Ramona Czyżykowska-Liber, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, weszła w skład krajowego Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Do grona członków Zespołu powołała ją oficjalnie 10. maja Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak. Zespół jest organem doradczym ministra w sprawach zabezpieczenia społecznego. Zadania Zespołu wynikają z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.

Są to w szczególności inicjatywy wspierające działania przeciw przemocy w rodzinie, sporządzanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy i w sprawach zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także inicjowanie zmian przepisów w tym zakresie. Zespół może również opracowywać standardy pomocy ofiarom przemocy oraz standardy pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Monitorującego wchodzą: Krajowy Koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, siedmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych. Pani Ramona Czyżykowska–Liber, jako pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, reprezentuje w zespole jednostki samorządu terytorialnego.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze