1

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. F. Chopina w Olkuszu najlepszą szkołą w powiecie w prestiżowym konkursie „Odblaskowa Szkoła” organizowanym przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Patronat nad akcją objęli: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Radio Kraków. Cel konkursu to propagowanie wśród uczniów zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i obowiązku noszenia elementów odblaskowych, pogłębianie świadomości rodziców i opiekunów w zakresie stosowania elementów odblaskowych, promocja w lokalnym środowisku wszelkich inicjatyw kształtujących właściwe postawy dzieci i rodziców w zakresie bezpieczeństwa drogowego.

Inicjatorką akcji w szkole jest p. Małgorzata Dachowska – dyrektor szkoły. Już od września bieżącego roku cała społeczność „Szóstki” bardzo aktywnie włączyła się do Konkursu. W szkole podjęto szereg działań mających na celu realizację powyższych założeń, w które zaangażowali się wszyscy nauczyciele i uczniowie, przy wsparciu rodziców, sponsorów, przyjaciół szkoły. Koordynacją konkursu zajęła się p. Paulina Kruczek – nauczyciel matematyki.

3

Zasady bezpieczeństwa najmłodszych uczniów w drodze do i ze szkoły omawiano przez funkcjonariuszy Policji, dzielnicowego i inspektora Straży Miejskiej w Olkuszu. Uczniowie klasy pierwszej uczyli się właściwych zachowań w ramach ogólnopolskiej akcji dot. „Bezpiecznej drogi do szkoły”.

Prelekcje z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, to tylko niektóre z działań skierowanych nie tylko do uczniów, ale także do rodziców. Z kolei wyzwania wrześniowe: „odblaskowy dzień chłopaka” połączony z odblaskową modą, akcje sprzątania świata, „odblaskowy turniej sportowy” dla dzieci z pobliskiego Przedszkola nr 5 w Olkuszu, „odblaskowa tabliczka mnożenia”, wyjścia, wycieczki, rajdy – to działania, w których główną ideą było ukazanie i promowanie akcji korzystania z odblasków oraz bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie po zmroku.

Współpraca dyrektora szkoły Małgorzaty Dachowskiej, katechetki Anny Górki z proboszczem parafii św. Barbary ks. Stanisławem Parkitą zaowocowała ciekawymi i innowacyjnymi działaniami w ramach konkursu: poświęcenie tornistrów pierwszoklasistów połączonych z odblaskami, a także akcją „Pomóż swojemu Aniołowi Stróżowi – bądź widoczny”.

4
Z kolei z inicjatywy pani Pauliny Kruczek szkoła uczestniczyła w wydarzeniu na olkuskim Rynku: „Bądź widoczny, daj się zauważyć”, której głównym organizatorem był SpottedOlkusz.pl oraz Silver Sky. Akcja miała szczytny cel – zbiórka nakrętek dla chorego chłopca. W zamian za zebrane i przekazane nakrętki uczniowie otrzymali kamizelki i opaski odblaskowe, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, szczególnie podczas wycieczek i wyjść.

Ten ważny temat poruszany był również podczas teatrzyku profilaktycznego skierowanego do uczniów naszej szkoły, a także podczas lekcji wychowawczych, kiedy to uczniowie oglądali filmy edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa na drodze. Na lekcjach techniki uczniowie omawiali zagadnienia tego tematu, a także własnoręcznie wykonywali znaczki odblaskowe.

5

Z inicjatywy pani Małgorzaty Dachowskiej – dyrektora szkoły SP6 w Olkuszu i pani Pauliny Kruczek – nauczycielki matematyki obchodzono w szkole „Odblaskowy czwartek”. Pierwszym punktem dnia był „Happening rowerowy”. Z uwagi na to, że wiele dzieci dojeżdża do szkoły rowerem, w ramach „Bezpiecznej drogi do i ze szkoły” uczestnicy mieli okazję zaprezentować innym uczniom prawidłowe zachowania na drodze oraz odpowiednie wyposażenie stroju i roweru. Szczególną uwagę zwrócono na to, jak być widocznym na drodze. Obowiązkowym ubiorem wszystkich uczniów były kamizelki odblaskowe. Uczniowie w czasie przejazdu głosili hasła przewodnie: „Bądź widoczny – noś odblaski”, „Odblaski sprawiają się znakomicie, bo ratują innym życie” itp. Celem przejazdu, a także intencją organizatorów było zapoznanie uczniów z wiedzą, przepisami w zakresie prawa ruchu drogowego oraz umiejętnościami bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, a także podniesienie świadomości dzieci w tym zakresie. W akcji wspierał swoją obecnością dzielnicowy starszy aspirant p. Dawid Henc.

Pamiętajmy o odblaskach – cykl filmów edukacyjnych to kolejna propozycja dla naszych uczniów. W szkole zorganizowano także happening: „Bądź widoczny – noś odblaski”. W ramach działań w zakresie promowania bezpiecznych zachowań uczniowie ubrani w kamizelki oraz inne elementy odblaskowe wraz z opiekunami p. Małgorzatą Dachowską, p. Pauliną Kruczek – pomysłodawcą tej akcji i p. Moniką Ocieczek przy asyście dzielnicowego starszego aspiranta p. Dawida Henca ruszyli promować ideę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas przemarszu ulicami nieopodal szkoły uczniowie niosąc przygotowane przez siebie transparenty, wygłaszali przy tym głośno wymyślone przez siebie hasła promujące bezpieczeństwo. Podczas happeningu uczennice w obecności pana policjanta wręczały zatrzymanym kierowcom „odblaskowe” ulotki z hasłami dotyczącymi bezpieczeństwa.

7

W Szkole obył się „Odblaskowy Dzień Seniora”. Uczniowie przygotowali odblaskowy pokaz mody dla seniorów oraz prelekcję o bezpieczeństwie, z której zgromadzeni mieszkańcy Pomorzan dowiedzieli się, jak ważne jest noszenie kamizelek odblaskowych, nie tylko poza terenem zabudowanym, ale wszędzie, w szczególności po zmroku.

 

W ramach akcji przeprowadzono konkursy plastyczne: „Bądź bezpieczny na drodze” skierowany do uczniów klas I-III oraz ,,Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny” – skierowany do uczniów klas IV-VII. Ponadto zorganizowano ogólnoszkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, który poprzedzony był licznymi zajęciami i akcjami związanymi z bezpieczeństwem. Konkurs został podzielony na dwie kategorie: test wiedzy dla uczniów klas I – III i uczniów klas IV–VII.
Obyło się też uroczyste podsumowanie akcji „Odblaskowa szkoła”. Uczniowie zaprezentowali dumnie swoje „odblaski” podczas uroczystości na sali gimnastycznej.

2
Pani Paulina Kruczek – koordynator w skrócie przypomniała o celach akcji. Obejrzano również prezentację multimedialną przygotowaną przez p. Paulinę Kruczek i opracowaną przez p. Joannę Szotek – dotyczącą wybranych dotychczas zrealizowanych działań w konkursie „Odblaskowa szkoła”. Wysłuchano ciekawej prelekcji wygłoszonej przez policjantów z olkuskiej komendy – starszą aspirant p. Katarzynę Matras oraz aspiranta sztabowego Wydziału do Spraw Nieletnich p. Marcina Adamka, która dotyczyła zwiększenia bezpieczeństwa na drogach poprzez noszenie odblasków, szczególnie porą jesienną. Szkołę odwiedzili także dzielnicowi st. aspirant Łukasz Zańko i st. aspirant Dawid Henc oraz ks. Stanisław Parkita. Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, przez cały czas towarzyszyły spotkaniu policyjne maskotki: inspektor Wawelek i Sznupek. Uczniowie szkoły bardzo przygotowali się do finału. Swoimi występami, układami choreograficznymi i piosenkami o zasadach ruchu drogowego „odblaskowo” zdali egzamin w tej dziedzinie. Podkreślili tym, że są świadomymi i odpowiedzialnymi użytkownikami dróg. Podczas finału rozdane też zostały nagrody i dyplomy za konkursy towarzyszące akcji w naszej szkole: (Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym, Konkurs plastyczny, Odblaskowy Różaniec). Ponadto za działania społeczne oraz szczególne zaangażowanie w akcję „Odblaskowa szkoła” nagrodzono 2 uczennice: Alicję Białaś z kl. VII, Zofię Kocjan z kl. VII. Oficjalny finał zakończono na boisku szkoły, gdzie uczniowie klas 5-7 utworzyli odblaskowy napis „SP 6” oraz skandowali hasło „Bądź bezpieczny noś odblaski”.

W trakcie realizacji zadań konkursu „Odblaskowa Szkoła” w naszej szkole odbyło się wiele ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów spotkań, konkursów, zajęć oraz wycieczek. Uczniowie w niecodziennej formie przypomnieli sobie ważne zasady zachowania się na drodze oraz konieczność noszenia odblasków, które zwłaszcza w jesienne wieczory są bardzo ważnym elementem naszego bezpiecznego przemieszczania się po drogach.
Koniec tegorocznej edycji konkursu „Odblaskowa szkoła” nie oznacza rozstania z tematem bezpieczeństwa. Uczniowie przez cały rok szkolny podczas spacerów i wycieczek będą korzystali z odblaskowych kamizelek i gadżetów, a tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym towarzyszyć będzie zajęciom na różnych przedmiotach.

6W dalszym ciągu będą organizować szkolne konkursy, aktualizować gazetki ścienne, kontrolować obowiązek noszenia kamizelek i elementów odblaskowych, organizować spotkania i prelekcje z policjantami, aby wpływać na poprawę bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły. 

Mamy nadzieję, że udział szkoły w konkursie „Odblaskowa szkoła” przyczyni się do większego bezpieczeństwa uczniów i uchroni ich od nieszczęśliwych wypadków, a uczniowie sami nabędą nawyku przestrzegania zasad bezpieczeństwa i noszenia odblasków.

W tym roku akcję skierowano także do Rodziców, Seniorów i mieszkańców Pomorzan, a poprzez media lokalne dotarto także do dużo większej grupy odbiorców.
Działania już przynoszą efekty. Zauważa się, że rodzice, dziadkowie, mieszkańcy osiedla Pomorzan na co dzień używają elementów odblaskowych przypiętych do torebek, kurtek, noszą odzież czy buty z elementami odblaskowymi. Czynią to bardzo naturalnie i traktują jako obowiązkowy, a nawet modny element garderoby. O taki efekt szkole chodziło.

8

W ramach tego projektu każdy uczeń został wyposażony w opaskę odblaskową oraz kamizelkę odblaskową ufundowaną przez rodziców i sponsorów na rzecz szkoły – do użytku przy wyjściach z uczniami, a także podczas wyjazdów i wycieczek szkolnych. Współpraca z rodzicami również i tym razem okazała się nieocenionym czynnikiem przyczyniającym się do prawidłowych działań konkursowych.

Dzięki zaangażowaniu p. Małgorzaty Dachowskiej – dyrektora szkoły, 100% uczniów klas 1-3 oraz klas 4-7 zostało wyposażonych w kamizelki oraz 100% uczniów klas 1-3 oraz klas 4-7 zostało wyposażonych w elementy odblaskowe.

Uroczyste podsumowanie akcji w Małopolsce odbyło się 13 grudnia 2017 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Sukces to wyjątkowy. Warto zauważyć, iż spośród 335 szkół z województwa małopolskiego zgłoszonych do konkursu, Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Fryderyka Chopina w Olkuszu zdobyła 1180 punktów i zajęła 11 miejsce w Małopolsce, a tym samym 1 miejsce w powiecie!!!

9

Po części oficjalnej i wręczeniu grawerowanego dyplomu miłym akcentem oraz niezwykłym przeżyciem dla uczniów, którzy najbardziej wspierali działania konkursu: Alicji Białaś, Zuzanny Kaliś, Zofii Kocjan, Laury Dachowskiej, Karoliny Hickiewicz było spotkanie z mistrzem rajdowym Kajetanem Kajetanowiczem oraz koncert Jacka Stachurskiego.

Koordynatorowi konkursu p. Paulinie Kruczek należą się podziękowania za pracę z pasją, p. dyrektor Małgorzacie Dachowskiej za ogromne wsparcie, p. Annie Górce za nadzorowanie poszczególnych zadań, wszystkim nauczycielom, rodzicom, przyjaciołom szkoły i firmom za zaangażowanie!!!
Społeczność szkolna dziękuje: Panu Alfredowi Szylko – Prezesowi, Dyrektorowi Naczelnemu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu za podarowanie szkole dla niemal wszystkich uczniów kamizelek odblaskowych, Pani Jadwidze Kasprzyk – Przewodniczącej Rady Rodziców za pomoc w pozyskaniu kamizelek i gadżetów odblaskowych od firm z Bydgoszczy, Pani Katarzynie Kamionce, ks. Stanisławowi Parkicie – proboszczowi parafii pw. św. Barbary za wspieranie działań, st. asp. p. Dariuszowi Gieszczykowi za pomoc w pozyskaniu maskotki Sznupka, st. asp. p. Łukaszowi Zańko – dzielnicowemu os. Pomorzany, st. asp. Katarzynie Matras – rzecznikowi policji, asp. szt. p. Marcinowi Adamkowi, st. asp. p. Dawidowi Hencowi, Panu Miłoszowi Pałce – redaktorowi naczelnemu Kuriera Olkuskiego, Panu Michałowi Pasternakowi – dziennikarzowi Kuriera Olkuskiego, Pani Ewie Chrost, Pani Anecie Kocjan, Pani Hannie Kądziołce oraz wszystkim Rodzicom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wsparcia działań szkoły, których tu nie wymieniliśmy.

Paulina Kruczek

10

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze