e mail

Artykuł sponsorowany
W  związku z faktem, iż artykuł w „Pulsie Olkusza”: „Zdrada na prawicy …” w swej całej rozciągłości „mijał się z prawdą” i faktami, mieszkańcom Gminy Olkusz należy się wyjaśnienie. Kategorycznie nie zgadzamy się z zawartymi informacjami  w tym artykule i w związku z tym postaramy się przedstawić na nie nasze odpowiedzi poniżej.

 

1. PULS OLKUSZA: „Kilka tygodni wcześniej stanowiska przewodniczących komisji stracili radni: Michał Mrówka, Wojciech Panek oraz Józef Filas.”

A JAK WYGLĄDA PRAWDA:
W protokole NR XIV/2016 z XIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5.02.2016 czytamy: „5 lutego 2016 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji i ze składu Komisji Lokalowej radny – Pan Józef FILAS” a dalej czytamy:
(Wszyscy wnioskodawcy wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad w zakresie: przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji i ze składu Komisji Lokalowej radnego – Pana Józefa FILASA.)
Rada w głosowaniu jawnym (przy 21 głosujących) jednogłośnie przyjęła wniosek o poszerzenie porządku obrad o pkt. dot.: przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji i ze składu Komisji Lokalowej radnego – Pana Józefa FILASA
Rada w głosowaniu jawnym (przy 21 głosujących) jednogłośnie przyjęła rezygnację z pełnienia funkcji i ze składu Komisji Lokalowej radnego– Pana Józefa Filasa.
Czy złożenie dobrowolnie przez Radnego rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego można nazwać „stratą komisji” podczas gdy 3 krotnie jednogłośnie koledzy Radnego J.Filasa z Klubu PiS głosują „ZA” w tym za wyborem Radnej Ewy Kiełtyki na funkcję „oddaną” przez radnego z PiS?
W dalszej części protokołu i z filmów zamieszczonych na Internecie wynika, że Radny Michał Mrówka został odwołany: 10 głosami za, 9 przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się. Radny Wojciech Panek został odwołany:; 10 głosami za, 7 przeciw i 2 wstrzymującymi się. Trzeba podkreślić, że na sali podczas głosowania nad odwołaniem radnego Panka nie było obecnego radnego Michała Mrówki z PiS, który chwilę przed głosowaniem opuścił salę obrad.
Wszystkie wnioski o odwołanie w/w radnych były złożone przez grupę radnych wnioskodawców podczas XIV Sesji Rady Miejskiej Olkusza a uzasadnienie zostało przedstawione przez jednego z nich jako złamanie dżentelmeńskich umów między radnymi w dniu 5 lutego 2016. Radni Klubu „Wspólnie dla Olkusza”, nie głosowali „ZA” odwołaniem radnych Mrówki i Panka.

2. PULS OLKUSZA: „O tym, że Wojciech Ozdoba ma stracić funkcję wiadomo było już od dłuższego czasu. Wojciech Ozdoba pozostał na stanowisku tylko dlatego, że w poprzednich głosowaniach zabrakło dyscypliny po stronie radnych PO, SLD oraz tych, którzy postanowili wystąpić z klubu prawicy. Tym razem jednak dyscyplina głosowania była żelazna.

A JAK WYGLĄDA PRAWDA:
Odwołanie Radnego Ozdoby jest konsekwencją złożenia wniosku przez radnego Janusza Dudkiewicza na sesji w dniu 29.04.2016 roku.
Nasze głosowanie za jego odwołaniem, było odpowiedzią na działania podjęte przez radnego Ozdobę od połowy 2015 roku do kwietnia 2016 roku w stosunku do radnych jeszcze klubu PiS a potem klubu Wspólnie dla Olkusza. To odwołanie jest również konsekwencją działań jakie podejmowali pozostali radni PiS w stosunku do klubu Wspólnie dla Olkusza, mimo iż dążył on do porozumienia z PiS w Radzie Miejskiej w celu utrzymania status QUO Olkuskiej prawicy a nawet poprawy jej sytuacji.
Po XIV sesji Rady Miejskiej, w kuluarach mówi się, że już w połowie roku 2015 doszło do rozmów a w konsekwencji do porozumienia radnych klubu PiS z innymi dwoma klubami w Radzie Miejskiej w celu zmian w prezydium rady, skierowanego przeciw naszemu Klubowi. Konsekwencją tego porozumienia było odwołanie Radnej Małgorzaty Bień z funkcji przewodniczącej, w okolicznościach jakie opisaliśmy poniżej.
Z naszej strony więc działania jakie podjęliśmy i w czasie XIV i XV sesji rady miejskiej były podyktowane obroną i wzmocnieniem pozycji naszego klubu w Radzie Miejskiej.

3. PULS OLKUSZA: „Największe zdziwienie może budzić postawa radnych: Małgorzaty Bień, Henryka Gamrata, Michała Masłowskiego, którzy pomimo tego, że startowali z listy PiS-u bez mrugnięcia okiem odwołali swojego niedawnego kolegę”.

A JAK WYGLĄDA PRAWDA:
Autor odnosząc się do zdarzenia z dnia 29.04.2016r. zapomniał wspomnieć o „ZAGINIONYM RADNYM KLUBU PiS” Tomaszu Zaborowskim, który dnia 5 lutego 2016r. na sesji pojawił się na początku, podpisał listę i zniknął na czas głosowania nad odwołaniem Przewodniczącej Rady Miejskiej w Olkuszu Pani Małgorzaty Bień swojej koleżanki z PiS. Swoim wyjściem z sesji zrezygnował z głosowania pomimo, wcześniejszych deklaracji współpracy. Co więcej tylko 8 radnych zagłosowało przeciw odwołaniu swojej koleżanki z zaszczytnej funkcji Przewodniczącej Rady. Czytamy więc w protokole z sesji: Rada w głosowaniu tajnym, (przy 19 głosujących) 11 głosami za, 8 głosami przeciwnymi oraz przy braku głosów wstrzymujących się podjęła Uchwałę Nr XIV/230/2016 o odwołaniu przewodniczącej. Siły klubu Wspólnie dla Olkusza podczas tego głosowania to 5 radnych a Klubu PiS i Niezależni 4 radnych (jeden z radnych PiS zaginął). Niestety ze względu na tajność głosowania nie wiemy kto był nielojalnym wobec nas.
Na szczęście zaginiony Radny Klubu PiS szybko odnalazł się jeszcze tego samego popołudnia. Musiał to uczynić i zagłosować, ponieważ w kolejnym punkcie było głosowanie w sprawie wyboru Nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu a tutaj już podano nowe kandydatury: Jan Kucharzyk i Wojciech Panek.
Tylko dzięki „pojawieniu się „zaginionego” radnego ilość głosów rozłożyła się równomiernie. Taka sytuacja sprawiła, że na sesji tej nie został wybrany przewodniczący.
Gdyby radni PiS zmobilizowali się wcześniej podczas głosowania za odwołaniem Radnej Małgorzaty Bień tak jak w czasie późniejszego głosowania na przewodniczącego (za kandydaturą Wojciecha Panka), przedstawiciel PiS wciąż byłby przewodniczącym prezydium a pozycja tego ugrupowania byłaby dziś znacznie lepsza. Konsekwencje tej sytuacji opisujemy poniżej.

4. PULS OLKUSZA: „Obecnie klub Prawa i Sprawiedliwości jako jedyny nie posiada przedstawiciela ani wśród przewodniczących komisji ani w prezydium Rady”.

JAK WYGLĄDA PRAWDA:
Konsekwencją działań członków i liderów PiS jest stopniowy powolny rozpad koalicji z 15 radnych do klubu radnych „PiS i niezależni” w lutym 2016 r. Należy podkreślić, iż właśnie w momencie odwołania Przewodniczącej Bień Klub „PiS i Niezależni” działał jeszcze w koalicji z Radnym Grzegorzem Tomsią, który pełnił i nadal pełni funkcję w-ce Przewodniczącego Rady. Ponadto nie trudno szukać winnych tej sytuacji, kiedy Przedstawiciele klubu PiS sami składali rezygnacje z pełnionych funkcji „obrażając się na wszystkich o wszystko”. Przypomnijmy: Radny Józef Filas zrezygnował z funkcji przewodniczącego komisji Lokalowej na rzecz radnej Ewy Kiełtyki, Radny Ozdoba zrezygnował z komisji Sportu i Turystyki a radny Mrówka przed opuszczeniem Sali obrad złożył rezygnację z „uczestniczenia” w komisjach budżetowej i rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
Te decyzje osłabiły pozycję Klubu Radnych PiS w olkuskiej Radzie Miejskiej. Podkreślamy więc, że utrata pozycji w Radzie Miejskiej jest tylko i wyłącznie konsekwencją prowadzonej przez liderów PiS polityki.

Podsumowując
Wspomniany powyżej artykuł PULSU OLKUSZA zawiera nieprawdę. Jest on próbą wybielenia działań jakie podejmowano w olkuskim PiS w kierunku jego rozbicia i osłabienia jego pozycji w Radzie Miejskiej Miasta Olkusza jak i w całym powiecie. Przypomnijmy tylko fakt, że Klub PiS w listopadzie 2014 roku po wygranych wyborach utworzył szeroką koalicję 15 radnych w Radzie Miasta i mógł mieć wpływ na rządy w mieście poprzez oferowaną funkcję wiceburmistrza dla jednego z liderów PiS. Nigdy dotąd olkuska prawica nie była w tak dobrej sytuacji. Jednak jak już dziś wiadomo zwycięstwo zostało całkowicie zaprzepaszczone.
Chcieliśmy podkreślić, że radni klubu „Wspólnie dla Olkusza” deklarowali cały czas od momentu powstania klubu, chęć współpracy z radnymi Klubu PiS. Wyrażało się to w trwających wiele godzin rozmowach i negocjacjach. Wyrażało się to również w naszych postawach podczas głosowań, w których wspieraliśmy radnych PiS.
Atak przeprowadzony na nas w Pulsie Olkusza jest sam w sobie dowodem na to, że na olkuskiej prawicy dzieje się źle. Nie ma woli współpracy ze strony PiS a trwanie w opozycji jest dla tego ugrupowania lub raczej polityków komfortowe. Niestety jest to skrzętnie wykorzystywane przez jej przeciwników.

Radni Miasta i Gminy Olkusz „Wspólnie dla Olkusza”
– Małgorzata Bień, Małgorzata Postołek, Michał Masłowski,
Apolinary Ćwieczek
oraz Henryk Gamrat

Źródło: Protokół nr XIV/2016z XIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu, która odbyła się w dniu 5 lutego 2016 roku). Przegląd Olkuski Zmiany w  radzie miejskiej Olkusza TV 12.02.2016  Olkusz TV, Odwołanie przewodniczącej Rady Miejskiej Olkusza, 5.02.2016r.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
77 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
KATON
KATON
7 lat temu

Puls Olkusza to gazeta PiSowska, która moderacja we wszystkim i o wszystkim tak jak reżimowe media. szkoda, że standardy białoruskie i kremlowskie znalazły zastosowanie w działaniach polskiej partii, która miała szanować prawo i działać sprawiedliwie. Sprawiedliwość ma być według nich dla nich, a prawo chronione wcale nie jest, chyba że do pilnowania ojca chrzestnego. Według Pulsu Olkusza były zwolennik SLD i Kwaśniewskiego obecny poseł Osuch zwrócił się z wnioskiem w sprawie sygnalizacji świetlnej do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o pilne zajęcie się tematem zatorów, które tworzyły się na najruchliwszej arterii miasta – ul. Kościuszki. Nie wiem czy to jest faktycznie prawda. Przez ostatni rok bycia w parlamencie Jacek Osuch kilka razy tylko brał czynny udział w wystąpieniach, jego czynność parlamentarna poselska to głównie składanie papierków i pilnowanie aby nikt krzywdy Ojcu Chrzestnemu i jego świcie nie zrobił. Przypomnieć warto jak robił ostatnio niczym za BORowca podczas klęczarni na Wawelu…. a potem szybkie spier…nie bo tłum by mu krzywdę zrobił.
Władza sie skończy, kiedyś słuch zaginie. Tylko w więzieniach miejsc zacznie brakować. Ale „bydleta klękają i cuda ogłaszają”

janek z 4 pac.
janek z 4 pac.
8 lat temu

[quote name=”maciekmaciek”]Po artykule widać, że ci ludzie którzy odeszli z klubu PiS tak naprawdę zostali przez te młode bezzębne wilczki swoimi wewnętrznymi rozgrywkami zmuszeni do ewakuacji. Usunęli osoby, które przez lata pracowały dla partii, Osucha i Kmity. A to tylko dla tego, że młodziakom się zamarzyły większe stanowiska w radzie i nie tylko. Piłsudski by wam powiedział: Panowie kury wam …….. wyprowadzać.
Najpierw wyniki, potem stanowiska.[/quote].

dziesiątka
dziesiątka
8 lat temu

Przegląd zarabia na wejściach.Trafił w temat.

500+
500+
8 lat temu

Cały Olkusz z was się śmieje, wy pisowscy czarodzieje !!!! , że tak nawiążę i lekko zmodyfikuję okrzyk klasyka.

bruner
bruner
8 lat temu

[quote name=”J23″][quote name=”leo”][quote name=”500+”]Znowu wojna w olkuskim PIS. Jak się prezes Jarosław o tym dowie, to jeszcze gotów rozwiązać struktury partii w Olkuszu. SLD i PO nic nie muszą robić tylko czekać na kolejne walki na prawicy. Olkuszanie patrzą na to z politowaniem. Wyniki następnych wyborów samorządowych mogą być zaskakujące.[/quote]
Cały problem że w Olkuszu nie ma PiSu , lecz jest to zlepek przypadkowych , pysznych i bezideowych ludzi rządnych władzy i pieniędzy. Szczególnie wyróżnili się tu młode wilki którzy rozbili jedność w klubie i doprowadzili do jego rozpadu. Trzeba przyznać że burmistrz świetnie rozegrał przeciwników , a zaczęło się od awansu Kmity i dalej już poleciało bo słabymi i bezideowymi bardzo łatwo jest manipulować.[/quote]
ŚWIĘTA PRAWDA. Przejeżdżałem Kantego i widziałem, że mają zjazd w gołębniku. Wybierają się by dalej kupczyć i jątrzyć w olkuskiej prawicy. Jestem ciekaw czy można gołębnik wykorzystywać do celów politycznych. Co mówi statut Związku Gołębia Pocztowego.[/quote]
Jocie 23 co tak nosiło cię po mieście w piątkowy wieczór? Trzeba było przypadkowo zajechać do okulisty, zamiast zaglądać gołębiarzom w okna. Wzrok cię zawodzi i nie nadajesz się już na kapusia. 😆

do odsłuchu
do odsłuchu
8 lat temu

[quote name=”prawda”]Dopiero będzie jazda jak się ukażą taśmy prawdy, ferajna z pisu to się chyba pod ziemię zakopie.[/quote]
Rozmowy kontrolowane – chłopaki nie mają nic do stracenia, uważają że powinno się prezydium i radę przemodelować. Druga strona im daje wiceprzewodniczącego i dwie lub trzy komisje. A komisja Kultury i Zabytków jeszcze …… . Nie musi to być porozumienie na piśmie tylko cicha współpraca itd, itd. Ciekawe czyje to są słowa ?. Taśmy prawdy do odsłuchania.

Nadszedł czas, chyba ktoś tu popłynie.

TT88
TT88
8 lat temu

I takie młode szczawie chciały opanować Olkusz, przejąć władzę kosztem innych o wiele bardziej zasłużonych. Rozpoczęli wojnę wewnętrzną aby osiągnąć cel, który nazywa się władza. I jeszcze chcieli to robić z Dudim, którego opisują bardzo negatywnie w rozmowach i we wszystkich postach. I to wszystko za przyzwoleniem wierchuszki partyjnej w gminie. I jeszcze piszą, że doniosą na niego do NIK. Debilizm do kwadratu.

centuś
centuś
8 lat temu

[quote name=”3e2e43256″]Cwaniaki odwołali Bieniową, żeby przewodniczącym został Panek. Czyli od samego początku chodziło im o zmiany w prezydium rady. Młodzi są bezwzględni co niekiedy przyczynia się do ich upadku jak w tej konkretnej sytuacji. Dobrze, że prawda z pomocą Przeglądu dociera do społeczeństwa.[/quote]
Ale się chcieli urządzić. Zdrada na samym szczycie i jeszcze mają czelność udawać, że to oni są pokrzywdzeni.

LUUppoo
LUUppoo
8 lat temu

[quote name=”ZIKO”][quote name=”Lolek”]Pisiorki widzę minusują komentarze 🙂
Ale macie Piaskownice w tym Olkuszu. Tak ogólnie z zewnątrz wygląda to tak, że PiS przegrał wszystko, nie ma PiSu w Olkuszu. Kmita odwalił z KRUSem, Osuch jest od pokazywania się nie od roboty, młode wilczki piszczą, a ograł ich wszystkich stary wyjadacz Dudi, który za 2 lata strzeli Romanowi takie kuku, że ten z podziwu nie wyjdzie 🙂
Współczuje wam Olkuszanie. Naprawdę wam współczuję …[/quote]
takie kuku ze nawet stary wyżeracz dudi sie nie polapie tylko NIK moze zatamowac zapędy Romka i Dudiego[/quote]
Potraficie tylko donosić, straszyć a w efekcie końcowym lądujecie na dnie.

ZIKO
ZIKO
8 lat temu

[quote name=”Lolek”]Pisiorki widzę minusują komentarze 🙂
Ale macie Piaskownice w tym Olkuszu. Tak ogólnie z zewnątrz wygląda to tak, że PiS przegrał wszystko, nie ma PiSu w Olkuszu. Kmita odwalił z KRUSem, Osuch jest od pokazywania się nie od roboty, młode wilczki piszczą, a ograł ich wszystkich stary wyjadacz Dudi, który za 2 lata strzeli Romanowi takie kuku, że ten z podziwu nie wyjdzie 🙂
Współczuje wam Olkuszanie. Naprawdę wam współczuję …[/quote]
takie kuku ze nawet stary wyżeracz dudi sie nie polapie tylko NIK moze zatamowac zapędy Romka i Dudiego

maciekmaciek
maciekmaciek
8 lat temu

Po artykule widać, że ci ludzie którzy odeszli z klubu PiS tak naprawdę zostali przez te młode bezzębne wilczki swoimi wewnętrznymi rozgrywkami zmuszeni do ewakuacji. Usunęli osoby, które przez lata pracowały dla partii, Osucha i Kmity. A to tylko dla tego, że młodziakom się zamarzyły większe stanowiska w radzie i nie tylko. Piłsudski by wam powiedział: Panowie kury wam …….. wyprowadzać.

Najpierw wyniki, potem stanowiska.

Ramona
Ramona
8 lat temu

[quote name=”Kolega Henia”]Ciekaw jestem ile kosztowały podatnika ogłoszenia sponsorowane Burmistrza Piaśnika od początku tej kadencji… I do jakiej prasy najwięcej kasy poszło. To chyba będzie odpowiedź na pytanie… kto nie ze mną – tego zniszczę. No i niszczy po kolei wszystko…
Tylko kto przywróci Olkusz ze zgliszczy…[/quote]
Do waszego brukowca nikt nie daje artykułów sponsorowanych bo nie jesteście wiarygodni. Przegląd jest bardziej obiektywny i nie zamieszcza rzucanych kalumnii i oszczerstw dla partyjnego populizmu.

Lolek
Lolek
8 lat temu

Pisiorki widzę minusują komentarze 🙂
Ale macie Piaskownice w tym Olkuszu. Tak ogólnie z zewnątrz wygląda to tak, że PiS przegrał wszystko, nie ma PiSu w Olkuszu. Kmita odwalił z KRUSem, Osuch jest od pokazywania się nie od roboty, młode wilczki piszczą, a ograł ich wszystkich stary wyjadacz Dudi, który za 2 lata strzeli Romanowi takie kuku, że ten z podziwu nie wyjdzie 🙂
Współczuje wam Olkuszanie. Naprawdę wam współczuję …

cdn..
cdn..
8 lat temu

[quote name=”cdn…”]Czytaliście lizusowski artykuł Wioli Woźniczko? Prawie 100-letni radny Ryza zapomniał dodać, że poprzedni przewodniczący „politolog” przez 10(dziesięć) lat interesował się na bieżąco komunikacją miejską: natomiast „nauczyciel” pracował wcześniej w Urzędzie Marszałkowskim w wydziale transportu osób, był prezesem w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Olkuszu.[/quote]
Przewodniczący „eksternistyczny politolog” to znał się tak na komunikacji miejskiej jak ten „uśpiony pasażer”, którego za jego czasów on wyciągnął z kapelusza. Jestem ciekaw kto grał tego „uśpionego pasażera” czy on sam czy kolega radny, którego on zatrudnił. Dzieciaki bez wykształcenia w tym kierunku próbują sił i nic im z tego nie wychodzi. Najlepszym przewodniczącym byłby pan Stanisław Łydka, na pewno dbałby o sprawy naszej gminy a nie jak poprzednicy dostali stanowiska jako zsyłka polityczna. Dlatego ostatni tak szybko uciekł z tego stanowiska bo wiedział, że nie da rady starym wyjadaczom z innych gmin. Był za młody i za cienki.

cdn...
cdn...
8 lat temu

Czytaliście lizusowski artykuł Wioli Woźniczko? Prawie 100-letni radny Ryza zapomniał dodać, że poprzedni przewodniczący „politolog” przez 10(dziesięć) lat interesował się na bieżąco komunikacją miejską: natomiast „nauczyciel” pracował wcześniej w Urzędzie Marszałkowskim w wydziale transportu osób, był prezesem w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Olkuszu.

MIRO
MIRO
8 lat temu

Jak chcecie populiści z pisowni to wam się odstąpi czyszczenie stawu przy Nullo z mułu. Wybierzcie muł za darmo jak to będzie robiło Stowarzyszenie Wędkarskie Pomorzany, tylko nie zapomnijcie go zabrać ze sobą. A jak ten muł zabierzecie już ze sobą to zakopcie się w tym mule, gdzieś za miastem by was już w mieście nikt nie oglądał.

pekas
pekas
8 lat temu

[quote name=”oman”][quote name=”Monika T.”]Problemem dla pisu jest Mrofka. Zawsze szkodził i szkodzi klubowi, bo to jest zły człowiek, bezideowy, chytry na many, Jest potrzebny decydentom do atakowania innych. Wykorzystają go i porzucą jak stare gacie. Ten człowiek po tej kadencji będzie stracony i za sobą pociągnie resztę. Ci myślący, jeżeli są w tym klubie mogą jeszcze zejść z drogi wojny ze wszystkimi ale muszą odstawić Mrofkę.[/quote]

Za to pan radny z Kluczewskiej robi wszystko altruistycznie i charytatywnie i wcale kasy nie kręci lub będzie kręcił na:
– administrowaniu lokalami mieszkalnymi i cmentarzem
– utrzymaniem zieleni w mieście
– zakupie działki dla syna na Gliniankach
– oczyszczaniu stawu przy Nullo.
Czy o czymś zapomnieliśmy?[/quote]
Tak, zapomnieliście dodać, że jesteście największymi populistami, nierobami w tej radzie, którzy umieją tylko burzyć i w dodatku upadliście na samo dno przez swoje krętactwa i już nic nie znaczycie. Kto jest temu winny ?. Odpowiedź, wasza głupota i ci niby „gracze”, z którymi nikt nie chce rozmawiać bo od lat nie dotrzymują słowa. Mogliście mieć gminę i powiat a tak to macie drwiny i śmiechy z was wszystkich.

zatroskany
zatroskany
8 lat temu

[quote name=”yakow”][quote name=”ROY”]PIS już w OLkuszu nie istnieje.[/quote]
Problem są przewodniczący struktur gminnych i powiatowych. Cały Kraków z was się śmieje.[/quote]
Panie Osuch i Panie Kmita dokąd to wszystko chcecie zaprowadzić. A, gdzie dobro gminy i jej mieszkańców.

yakow
yakow
8 lat temu

[quote name=”ROY”]PIS już w OLkuszu nie istnieje.[/quote]
Problem są przewodniczący struktur gminnych i powiatowych. Cały Kraków z was się śmieje.

ROY
ROY
8 lat temu

PIS już w OLkuszu nie istnieje.

3e2e43256
3e2e43256
8 lat temu

Cwaniaki odwołali Bieniową, żeby przewodniczącym został Panek. Czyli od samego początku chodziło im o zmiany w prezydium rady. Młodzi są bezwzględni co niekiedy przyczynia się do ich upadku jak w tej konkretnej sytuacji. Dobrze, że prawda z pomocą Przeglądu dociera do społeczeństwa.

Kabaret Limo
Kabaret Limo
8 lat temu

A, tacy mieli być bardzo czyści, jedyni sprawiedliwi a okazało się, że się babrają w polityce razem ze swoim nieudolnym kierownictwem partyjnym. Panowie radni z PiS opamiętajcie się bo ludzie was wybrali, żebyście dla nich pracowali a nie dla swoich partyjnych bossów. Zacznijcie współpracować z większością w radzie bo to wasz obowiązek, za to bierzecie dietę, która jest wam wypłacana z naszych podatków.

iweco
iweco
8 lat temu

Jesteście panowie z pisu ugotowani na twardo.

g...o prawda
g...o prawda
8 lat temu

[quote name=”prawda”][quote name=”Monika T.”]Problemem dla pisu jest Mrofka. Zawsze szkodził i szkodzi klubowi, bo to jest zły człowiek, bezideowy, chytry na many, Jest potrzebny decydentom do atakowania innych. Wykorzystają go i porzucą jak stare gacie. Ten człowiek po tej kadencji będzie stracony i za sobą pociągnie resztę. Ci myślący, jeżeli są w tym klubie mogą jeszcze zejść z drogi wojny ze wszystkimi ale muszą odstawić Mrofkę.[/quote]
Rozmowy kontrolowane – chłopaki nie mają nic do stracenia, uważają że powinno się prezydium i radę przemodelować. Druga strona im daje wiceprzewodniczącego i dwie lub trzy komisje. A komisja Kultury i Zabytków jeszcze …… . Nie musi to być porozumienie na piśmie tylko cicha współpraca itd, itd. Ciekawe czyje to są słowa ?. Taśmy prawdy do odsłuchania.[/quote]

Taką propozycję mógł złożyć Pan Oberbürgermeister Janusz. Myślał, że podporządkuje sobie młodych za stołki, zapominając, że to PiS wprowadził największą ilość radnych i miał prawo mieć swojego Przewodniczącego, a taki za nieudolną Panią Koko był.

JFK
JFK
8 lat temu

Po artykule widać, że ci ludzie którzy odeszli z klubu PiS tak naprawdę zostali przez te młode bezzębne wilczki swoimi wewnętrznymi rozgrywkami zmuszeni do ewakuacji. I to usunęli osoby, które przez lata pracowały dla partii, Osucha I Kmity. A to tylko dla tego, że młodziakom się zamarzyły większe stanowiska w radzie i nie tylko. Piłsudski by wam powiedział: Panowie kury wam …….. wyprowadzać.

Antek
Antek
8 lat temu

PIS tylko umie burzyć a nie budować oni nie mogą już nigdy współrządzić w miesćie i powiecie/

prawda
prawda
8 lat temu

[quote name=”Monika T.”]Problemem dla pisu jest Mrofka. Zawsze szkodził i szkodzi klubowi, bo to jest zły człowiek, bezideowy, chytry na many, Jest potrzebny decydentom do atakowania innych. Wykorzystają go i porzucą jak stare gacie. Ten człowiek po tej kadencji będzie stracony i za sobą pociągnie resztę. Ci myślący, jeżeli są w tym klubie mogą jeszcze zejść z drogi wojny ze wszystkimi ale muszą odstawić Mrofkę.[/quote]
Rozmowy kontrolowane – chłopaki nie mają nic do stracenia, uważają że powinno się prezydium i radę przemodelować. Druga strona im daje wiceprzewodniczącego i dwie lub trzy komisje. A komisja Kultury i Zabytków jeszcze …… . Nie musi to być porozumienie na piśmie tylko cicha współpraca itd, itd. Ciekawe czyje to są słowa ?. Taśmy prawdy do odsłuchania.

GMK
GMK
8 lat temu

Panowie,KMITAi OSUCH zrezygnujćie z funkcji przewodniczących bo się niie nadajecie.Rozwalilisćie PIS w Olkuszu.

taki tam
taki tam
8 lat temu

[quote name=”Monika T.”]Problemem dla pisu jest Mrofka. Zawsze szkodził i szkodzi klubowi, bo to jest zły człowiek, bezideowy, chytry na many, Jest potrzebny decydentom do atakowania innych. Wykorzystają go i porzucą jak stare gacie. Ten człowiek po tej kadencji będzie stracony i za sobą pociągnie resztę. Ci myślący, jeżeli są w tym klubie mogą jeszcze zejść z drogi wojny ze wszystkimi ale muszą odstawić Mrofkę.[/quote]
oj wielki wróg Mrofki się odezwał, mniej jadu Moniczko tylko spokój nas uratuje, wyluzuj nienawiść zabija.

gupi baca
gupi baca
8 lat temu

[quote name=”JO DO BACY”]Baco to to w koncu rzadzi Olkuszem .Burmistrz jest z pisu czy z po.Baco. madry z ciebie czlowiek.[/quote]
Duduś panocku, Duduś.

Maniek
Maniek
8 lat temu

Klub Wspólnie dla Olkusz oszukuje mieszkańców zamieszczonym artykułem w Przeglądzie Olkuskim. Nawet nie macie honoru aby zrzec się mandatu radni za zdradę związania się z PO i SLD. Nigdy Prawo i Sprawiedliwość nie zawarło by koalicji z PO i SLD.Ale największe zamieszanie w tym klubie robi Przewodniczący Osiedla Centrum który dla kawałka chodnika zrobi wszystko dla burmistrza.

oman
oman
8 lat temu

[quote name=”Monika T.”]Problemem dla pisu jest Mrofka. Zawsze szkodził i szkodzi klubowi, bo to jest zły człowiek, bezideowy, chytry na many, Jest potrzebny decydentom do atakowania innych. Wykorzystają go i porzucą jak stare gacie. Ten człowiek po tej kadencji będzie stracony i za sobą pociągnie resztę. Ci myślący, jeżeli są w tym klubie mogą jeszcze zejść z drogi wojny ze wszystkimi ale muszą odstawić Mrofkę.[/quote]

Za to pan radny z Kluczewskiej robi wszystko altruistycznie i charytatywnie i wcale kasy nie kręci lub będzie kręcił na:
– administrowaniu lokalami mieszkalnymi i cmentarzem
– utrzymaniem zieleni w mieście
– zakupie działki dla syna na Gliniankach
– oczyszczaniu stawu przy Nullo.
Czy o czymś zapomnieliśmy?

Jaś Wędrowniczek
Jaś Wędrowniczek
8 lat temu

[quote name=”Jan”]A ja się pytam czy (moderacja) Olkusza nie ma dostępu do protokołów, czy Radni Pis mają amnezję zaraz po sesji, jeżeli nie to w jakim celu próbują nieudolnie zrobić z siebie ofiary a w rzeczywistości wychodzą na osłów?[/quote]
Wyrafinowana amnezja. Prawdziwi zdrajcy pozostali w pisu i niszczą wszystko do końca a dawny układ zaciera ręce. Kierownictwu partii w gminie i powiecie pozostaje tylko pogratulować.

RMFM
RMFM
8 lat temu

[quote name=”RM”]Radni PIS Mrówka,Panek,Ozdoba,Filas skłóceni zpozostałymi radnymi i burmistrzem nie nadają się do współpracy.[/quote]
Zapomniałeś o zaginionym radnym, Tomaszu Zaborowskim. Nie wiem czy to już zrobił, czy dopiero zrobi – rezygnacja z funkcji szefa klubu.

RM
RM
8 lat temu

Radni PIS Mrówka,Panek,Ozdoba,Filas skłóceni zpozostałymi radnymi i burmistrzem nie nadają się do współpracy.

POP
POP
8 lat temu

[quote name=”Stefan”]Radni z Pisu do piaskownicy bo niedorosli do współrządzenia miastem[/quote]
Pod nadzorem policjanta z pałą. Jak wysypują piasek za burtę to po łapach. Rudego z Młodych w pierwszej kolejności.

Stefan
Stefan
8 lat temu

Radni z Pisu do piaskownicy bo niedorosli do współrządzenia miastem

Monika T.
Monika T.
8 lat temu

Problemem dla pisu jest Mrofka. Zawsze szkodził i szkodzi klubowi, bo to jest zły człowiek, bezideowy, chytry na many, Jest potrzebny decydentom do atakowania innych. Wykorzystają go i porzucą jak stare gacie. Ten człowiek po tej kadencji będzie stracony i za sobą pociągnie resztę. Ci myślący, jeżeli są w tym klubie mogą jeszcze zejść z drogi wojny ze wszystkimi ale muszą odstawić Mrofkę.

J23
J23
8 lat temu

[quote name=”leo”][quote name=”500+”]Znowu wojna w olkuskim PIS. Jak się prezes Jarosław o tym dowie, to jeszcze gotów rozwiązać struktury partii w Olkuszu. SLD i PO nic nie muszą robić tylko czekać na kolejne walki na prawicy. Olkuszanie patrzą na to z politowaniem. Wyniki następnych wyborów samorządowych mogą być zaskakujące.[/quote]
Cały problem że w Olkuszu nie ma PiSu , lecz jest to zlepek przypadkowych , pysznych i bezideowych ludzi rządnych władzy i pieniędzy. Szczególnie wyróżnili się tu młode wilki którzy rozbili jedność w klubie i doprowadzili do jego rozpadu. Trzeba przyznać że burmistrz świetnie rozegrał przeciwników , a zaczęło się od awansu Kmity i dalej już poleciało bo słabymi i bezideowymi bardzo łatwo jest manipulować.[/quote]
ŚWIĘTA PRAWDA. Przejeżdżałem Kantego i widziałem, że mają zjazd w gołębniku. Wybierają się by dalej kupczyć i jątrzyć w olkuskiej prawicy. Jestem ciekaw czy można gołębnik wykorzystywać do celów politycznych. Co mówi statut Związku Gołębia Pocztowego.

deszcz pada
deszcz pada
8 lat temu

i roboty na polu nie bedzie.w takim razie patrze w to nasze kino i czekam,a moze inny pon lub pani baca mi to objasni.Nie mysl ze leze dniowke w robocie odpiernicz.porzadnie i zebym mial..co do gora wlozyc to musze jeszcze sporo zrobic.Smiejesz sie ze mnie .Powiesz ze ślęce ,oj tak naprawiam ceruje bo mnie nie stac raz wlozyc i wyrzucic taka prawda.

Baco nie badz
Baco nie badz
8 lat temu

uwziety .odpisz .bo mysle .plecy mnie bola tu slynceć na powietrze ,zrobic jeszcze kaj trza bo do wiecora jeszcze kawalek nie trzymoj mnie

złotousty
złotousty
8 lat temu

To co ostatnio się dzieje to plamy na wizerunku miasta:
1.Łańcuch burmistrza to pokazywała telewizja i prasa – cała Polska się śmiała 🙂
2. Awantury polityczne w Radzie Miasta to kolejna plama na wizerunku

Zatem na czym polega kreowanie wizerunku w wydziale promocji?
Czym się ten wydział zajmuje?
Może by zamieścili ogłoszenie w prasie z przeprosinami dla mieszkańców za ten cyrk? 😆

JO DO BACY
JO DO BACY
8 lat temu

Baco to to w koncu rzadzi Olkuszem .Burmistrz jest z pisu czy z po.Baco. madry z ciebie czlowiek.

gupi baca
gupi baca
8 lat temu

Som tsy prawdy: prawda, świnto prawda i gowno prawda. Trza mieć rozum i samemu wybrać prawde a nie to co nom pod pysk podstawiajo i wmawiajo ze prawda. Jo wim ze to ta cecia prawda hej.

Ech
Ech
8 lat temu

I tak jest w całej Polsce. Polska to taka płachta materiału, którą każdy łapie swymi łapskami i ciągnie do siebie, by wyrwać z niej najwięcej, jak tylko może. Dlatego ten kraj nigdy nic wielkiego nie osiągnie, poza wielomilionowymi stratami ludzkimi, które zawsze poczytuje sobie za wielkie „pozytywne” osiągnięcie. Ale tak widocznie musi już być i pewnie trzeba się z tym pogodzić. Nie ma się więc czego dziwić, że co normalniejsi wyjeżdżają stąd w beznadziei na jakąkolwiek normalność.

prawda
prawda
8 lat temu

Dopiero będzie jazda jak się ukażą taśmy prawdy, ferajna z pisu to się chyba pod ziemię zakopie.

Madmuazel
Madmuazel
8 lat temu

Kochani… Olkuszem dalej rządzi Janusz Dudkiewicz a Roman jest jak pacynka.
Do tego grona dołączył PiS czyli autorzy publikacji… No ws umie nie autorzy. Nikt z nich nie ma takich zdolności żeby to tak składnie napisać 🙂

BlaBlaBla
BlaBlaBla
8 lat temu

[quote name=”leo”][quote name=”500+”]Znowu wojna w olkuskim PIS. Jak się prezes Jarosław o tym dowie, to jeszcze gotów rozwiązać struktury partii w Olkuszu. SLD i PO nic nie muszą robić tylko czekać na kolejne walki na prawicy. Olkuszanie patrzą na to z politowaniem. Wyniki następnych wyborów samorządowych mogą być zaskakujące.[/quote]
Cały problem że w Olkuszu nie ma PiSu , lecz jest to zlepek przypadkowych , pysznych i bezideowych ludzi rządnych władzy i pieniędzy. Szczególnie wyróżnili się tu młode wilki którzy rozbili jedność w klubie i doprowadzili do jego rozpadu. Trzeba przyznać że burmistrz świetnie rozegrał przeciwników , a zaczęło się od awansu Kmity i dalej już poleciało bo słabymi i bezideowymi bardzo łatwo jest manipulować.[/quote]

Najlepiej jak zwykle zrzucić wszystko na młodych. Ale nikt nie dostrzega tego, co oni robią. A może, hipotetycznie, poszło o to, że młodzi mieli wizję, a starsi jedynie chodniczki w głowie? I nie mieszkańców, a co innego za priorytet? Gdy młodych w Olkuszu zabraknie to wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębów

Roman
Roman
8 lat temu

Zdrajca zawsze się tłumaczy bo mu głupio. Nic nie osiągnęliście dla swoich dzielnic bo interesują was tylko polityczne rozgrywki, WSTYD panie i panowie psełdo radni.

edziu
edziu
8 lat temu

To nie Burmistrz tylko Dudkiewicz 🙂
dopiszę że do tego przyszła zazdrość o stanowiska, duma jednego czy drugiego. itd….