Technologia 5G wzbudza w naszym kraju coraz większe kontrowersje. Dla jednych to znak czasu i szansa na rozwój. Drudzy uważają ją za zagrożenie. Dyskusja na ten temat dotarła również do Olkusza. Grupa 80 mieszkańców naszego miasta postanowiła wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w swoim sąsiedztwie.

– My, jako mieszkańcy ul. Stary Olkusz oraz ul. Gwarków i ul. Pomorskiej zgłaszamy sprzeciw wobec planowanej budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce zlokalizowanej w sąsiedztwie w/w ulic. Postawienie masztu o wysokości około 50 metrów w jawny sposób kłóci się z interesami mieszkańców – czytamy w piśmie, sygnowanym przez 80 mieszkańców naszego miasta.

Apel został przygotowany w związku z rozpoczęciem formalnej procedury dotyczącej budowy nadajnika sieci 5G w naszym mieście. Mieszkańcy i właściciele nieruchomości znajdujących w sąsiedztwie działki, na której miałby on powstać, domagają się od olkuskiego Starosty – jako organu administracyjnego – wydania odmownej decyzji w tej sprawie.

Na mieszkańców padł strach

Zdaniem osób podpisanych pod wnioskiem maszt telekomunikacyjny stanowiłby zagrożenie dla zdrowia. – Planowana inwestycja  znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych, zamieszkiwanych przez rodziny z małymi dziećmi i osoby starsze, czyli osoby z grupy o podwyższonej wrażliwości na negatywne oddziaływanie promieniowania. Skutkami jego oddziaływania mogą być bóle głowy, kłopoty ze wzrokiem, trudności w koncentracji, bezsenność, zmiany skórne, podrażnienia oczu itd – wyliczają inicjatorzy akcji.

W opinii autorów petycji, planowana budowa jest niezgodna z obowiązującymi przepisami. Powołują się oni również na wyniki kontroli NIK, która krytycznie odnosi się w swoich raportach do bezpieczeństwa tej technologii. Mieszkańcy podnoszą także argumenty środowiskowe i krajobrazowe – Budowa stacji bazowej niekorzystnie wpływa na faunę i florę. Fale elektromagnetyczne zakłócają mechanizm nawigacji u owadów, pogorszenie zdolności rozrodczej i reprodukcyjnej. Wysoki maszt stacji naruszy ład przestrzenny, obniży walory widokowe i krajobrazowe. Wpłynie on również negatywnie na wartość sąsiadujących działek, powodując spadek ich atrakcyjności – czytamy we wniosku przygotowanym przez przeciwników inwestycji.

Inwestor odpiera zarzuty

Jak informuje spółka P4 Sp. z o.o., będąca operatorem sieci PLAY, przedsięwzięcie w Olkuszu jest na etapie uzyskiwania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Wybór miejsca posadowienia stacji bazowej poprzedził szczegółowy proces analizy, uwzględniający wiele czynników, takich jak: pomiary jakości sygnału wykonywane w terenie, obciążenie sieci, zgłoszenia klientów dotyczące jakości usług, uwarunkowania terenu, czy wreszcie dostosowanie lokalizacji do już istniejącej siatki stacji bazowych.

Przedstawiciele spółki argumentują, że trwająca obecnie epidemia jeszcze wydatnej podkreśliła rolę sprawnej i nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. To dzięki niej jest możliwe zdalne wykonywanie pracy, co pozwala wielu rodzinom na utrzymanie stałego kontaktu z bliskimi, prowadzenie lekcji na platformach do e-learningu, czy też wezwanie pomocy medycznej lub służb ratunkowych, kiedy wymaga tego sytuacja. – Właśnie ta szczególna sytuacja powoduje, że jako operator dostajemy wiele apeli i listów od mieszkańców miejscowości z całej Polski, którzy proszą o zintensyfikowanie działań inwestycyjnych, nawet w miejscach, gdzie jeszcze niedawno można było spotkać głosy sceptyczne wobec rozwoju technologii bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych – podkreśla Katarzyna Tajak-Pietrowska z biura prasowego sieci PLAY.

Argumenty podnoszone w piśmie skierowanym do Starosty inwestor traktuje z dużym dystansem  – Ostatnie miesiące obfitują w wiele tzw. fake-newsów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury telefonii komórkowej. Rozumiemy, że odróżnienie fałszywych od prawdziwych informacji może być dla wielu osób niełatwe. Dlatego też zachęcamy do weryfikacji wartości merytorycznej źródeł traktujących o rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Wierzymy, że budowanie świadomości na ten temat w oparciu o wiedzę naukową bazującą na faktach pozwoli zrozumieć wszystkim zainteresowanym, że zarówno proces inwestycyjny związany z rozwojem i modernizacją sieci, jak i wykorzystywane technologie są bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego – kwitują całą sprawę przedstawiciele spółki PLAY.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? – Zapraszamy do dyskusji w Internecie!

fot. pixabay

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Zdrowa Polska
Zdrowa Polska
3 lat temu

Popieram mieszkańców Olkusza. Polecam podstronę przeciwni5g na stronie stop5g a dalej com i pl .Ciekawy sposób na maszty starostwa krośnieńskiego: W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza „wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury (art. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), co z pewnością będzie kolidować z planowaną inwestycją”.
Starosta mówi NIE dla nadajnika 5G w Korczynie – terazKrosno kropka pl