1 czerwca w gminie Olkusz rusza realizacja unijnego projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych”. Samorząd pozyskał na ten cel 5 253 544,21 złotych dofinansowania, co w całości pokryje wszystkie działania ujęte w trzyletnim programie.

Promesy na projekty edukacyjne oraz badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wręczali wicemarszałek Łukasz Smółka i dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki. -Innowacja i pomysłowość w rozwoju i edukacji, to znaczące dla województwa małopolskiego aspekty. Wartość dofinansowania wręczanych dzisiaj promes to prawie 100 mln zł, przełoży się to na konkretne działania w całym naszym regionie. Wspieramy młodych inżynierów i rozwój najnowszych technologii. Zdobywanie kompetencji i poszerzanie umiejętności Małopolan są niezbędne i potrzebne. To stanowi o sile i potencjale naszych mieszkańców na arenie zawodowej w kraju i za granicą – mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dotacja dla gminy Olkusz została przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. – Otrzymaliśmy najwyższe dofinansowanie, przyznane w ramach tego naboru. Jest to dowód na to, że potrafimy skutecznie sięgać po zewnętrzne środki. Co jest szczególnie ważne – zasilą one nasze szkoły, znacznie poprawiając ich ofertę edukacyjną, adresowaną zarówno do dzieci potrzebujących dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz do tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i kreatywność. Warto inwestować w młodych, bo oni są naszą przyszłością – komentuje olkuski burmistrz Roman Piaśnik.

Projekt będzie realizowany przez trzy lata w dwunastu placówkach. Są to: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 10, Szkoła Podstawowa w Braciejówce, Szkoła Podstawowa w Gorenicach, Szkoła Podstawowa w Osieku, Szkoła Podstawowa w Zedermanie.

Wymienione szkoły zyskają wiele pomocy dydaktycznych, m. in. wyposażenie pracowni komputerowych, przyrodniczych i językowych; tablety czy tablice interaktywne. Zgodnie z założeniami projektu zostaną utworzone lub doposażone gabinety terapeutyczne i pedagoga szkolnego. Olkuskie placówki w ramach programu planują również współpracę z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Rolniczym i Akademia Górniczo-Hutniczą.

Dla uczniów przewidziano szereg zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, języków obcych, programowania z elementami grafiki komputerowej, a także dodatkowych: kształtujących zdolności matematyczne i logicznego myślenia, szachowych, informatycznych, ćwiczenia uwagi i radzenia sobie ze stresem, z kreatywności i współpracy grupowej – taniec nowoczesny, koła przyrodnicze, koła językowe, nauka robotyki, Creative English dla uczniów, Szkoła Liderów Euroweek oraz trening umiejętności społecznych. Młodzież będzie uczestniczyć w różnego rodzaju wycieczkach edukacyjnych, m. in. do teatrów czy muzeów.

Projekt zakłada także podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli poprzez kursy czy studia podyplomowe z: logopedii, neurologopedii, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej.

Projekt potrwa do końca lipca 2023 roku.

Fot. UMiG Olkusz

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o