorzysta ponad 60 tysięcy uczniów w różnym wieku i różnymi dysfunkcjami.

Pełny regulamin programu „Wyprawka Szkolna” dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz tutaj.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze