P1160076

W miniony czwartek, 24 stycznia 2019 roku, odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zarządu olkuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z radnymi rad miejskich i gminnych. Celem spotkania było przybliżenie struktury firmy, zakresu dotychczas zrealizowanych inwestycji oraz dalszych planów na przyszłość.

Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji miało na celu zwiększyć wiedzę dotyczącą inwestycji realizowanych przez spółkę, w której swoje udziały mają gminy: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz. Pierwszym z prelegentów był Alfred Szylko, Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. Przybliżył on pokrótce dzieje olkuskich wodociągów.

– Historia systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Srebrnego Grodu i jego okolic jest niezmiernie ważna w odniesieniu do obecnej działalności przedsiębiorstwa oraz jego dalszych planów na przyszłość. Szczególnie istotna w tym kontekście jest rola radnych i włodarzy. Poprzez swoje decyzje współuczestniczą oni w procesie rozwoju firmy i wyznaczają jego kierunki – przypominał w swoim wystąpieniu Alfred Szylko.

Podczas spotkania poruszono wiele kwestii związanych z inwestycjami, które zostały zrealizowane w ramach dofinansowanego z unijnych środków projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Zgromadzeni mogli usłyszeć m.in. o tym, jak przebiegały poszczególne etapy unijnego projektu, dlaczego konieczne było opracowanie nowego systemu zaopatrzenia w wodę pitną oraz jakie technologie zostały wykorzystane podczas modernizacji obiektu oczyszczalni.

– Projekt realizowany na przestrzeni kilku lat obejmował: przebudowę oczyszczalni ścieków w Olkuszu, budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz stworzenie nowego systemu ujmowania wód podziemnych – wyliczał Grzegorz Cebo, Wiceprezes Zarządu Spółki.

P1160082
Dużo czasu poświęcono także niedawno uchwalonym taryfom. Jak tłumaczyli przedstawiciele spółki, w wyniku zmiany przepisów w naszym kraju powołano do życia Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które pełni teraz rolę centralnego regulatora rynku usług wodno – kanalizacyjnych.

– Jedną z kompetencji tej instytucji jest zatwierdzanie cen wody i ścieków. Muszą one być wyliczone w oparciu o bardzo precyzyjne wytyczne. Elementami składowymi taryfy są m.in. koszty amortyzacji, podatek od nieruchomości, opłaty za usługi wodne oraz koszty bezpośrednie i rozliczane, takie jak: wynagrodzenia pracowników, materiały, energia oraz usługi obce – tłumaczył Łukasz Ochab, Główny Księgowy PWiK Sp. z o.o.

Radni dowiedzieli się, co wpływa na cenę wody i ścieków oraz jak przebiega proces ustalania tych kwot. Zarząd Spółki podkreślał, że wysokość ustalanych taryf konsultowana była za samorządami, tak aby były one zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.

– Woda stanowi dobro podstawowe, z którego korzystają wszyscy. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jej cena nie obciążała nadmiernie domowych budżetów. Dzięki optymalizacji kosztów działalności naszej spółki, obecnie zatwierdzone stawki są niższe od tych, które były wstępnie prognozowane – podkreślał Alfred Szylko.

Przedstawiciele PWiK Sp. z o.o. przybliżyli także swoje plany na lata 2019 – 2023, opisane w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji infrastruktury należącej do przedsiębiorstwa. Wodociągi zamierzają w tym okresie modernizować zużyte elementy sieci, zwiększać zasięg kanalizacji sanitarnej oraz poszukiwać nowych ujęć wody pitnej. Jak tłumaczono w trakcie spotkania, plan wieloletni jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z potrzebami gmin. W tym miesiącu wodociągi rozpoczną procedowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klucze. Zwrócono także uwagę na potrzebę realizacji II etapu zaopatrzenia w wodę Gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

P1160070
– Nowa kadencja samorządowa to dobry moment, aby przedstawić radnym szereg informacji dotyczących działalności naszego przedsiębiorstwa i zainteresować ich zadaniami określonymi w planie wieloletnim. Nie sposób jednak przekazać wszystkiego podczas jednego spotkania. Dlatego chcemy, aby takie wydarzenia odbywały się cyklicznie, także z udziałem lokalnych mediów – mówił Alfred Szylko.

Wszyscy zgromadzeni zgodnie przyznali, że takie dyskusje są potrzebne. Zwłaszcza, że ilość tematów do poruszenia nadal jest spora. Władze przedsiębiorstwa zaprosiły więc radnych na kolejne tego typu spotkanie, które odbędzie się 14 marca bieżącego roku. Zostaną na nim poruszone kwestie związane z programem odbioru ścieków oraz poszczególnymi zadaniami określonymi w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji infrastruktury PWiK Sp. zo.o.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze