1

21 marca 2017 r. nasi uczniowie mieli okazję poznać Pana dr. Adama Cyrę – historyka, kustosza Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Pan Adam Cyra był uczniem klasy XIa i wychowankiem mgr Zofii Sroki. Liceum ukończył w 1967 r. i pomyślnie zdał maturę.
W roku 1972 r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie podjął pracę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, gdzie obecnie pracuje jako starszy kustosz. W roku 1996  obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – „Rotmistrz Witold Pilecki (1901-1948). Życie i działalność na tle epoki”.
Jest autorem kilku książek i ponad dwustu artykułów, poświęconych historii KL Auschwitz.

2

Współpracuje aktywnie od ponad dwudziestu lat z Towarzystwem Opieki nad Oświęcimiem, publikując liczne artykuły w biuletynie wydawanym przez to Towarzystwo. Przez wiele lat współpracował także z Towarzystwem Miłośników Wołynia i Polesia. Zorganizował ponad dwadzieścia wystaw krajowych i zagranicznych, poświęconych historii KL Auschwitz. Jest współtwórcą wystawy stałej na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w bloku nr 11, zatytułowanej „Obozowy i przyobozowy Ruch Oporu”.

3

Działalność jak i osiągnięcia naukowe naszego Absolwenta są imponujące. W 2005 r. według jego pomysłu (napisy i dobór nazwisk) powstał na starym cmentarzu w Olkuszu pomnik, upamiętniający mieszkańców Ziemi Olkuskiej (Polaków i Żydów) zamordowanych w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i obozach masowej zagłady. Jednym z jego największych osiągnięć jest upamiętnienie oraz utrwalanie w świadomości zbiorowej Polaków poprzez liczne artykuły i publikacje, które ukazywały się na przestrzeni lat 1989-2014, postaci i dokonań rtm. Witolda Pileckiego, dobrowolnego więźnia KL Auschwitz, twórcy konspiracji wojskowej w tym obozie, uciekiniera z obozu oświęcimskiego, uczestnika Powstania Warszawskiego, więźnia obozów jenieckich w Lamsdorf i Murnau, oficera II Korpusu Polskiego we Włoszech, straconego w okresie terroru stalinowskiego w więzieniu na Mokotowie 25 maja 1948 r.

4

Od 12 stycznia 2012 r. dr Adam Cyra prowadzi prywatny blog historyczny, na którym opublikował wiele tekstów, powstałych na przestrzeni ostatnich lat. Dotychczas za swoją działalność Adam Cyra został uhonorowany: Złotym Krzyżem Zasługi (1997), Medalem Pro Memoria (2005), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2009) i Medalem Miasta Oświęcim (2010).

5

Spotkanie z Panem dr. Adamem Cyrą przebiegło w ciepłej i miłej atmosferze. Bardzo interesujący był wykład połączony z prezentacją nt. rotmistrza Witolda Pileckiego oraz historii olkuskich Żydów. Pan dr Adam Cyra przybliżył młodzieży historię naszego regionu omawiając wstrząsające zdarzenia z okresu niemieckiej okupacji. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali wszystkich informacji, które z pewnością wzbogaciły ich historyczną wiedzę.

6

Spotkanie z cyklu „Poznajemy niezwykłych absolwentów” zorganizowały: Dyrektor szkoły – mgr Irena Majda, Wicedyrektor – mgr Barbara Tarczyńska i mgr Bogusława Wajdzik.

I LO w Olkuszu

7

8

9

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o