tomsia grzegorz

Materiał sfinansowany przez KWW Porozumienie Dla Ziemi Olkuskiej
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej

W Porozumieniu możemy więcej!

Proponujemy i zrealizujemy dla Miasta i Gminy Olkusz i Powiatu Olkuskiego

 • W zakresie zbiorowych potrzeb szczególną troską otoczymy:

  • Ochronę zdrowia i politykę prorodzinną, w tym opiekę socjalną, medyczną i prawną

  • Pomoc społeczną i wspieranie rodziny oraz osób niepełnosprawnych

  • Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców

 • Podniesiemy na wyższy poziom współpracę i działalność na rzecz organizacji pozarządowych

 • Poprawimy stan gminnych dróg, ulic, chodników, placów i parkingów

 • We współpracy i w uzgodnieniu z wszystkimi gminami powiatu poprawimy stan dróg powiatowych

 • W ścisłej współpracy międzygminnej i powiatowej usprawnimy organizację ruchu drogowego

 • i polepszymy organizację lokalnego transportu zbiorowego

 • Rozwiniemy tereny rekreacyjne i wprowadzimy nowe atrakcje i urządzenia sportowe dostępne dla każdego mieszkańca

 • Zbudujemy ścieżki rowerowe

 • Zadbamy o zieleń

 • Poprawimy stan gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej

 • Rozszerzymy działalność instytucji kultury i zwiększymy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

 • Rozwiążemy problemy edukacji publicznej

 • Uruchomimy gminne budownictwo mieszkaniowe

 • Zaktualizujemy Studium i Plany Zagospodarowania Przestrzennego, aby dać silny impuls rozwojowy dla nowych, nieuciążliwych dla środowiska inwestycji, do tworzenia nowych miejsc pracy i lepszej możliwości zamieszkania

 • Zrealizujemy inwestycje dla poprawy zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku

 • Podejmiemy skuteczną walkę ze smogiem

 • Nie dopuścimy do tworzenia wysypisk i składowisk materiałów niebezpiecznych

 

Naszym kandydatem na burmistrza Olkusza jest Grzegorz Tomsia {jcomments off}

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o