Bolesław

Sukcesywne powiększanie sieci kanalizacyjnej w Gminie Bolesław wymusiło konieczność rozbudowy i  zwiększenia wydajności oczyszczalni zlokalizowanej w sołectwie Laski. W związku z zakończeniem realizacji inwestycji, w dniu 11 marca 2022 r. zorganizowano dzień otwarty obiektu i jego uroczyste przekazanie do eksploatacji. Modernizacja kosztowała ponad 8,4 mln zł. Dofinansowanie pozyskane przez samorząd na ten cel wyniosło ponad 6,1 mln zł.

W Gminie Bolesław sukcesywnie rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna. Obecnie ma ona łącznie ponad 68 km i obejmuje osiem sołectw: Laski, Kolonia, Bolesław, Ujków Nowy, Małobądz, Krze, Krzykawa i Krzykawka. Głównym elementem tej infrastruktury jest Oczyszczalnia Ścieków „Laski”, zlokalizowana w północno-zachodniej części miejscowości Laski, pomiędzy kanałem Dąbrówka, a drogą stanowiącą przedłużenie ulicy Sławkowskiej.

Jej budowa rozpoczęła się w 2000 roku od podpisania umowy na wykonanie dokumentacji   technicznej. Prace projektowe trwały dwa lata. Później przystąpiono do realizacji inwestycji, którą oddano do użytku w październiku 2003 roku. Nadzór i obsługę techniczną odebranej inwestycji powierzono Gminnemu Zakładowi Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu.

Na przestrzeni lat obiekt był systematycznie unowocześniany. Oczyszczalnię wyposażono m.in. w urządzenia technologiczne oraz oddano do użytku komorę napowietrzania z osadnikiem. Postawiono także kontenery socjalne dla pracowników obsługi. Środki na te inwestycje, poza budżetem Gminy Bolesław, pochodziły również z licznych dofinansowań zewnętrznych.

Powiększanie się sieci kanalizacyjnej wymusiło konieczność zwiększenia wydajności oczyszczalni. W  lipcu 2020 roku rozpoczęto jej rozbudowę. Zakres robót obejmował m.in. budowę: trzeciego reaktora biologicznego, zbiornika tlenowej stabilizacji osadu, komory rozdziału, komory zasuw, komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, komory kraty wstępnej do oddzielenia frakcji grubej oraz zbiornika na  wapno palone. Dodatkowo istniejące wcześniej obiekty zostały wyremontowane, przebudowane oraz zaadaptowane do pracy w nowych warunkach.

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Bolesław ma olbrzymie znaczenie dla lokalnej społeczności. W planach są kolejne etapy rozbudowy sieci w miejscowościach dotychczas nieskanalizowanych i usprawnienie pracy rozbudowanej oczyszczalni – mówi Krzysztof Dudziński, wójt Gminy Bolesław.

Oczyszczalnię wyposażono w zestaw urządzeń pomiarowych w postaci sond optycznych do pomiaru tlenu, jonoselektywnych do  pomiaru azotu amonowego i azotu azotanowego, a także sondy do pomiaru poziomu rozwarstwienia osadu IFL, zainstalowane w osadnikach wtórnych oraz sondy gęstości. Zastosowano również innowacyjne rozwiązanie do pomiaru chemicznego zapotrzebowania tlenu. Wszystkie te zmiany przyczyniły się do gruntownej modernizacji systemu sterowania procesami oczyszczalni. Ponadto wymieniono też znacznie zdegradowane konstrukcje istniejących osadników wtórnych. Teren oczyszczalni został ogrodzony i zabezpieczony.

Jak informuje włodarz gminy, przepustowość oczyszczalni została zwiększona z dotychczasowych  633m3 na dobę do 1000 m3 na dobę. Dodaje przy tym, że przedsięwzięcie zostało współfinansowane z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w kwocie 5.608.685,00 zł), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w kwocie 500.000,00 zł) oraz budżetu Gminy Bolesław (w kwocie 2.328.513,00 zł).

Fot. UG Bolesław

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze