sm_herb_fotm

W dniach 16.05 – 23.05.2012r. przeprowadzona została kontrola na osiedlu Pomorzany i osiedlu Wschód w Olkuszu. Kontrola była prowadzona pod kątem sprawdzenia utrzymania czystości i porządku, zgodnego z przepisami wyprowadzanie psów, prawidłowego oznakowania ulic, prawidłowego parkowania pojazdów, realizacji obowiązku umieszczenia numerów porządkowych na budynkach przez właścicieli.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące wykroczenia:
1. Z art. 77 Kodeksu Wykroczeń (nieprawidłowości w wyprowadzaniu psów w miejscach publicznych) – 4 wykroczenia (3 pouczenia na osiedlu Pomorzany i 1 pouczenie osiedle Wschód).

2. Z art. 64 KW (obowiązek umieszczania numerów porządkowych na budynkach) – 18 wykroczeń (14 – osiedle Pomorzany, 4 – osiedle Wschód).

3. Z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (spożywanie alkoholu wbrew zakazom ustawy) – 8 wykroczeń (4 mandaty w wysokości po 100 zł, 3 wnioski do sądu oraz 1 pijany niepełnoletni doprowadzony do Policji).

4. Wykroczenia drogowe – 16 wykroczeń ( 5 pouczeń za „parkowanie na całej szerokości chodnika”, 3 mandaty za „parkowanie na całej szerokości chodnika”; 1 mandat za „blokowanie wyjazdu z bramy”, 1 pouczenie za „nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motorowerem”, 6 pouczeń za niestosowanie się do „zakazu zatrzymywania się”).

5. Z art. 54 KW (handel na chodniku) – 1 mandat karny.

6. Wspólnie z Wydziałem Drogowo – Inwestycyjnym UMiG Olkusz interweniowano na 2 posesjach, gdzie właściciele mają przeprowadzić prace pielęgnacyjne, gdyż gałęzie utrudniają widoczność kierującym – Stary Olkusz.

7. Ujawniono braki oświetlenia ulicznego 3 przypadki (usterki lamp ulicznych) – wszystkie na osiedlu Pomorzany.

8. Przeprowadzono rozmowę z właścicielami/sprzedawcami sklepów odnośnie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a także ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – 8 punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych (1 pouczenie za brak tabliczki „o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18” – osiedle Pomorzany).

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o