prelekcja

W nawiązaniu do rewitalizacji olkuskiego rynku, którą obserwujemy od dłuższego czasu, uczniowie Ekonomika, wzięli udział w prelekcji z cyklu Skarby Srebrnego Miasta. Spotkanie poprowadzili olkuscy historycy: Olgerd Dziechciarz oraz Franciszek Rozmus. Głównym jego celem było przybliżenie młodzieży wiedzy dotyczącej tego, co dzieje się w naszej „małej ojczyźnie”. Patronat medialny nad spotkaniem objął starosta powiatu olkuskiego Jerzy Kwaśniewski.

Uczniowie w trakcie spotkania wysłuchali ciekawych historii. Mieli także okazję zobaczyć wyjątkowo interesujące filmy, autorstwa Olgerda Dziechciarza oraz Franciszka Rozmusa, dotyczące Starego Olkusza, zapomnianych zabytków oraz niesamowitych piwnic, znajdujących się pod rynkiem. Poniedziałkowa prelekcja ma być również początkiem istnienia grupy szkolnej  pod nazwą „Aktywni”, która uczestniczyć będzie w działaniach mających na celu pogłębianie wiedzy z zakresu krajoznawstwa i historii regionu. Młodzież będzie brała udział w wycieczkach oraz wyjazdach na wykopaliska archeologiczne.

Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall, ogłosiła rok szkolny 2011/2012 – Rokiem Szkoły z Pasją. Głównym przesłaniem jest zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości rozwoju każdego ucznia. Szkoła to nie tylko lekcje. Powinna  umożliwiać również prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych, współtworzonych przez organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze sposobów wzbogacenia oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty.

– Istnieją dwa powody, które zapoczątkowały inicjatywę. Po pierwsze, od dłuższego czasu jesteśmy świadkami rewitalizacji Olkusza. Chcemy, aby młodzież była świadoma tego, co się dzieje w ich mieście. Naszym zadaniem jest pomóc im zdobyć odpowiednią wiedzę i informacje. Po drugie, obecny rok szkolny nosi nazwę „Uczymy się z pasją”. Tutaj zadaniem pedagogów jest pomoc uczniom odkryć i rozwijać swoje zainteresowania. Chcemy, żeby identyfikowali się z miejscem, w którym żyją, dorastają i zdobywają wykształcenie – mówiła, Dagmara Winiarczyk – Wiśniewska, pomysłodawczyni i organizatorka akcji.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o