fb

W środę w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach odbyły się warsztaty dla klas I-V i spotkanie informacyjno-edukacyjne dla rodziców organizowane w ramach projektu „Pozytywne relacje, czyli Ja i Ty w szkole – bezpieczne i przyjazne środowisko szkolne” współfinansowanego ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Spotkania prowadzili trenerzy z Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.      
Uczniowie klas I – III uczestniczyli w warsztatach ,,Pokonać stworka agresorka”. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób należy rozwiązywać problemy, które ich spotykają w szkole, domu czy też w środowisku rówieśniczym. Uczyły się rozpoznawać emocje u innych osób oraz reagować bez agresji w sytuacjach konfliktowych. Poruszony został również  problem cyberprzemocy. Założeniem merytorycznym było uświadomienie przyczyn agresji, zdobycie umiejętności wyrażania swoich emocji, szczególnie tych trudnych, kształtowanie postaw wolnych od przemocy i agresji.

fb1

Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w warsztatach „Wybieram spokój”  mających  na celu kształtowanie u uczniów postaw zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze złością, stresem i frustracją. Podczas spotkania trener kładł nacisk na rozwój zachowań asertywnych oraz uświadamianie konsekwencji swoich działań.  Celem warsztatów było poznanie przyczyn i źródeł agresji, uświadomienie konsekwencji działań agresywnych, zdobycie umiejętności wyrażania swoich emocji, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów na drodze porozumienia.
W tym samym dniu odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców „Komunikacja – jak trafić do dziecka”. Celem spotkania było pogłębianie wiedzy na temat komunikacji oraz trudności z niej wynikających, zwrócenie szczególnej uwagi na komunikacje werbalną i  niewerbalną, ukazanie jej znaczenia w procesie wychowawczym, uczenie rozpoznawania barier komunikacyjnych oraz rozwijanie metod aktywnego słuchania.
Już niebawem odbędą się warsztaty dla uczniów klas VI oraz dla nauczycieli.

Anna Konieczniak

fb2

fb4

fb5

fb6

fb7

fb8

fb9

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze